Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2012
Mesleki Deneyim
Medicana Bahçelievler Hastanesi
Siirt Devlet Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar