TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA ÇAMLICA Acil Servis

Yılda ortalama 30 bin hastanın başvurduğu acil servisimiz, personel ve teknik donanım düzeyi yüksek, 24 saat boyunca hizmet kalitesinde aynı standardı koruyabilen ve gelişmiş acil sağlık hizmetini verebilen bir bölümdür. Acil Servisimiz, hem ekip hem de ekipman olarak tüm tıbbi ve cerrahi aciller için donanımlıdır.
Gerek acil servislerimize gerekse ameliyathanelerimize 24 saat her türlü cerrahi vaka kabul edilmekte; gerekmesi halinde tam donanimli Cerrahi Yogun Bakim Ünitelerimizde hayat kurtarma ve yoğun bakım alanlarında dünya standartlarında hizmet verilmektedir.

Acil Servis Ekibi

Medicana Çamlıca Hastanesinde acil sağlık hizmetleri, bir genel cerrahi uzmanının şefliğinde tümüyle uzman doktorlar tarafından verilmektedir. Verilen hizmete haftada yedi gün, 24 saat hastane içerisinde nöbet tutan genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, kardiyoloji, anestezi ve radyoloji uzmanları da destek olmaktadır. Ayrıca gerektiğinde, iç hastalıkları, ortopedi, plastik cerrahi, el ve mikrocerrahi, kalp ve damar cerrahisi, girişimsel kardiyoloji, girişimsel radyoloji, nöroşirurji, nöroloji, üroloji, KBB, göz hastalıkları, çocuk cerrahisi, cilt hastalıkları, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi hastalıkları uzmanları da her türlü acil duruma hazırlıklı olarak hızla hastaneye ulaşır.

Acil servisimizde halen hastanemizin yüksek hemşirelik standartlarına uygun vasıfta ve her biri belirli aralıklarla tekrarlanan CPR ve ACLS ( kardiyopulmoner canlandırma ve ileri kardiyak yaşam desteği), Özel Acil Hemşireliği ve Yoğun Bakım Kursları'nı almış deneyimli hemşirelerimiz bulunmaktadır.

Acil Servis Donanımı

  • Ambulansla ve ayaktan başvuran hasta girişlerinin ayrı kapılardan olması ağır hastaların acil servise kabullerinin daha hızlı ve hasta mahremiyeti ilkesine daha uygun bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır. Acil Servis’e giriş çıkışların buton kontrollu kapılardan olması da acil servis içinde hasta güvenliğini artırmak ve enfeksiyon riskini azaltmak yönünde önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

Servisimiz toplam 12 yataktan oluşmaktadır. Acil müdahale odalarımızdaki defibrilatörler, solunum destek cihazları ve monitörlere ek olarak gözlem odalarımızdaki yataklarda da hasta monitörleri vardır. Medicana Çamlıca Hastanesi 'nde birçok hastaneden farklı olarak, 24 saat boyunca uzman radyolog yorumuyla birlikte MR görüntüleme, BT ve Doppler Ultrasonografi çekebilme imkanı bulunmaktadır. Bu tür ileri tetkiklerin gece ve tatil günlerinde de yapılabilmesi erken teşhiste acil hekimine büyük kolaylıklar getirmekte, hastalarımız için de yaşam kurtarıcı olabilmektedir.

Acil Servis’te Hasta Bakım Süreci

Başvuran ve acil veya acil olduğunu düşünen her hasta Acil Servis’e kabul edilir. Kalp ve solunum durması nedeniyle yeniden canlandırma ekibinin çağırıldığı çok acil durumlar dışında, hastalar önce triyaj hemşiresi tarafından triyaj alanında değerlendirilip, hayati bulguları (solunum, ateş, nabız, tansiyon) ölçülür. Daha sonra hasta aciliyetine ve hastalığına göre uygun odaya alınır ve acil servis hekimi tarafından muayene edilir. Mümkün olan en kısa süre içinde tamamlanan tetkik ve değerlendirmelerin sonucunda, acil servis uzmanımız, gerekiyorsa hastadan ileri tetkik veya nöbetçi branş hekiminden konsültasyon isteyebilir. Her tetkikin, tedavinin ve konsültasyonun amacı, bekleme süresi  ayrıntısıyla hastaya açıklanır ve onayı alınır.

Medicana Çamlıca Hastanesi 'nde acil sağlık hizmeti veren ekip her zaman hasta haklarına titizlikle uyar. Bu çerçevede, hastaya ve izin verirse bir refakatçısına yapılacak açıklama dışında, "mahremiyete saygı" ilkesi gereğince üçüncü şahıslara açıklama yapılmaz. Ancak, acil servisimize başvuran her hastamızın, varsa kendi doktorunu arayarak durumu hakkında bilgi vermemizi istemeye ya da herhangi bir branş hekiminin kendisini değerlendirmesini talep etmeye hakkı vardır. Hastalarımız kendilerine yapılacak her türlü tetkik ve müdahale önerisi için ikinci bir görüş de isteyebilir.