Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD 2008-2012
Mesleki Deneyim
Medicana Sağlık Grubu 2014
Siirt Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı 2012-2014
Kahramanmaraş Merkez Dönüklü Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim 2006-2008
Tıbbi İlgi Alanları
Ultrason rehberliğinde enjeksiyonlar
Kuru iğneleme
Ozon tedavisi
Proloterapi
Otolog Serum
Kök hücre tedavisi
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar