Prof. Dr. M. Zülküf Önal

Prof. Dr. M. Zülküf Önal

Ana Sayfa > Doktorlar > Prof. Dr. M. Zülküf Önal
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983–1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990–1995
Mesleki Deneyim
2007 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında profesör ünvanını aldı.
Ankara Güven Hastanesi'nde ve Malatya / Arapgir Devlet Hastanesi bulundu.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji Anabilim Dalında 1995'te uzman,
2000'de doçent ünvanını aldı.
Tıbbi İlgi Alanları

Parkinson Hastalığı
Multipl Skleroz
Uyku Bozuklukları
Epilepsi
Baş Ağrısı
Demans ve inme

Özellikli İşlem

.

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Mehmet Zülküf Önal, Marc Fisher. Thrombolytic and Cytoprotective Therapies for Acute Ischemic Stroke: A Clinical Overview. Drugs Today. 1996;32.573–592.

A2. Mehmet Zülküf Önal, Marc Fisher. Acute Ischemic Stroke Therapy: A Clinical Overview. Eur Neurol. 1997; 38:141–154.

*Bu makalenin özeti Current Medical Literature Neurology 1998; 14(2) :42’de yayınlanmıştır (Klinisyen notu ile birlikte yorumlanmış ve atıfta bulunulmuştur.)

A3. Mehmet Zülküf Önal, Fuhai Li, Turgut Tatlısumak, Kenneth W. Locke, Bobby W. Sandage, Marc Fisher. Synergistic Effects of Citicoline and MK–801 in Temporary Experimental Focal Ischemia. Stroke. 1997;28:1060–1065.

A4. Uğur Karagöl, Gülhis Deda, Şenay Kükner, Erdal İnce, Mehmet Zülküf Önal. Pain Relief by Carbamazepine in Mercury Poisoning. Eur J Ped. 1998;157:260–261.

A5. Şenay Kükner, Gülhis Deda, Uğur Karagöl, Mehmet Zülküf Önal. Brainstem Auditory and Visual Evoked Potentials in Children with Protein-Energy Malnutrition. Ped Int. 1999;41:615–9.

A6. Süreyya Ataus, Mehmet Zülküf Önal, Sadi S. Özdem, Kenneth W. Locke, Sevin Balkan. The effects of citicoline and lamotrigine in permanent middle cerebral artery occlusion in rats. Int J Neuroscience. 2004;114(2): 183–196.

A7. Hülya Aydın, Mehmet Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Kemal Özgür. Effects of estradiol on cognition evaluated with P300 in in-vitro fertilization patients. Int J Neuroscience. 2004;114(12):1591–1599.

A8. Esen Saka, M. Akif Topcuoglu, Bahar Akkaya, Annael Galati, Mehmet Zülküf Önal, Angela Vincent. Thymus changes in anti-MuSK-positive and-negative myasthenia gravis. Neurology, 2005;65:782.

A9. Tanju Uçar, Gül Özkaya, Necdet Demir, İnanç Gürer, Mahmut Akyüz, Mehmet Zülküf Önal. The Effects Of Environmental Light-Dark Changes On Experimental Mild Traumatic Brain Injury. Acta Neurologica Scandinavica, 2005;112(3):163-172.

A10. Mehmet Akif Topçuoğlu, Esen Saka, Mehmet Zülküf Önal. Hyperoxia potentiated sonothrombolysis as a method of acute ischemic stroke therapy. Medical Hypotheses, 2005; 66(1):59-65.

A11. Tanju Uçar, Gamze Tanrıöver, İnanç Gürer, Mehmet Zülküf Önal, Saim Kazan. Modified Experimental Mild Traumatic Brain Injury Model. Journal of trauma-ınjury ınfectıon and crıtıcal care 2006;60(3):558-565.

A12. Yaşar Gül Ozkaya, Vural Kucukatay, Feyza Savcioglu, Piraye Yargıcoglu,

Mehmet Zülküf Önal, Aysel Agar. Spectral analysis of EEG in normal and sulfite oxidase deficient rats under sulfite administration. Int J Neuroscience 2006;(116)11:1359-1373.

A13. Işın Ünal Çevik, Mehmet Zülküf Önal, Zeki Odabaşı, Ersin Tan.IVIG-Responsive Multiple Cranial Neuropathy: a pharyngo-facial variant of Guillain-Barre Syndrome. Acta Neurol Belg., 2009, 109, 317-321.

A14. Alev Leventoğlu, Ali Kemal Oğuz, Mehmet Zülküf Önal. Clinical Utility of Facial and Dorsal Sural Nerve Conduction Studies in Patients With Early Stage Type II Diabetes Mellitus J Neurological Sciences. 2009;26(1):1-7.

A15. Alev Leventoğlu, Demet Karadağ, Mehmet Zülküf Önal. A Case of Devic’s Syndrome Presenting with Tonic Spasm: Response to Levetiracetam Treatment. Balkan Medical Journal. 2011;28(1):99-101.

A16. Nevzat Uzuner; Sevin Balkan; Levent Güngör; Babür Dora; Vesile Öztürk; Canan Togay Işıkay; Bijen Nazlıel; Özlem Coşkun; Zekeriya Alioğlu; Ufuk Can; İpek Midi; Şerefnur Öztürk; Mehmet Zülküf Önal; Ali Ünal; Kürşad Kutluk. Primary Prevention Of Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Volume 21, Number 2, 2015, pp. 60-67(8).

A17. Babür Dora, Mehmet Zülküf Önal, Ethem Murat Arsava, Özge Yılmaz, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner. Tanı Yöntemleri: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Klavuzu 2015. Diagnostic procedures: Guidelines ofTurkish Society Of Cerebrovascular Diseaes 2015. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Volume 21, Number 2, 2015, pp. 74-79.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
B1. Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Mehmet Zülküf Önal, Korkut Yaltkaya. Cognitive Function and P300 in Parkinson’s Disease (714). IVth International Congress of Movement Disorders, 17–21.VI.1996, Vienna, Austria. Mov Disorders, 1996;11(supp1):191.

B2. Gazi Özdemir et al (Sevin Balkan, Mehmet Zülküf Önal (Akd. Ü.T.F. Antalya); In Turkish Multicentric Stroke Trial-MST Group). The Risk Factors for Ischemic Cerebrovascular Events (P498). 3rd World Stroke Congress and 5th European Stroke Conference, 14.IX.1996, Munich, Germany. Cerebrovasc Dis, 1996;6 (suppl 2):100.

B3. Gazi Özdemir et al (Sevin Balkan, Mehmet Zülküf Önal (Akd. Ü.T.F. Antalya); In Turkish Multicentric Stroke Trial-MST Group). The Risk Factors for Hemorrhagic

Cerebrovascular Events (P557). 3rd World Stroke Congress and 5th European Stroke

Conference, 1-4.IX.1996, Munich, Germany. Cerebrovasc Dis, 1996;6 (suppl 2):112.

B4. Gazi Özdemir et al (Sevin Balkan, Mehmet Zülküf Önal (Akd. Ü.T.F. Antalya); In Turkish Multicentric Stroke Trial-MST Group). The Risk Factors for Cerebrovascular Events in Patients Under 40 Years of Age (P727). 3rd World Stroke Congress and 5th European Stroke Conference, 1-4.IX.1996, Munich, Germany. Cerebrovasc Dis, 1996;6 (suppl 2):148.

B5. Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Sevin Balkan, Uğur Kahvecioğlu, Korkut Yaltkaya. Moclobemide Therapy in Chronic Tension Type Headache: Clinical and Neurophysiological (P300) Follow-up (P359). 8th European Congress of Clinical Neurophysiology, 9–11.XI.1996, Munich, Germany. Electroenceph Clin Neurophysiol, 1996;99:362.

B6. Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Zülküf Önal, Korkut Yaltkaya. The Effects of Transcranial Magnetic Stimulation on Simple and Choice Reaction Time in Parkinson’s Disease (P404). 8th European Congress of Clinical Neurophysiology, 9-11.XI.1996, Munich, Germany. Electroenceph Clin Neurophysiol, 1996;99:370.

B7. Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Taha Karaman, Korkut Yaltkaya. Transcranial Magnetic Stimulation Effects Cognition via P300 (P437). 8th European Congress of Clinical Neurophysiology, 9–11.XI.1996, Munich, Germany. Electroenceph Clin Neurophysiol, 1996;99:376–377.

B8. Fuhai Li, Zülküf Önal, Turgut Tatlısumak, Kenneth W. Locke, Bobby W. Sandage, Marc Fisher. Combined Treatment with Citicoline and MK–801 Reduces Infarct Volume in Temporary Experimental Focal Ischemia (P06.033). American Academy of Neurology 49th Annual Meeting, April 12–19, 1997, Boston, MA, USA. Neurology 1997;48;3:A409.

B9. Mehmet Zülküf Önal, Caner Sönmez, Sibel Özkaynak, Kemal Özgür, Hülya Aydın. Immediate Effect of High Estrogen Levels on Cognition in In-vitro Fertilization Patients Evaluated With P300 (PS–15.17). XI. International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, September 7-11, 1999, Praque, Czech Republic . Clin Neurophysiol 1999;110: S160.

B10. Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal, Süreyya Ataus, Korkut Yaltkaya. The Effects of Pergolide Monotherapy on Movement Related Cortical Potentials in Parkinson’s Disease (PS–31-8). XI. Internatiohal Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, September 7-11, 1999, Praque, Czech Republic . Clin Neurophysiol 1999;110:S 234.

B11. Mehmet Zülküf Önal, Süreyya Ataus, Erol Nizamoğlu, Kenneth W. Locke, Sevin Balkan. Synergistic Effects of Citicoline and Lamotrigine in Permanent Middle Cerebral Artery Occlusion in Rats (P01.121). American Academy of Neurology 52nd Annual Meeting, April 29-May 6, 2000, San Diego, CA, USA. Neurology,2000;54;A69.

B12. Erdal Eroğlu, Zeki Gökçil, Fatih Özdağ, Ümit H. Ulaş, Şeref Demirkaya, Mehmet Zülküf Önal, Okay Vural. Contreversies in the diagnosis of epilepsy. P1039. Abstracts of the 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies, 14-18 October 2000, Copenhagen, Denmark. Eur J Neurol, 2000;7(3):37.

B13. Erdal Eroğlu, Şeref Demirkaya, Ümit H.Ulaş, Zeki Odabaşı, Mehmet Zülküf Önal, Okay Vural. Nonfamilial hypokalemic periodic paralysis and thyrotoxicosis: a case report. P1105. Abstracts of the 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies, 14–18 October 2000, Copenhagen, Denmark. Eur J Neurol, 2000;7(3):52.

B14. Erdal Eroğlu, Fatih Özdağ, Zeki Odabaşı, Mehmet Zülküf Önal, Okay Vural. Creutzfeld-Jacob disease, two case reports. P1126. Abstracts of the 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies, 14-18 October 2000, Copenhagen, Denmark. Eur J Neurol, 2000;7(3):37.

B15. Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal, Süreyya Ataus, Hülya Aydın. The effects of pergolide monotherapy on cognition in parkinson’s disease. Sixth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. P615. Movement Disorders, Vol. 15, Suppl, 3, 116, 2000.

B16. Sibel Özkaynak, Esin Özatalay, Mehmet Zülküf Önal, Nurdan Erengin, Çığıl Önal, Taha Karaman. Movement related cortical potentials in children with Tourette’s syndrome. Sixth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. P1153. Movement Disorders, Vol. 15, Suppl, 3, 250, 2000.

B17. Michael Bozik et al; POST–011: Efficacy and safety of Maxipost in patients with acute stroke. 10th European Stroke Conference, Lisbon, Portugal, 16-19, 2001. Cerebrovasc Dis, 2001;11 (suppl 4):1.

International Meeting Scientific Presentations Published in Booklets;

B18. Sevin Balkan, Berrin Aktekin, Zülküf Önal. Efficacy of Flunarizine in the Prophylactic Treatment of Migraine (oral). Vth International Congress, The Pain Clinic. Program and Abstracts, p33, 14–28.IX.1992, Jerusalem, Israel.

B19 Esin Özatalay, Sibel Özkaynak, Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Taha Karaman. P 300 Differences in Adolescent and Adult Onset Schizophrenia. International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioural Disorders, 29-31.VIII.1997, Bursa.

B20 Nurdan Erengin, Sibel Özkaynak, Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Sunar Birsöz, Taha Karaman. Cognitive Features in the Evaluation of the Relationship Between Symptoms and Therapeutic Response in Obsessive Compulsive Disorder. 5th World Congress on “Innovations in Psychiatry–1998”, 22.V.1998, p 80, London, England.

B21 Serhat İpekçi, Zülküf Önal, Çığıl Önal, Sibel Özkaynak, Taha Karaman. Assessment of Schizophrenic Patients’ Cognitive Functions By Neuropsychological and Neurophysiological Methods. 2nd International Symposium on Neuropsychological and Neurophysiological Assessment of Mental and Behavioural Disorders, October 22–24, 1999, Bursa / Turkey. Program and Abstract Book, P3, 26.

B22 Çığıl Önal, Zülküf Önal, Serhat İpekçi, Sibel Özkaynak, Taha Karaman. Cognitive Functioning in Nonpsychotic Siblings of Schizophrenic Patients: A Neuropsychological and Neurophysiological Study. 2nd International Symposium on Neuropsychological and Neurophysiological Assessment of Mental and Behavioural Disorders, October 22–24, 1999, Bursa / Turkey. Program and Abstract Book, P4, 28.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Approaches to Neurological Emergencies (Edited by Mehmet Zülküf Önal, Marc Fisher). Prous Science, Barcelona, Philedelphia. 2005. (http://www.ttmed.com/dementia/specialist.cfm?ID_Dis=217&ID_Cou=237).

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Sevin Balkan, Mehmet Zülküf Önal. Section I- Chapter 2; Clinical and Biochemical Neuroanatomy, p19–52. Textbook of Neurology (Edited by) Marc Fisher, Julien Bogousslavsky. Butterworth-Heinemann, Boston, MA, USA. 1998.

C2.2. Mehmet Zülküf Önal, Marc Fisher, Julien Bogousslavsky. Chapter 10; Clinical Evaluation of Stroke, p101–113. Current Review of Cerebrovascular Disease, Fourth Edition (Edited by) Marc Fisher, Julien Bogousslavsky. Current Medicine, Inc., Philedelphia, PA, USA. 2001.

C2.3. Approaches to Neurological Emergencies (Edited by Mehmet Zülküf Önal, Marc Fisher). Miscellaneous Diseases. Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal,. Prous Science, Barcelona, Philedelphia. 2005. (http://www.ttmed.com/dementia/specialist.cfm?ID_Dis=217&ID_Cou=237).

C2.4. Approaches to Neurological Emergencies (Edited by Mehmet Zülküf Önal, Marc Fisher). Acute Cranial Neuropathies. Mehmet Zülküf Önal, Babür Dora. Prous Science, Barcelona, Philedelphia. 2005.

(http://www.ttmed.com/dementia/specialist.cfm?ID_Dis=217&ID_Cou=237).

C2.5. Handbook of Clinical Neurology “Stroke”. (Series Editors: Aminoff MJ, Boller F, Swaab DF). 93 3rd series Stroke Part II: Clinical Manifestations and Pathogenesis, Edited by: Marc Fisher. Chapter 25, Anterior Circulation Syndromes. Emre Kumral, Mehmet Akif Topçuoğlu, Mehmet Zülküf Önal, p485-536. Elsevier, Edinburgh, 2009.

C2.6. Mehmet Zülküf Önal, Marc Fisher. 16. Bölüm; Akut İskemik İnmede Nöroprotektif Sağaltım. Akut İskemik İnme (editör; Emre Kumral), 303–322, 2001.

C2.7. Mehmet Zülküf Önal, Babür Dora. Spinal Vasküler Hastalıklar. Serebrovasküler hastalıklar (editör, Sevin Balkan), 2002.

C2.8. Mehmet Zülküf Önal, Babür Dora. Spinal Vasküler Hastalıklar. Serebrovasküler hastalıklar, 2.baskı (editör, Sevin Balkan), 2005.

C2.9. Mehmet Zülküf Önal, Babür Dora. Spinal Vasküler Hastalıklar. Serebrovasküler hastalıklar, 3.baskı (editör, Sevin Balkan), 2009.

C2.10. Işın Ünal Çevik, Mehmet Zülküf Önal. İskeminin histopatolojisi. Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları (editör, Emre Kumral). Güneş Tıp Kitapevleri, 2011

C2.11. Ali Kemal Oğuz, Işın Ünal Çevik, Mehmet Zülküf Önal. İnmede Beslenme Desteği. Nöroşirurji ve Nöroloji, Yoğun Bakımda Beslenme. (editörler, Hakan Sabuncuoğlu, Cenap Dener). 2009.

C2.12. Marc Fisher, Mehmet Zülküf Önal. Prevention and Treatment of Stroke. Vascular medicine. A Companion to Braunwald’s Heart Disease. Second Edition. Mark A. Creager, Joshua A. Beckman, Joseph Loscalzo. 2012.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D1. Sevin Balkan, Metin Erkılıç, Fırat Güngör, Zülküf Önal. 99mTc-HMPAO-Spect’in Akut Serebral İskemi Tanısındaki Önemi ve CT ile Karşılaştırması. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1992;IX(1-2):57-62.

D2. Sibel Özkaynak, Dilara Nuzumlalı, Korkut Yaltkaya, Saim Kazan, Zülküf Önal. Lumbosakral ve Servikal Radikülopatilerde Dermatomal Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyeller. Klinik Gelişim. 1994;7(8):3212–3215.

D3. Sevin Balkan, Berrin Aktekin, Zülküf Önal. Efficacy of Flunarizine in the Prophylactic Treatment of Migraine. Gazi Medical Journal. 1994;5(2):81-84.

D4. Sevin Balkan, Hülya Aydın, Zülküf Önal, Berrin Aktekin. İskemik Strokların Önlenmesinde Aspirin Tedavisi ile Başarılı Olunmayan veya Aspirin Kullanamayan Hastalarda Tiklopidin’in etkisi. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 1995;1(1):63-68.

D5. Taha Karaman, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya, Çetin Büyükberker, Berrin Aktekin, Zülküf Önal. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Olaya İlişkin Endojen Potansiyel Değişimleri. Türk Psikiyatri Dergisi. 1995;6(3):186–192.

D6. Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya. Transkraniyal Manyetik Uyarım. Düşünen Adam. 1995;8(2):48–55.

D7. Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Taha Karaman, Korkut Yaltkaya. Transkraniyal Manyetik Uyarımın Bilişim Üzerine Etkisi. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1995;12:3–4;285–296.

D8. Sibel Özkaynak, Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Sevin Balkan, Uğur Kahvecioğlu, Korkut Yaltkaya. Kronik Gerilim Tipi Başağrısında Moklobemid Tedavisi: Klinik ve Nörofizyolojik (P300) Gözlem. Türk Nöroloji Dergisi. 1995;1:130-134.

D9. Hasan Altunbaş, Ayşegül Odabaşoğlu, Feridun Çiftçi, Zülküf Önal, Ümit Karayalçın. Grandmal Epilepsi ile Prezente Olan Postoperatif Hipoparatiroidizm Vakası. Ulusal Endokrinoloji Dergisi. 1996;6(2):161-164.

D10. Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Sevin Balkan, Abit Kaya. Recovery from a Large Primary Pontine Hemorrhage. Marmara Medical Journal. 1997;10(2):106-108.

D11. Esin Özatalay, Sibel Özkaynak, Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Taha Karaman. Ergen ve Erişkin Başlangıçlı Şizofrenide P300 Farklılıkları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 1998;5(1):28–33.

D12. Mehmet Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Süreyya Ataus, Yurttaş Oğuz, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığında Pergolid Tedavisi. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. 1999;2(2):18–22.

D13. Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal, Süreyya Ataus, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığında Pergolid Monoterapisinin Devinime İlişkin Kortikal Potansiyeller Üzerine Etkisi. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. 2000;3(2):19–23.

D14. Gazi Özdemir, Serhat Özkan, Nevzat Uzuner, Özcan Özdemir, Demet Gücüyener. Türkiye’de Beyin Damar Hastalıkları İçin Majör risk Faktörleri: Türk Çok Merkezli Strok Çalışması. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 2000;6(2):31–35. Çalışma Grubu (Sevin Balkan, Mehmet Zülküf Önal, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
E1. Sevin Balkan, Hülya Aydın, Zülküf Önal, Berrin Aktekin. İskemik Strok Proflaksisinde Aspirin Kullanılamayan ve Dirençli Vakalarda Tiklopidin’in Etkisi (12). XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24–28.IX.1995, Kapadokya. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1995;1(1):11.

E2. Sibel Özkaynak, Zülküf Önal, Uğur Kahvecioğlu, Sevin Balkan, Berrin Aktekin, Korkut Yaltkaya. Kronik Gerilim Tipi Başağrılarında Moklobemid Tedavisi Klinik ve Nörofizyolojik Gözlem (58). XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24–28.IX.1995, Kapadokya. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1995;1(1):79.

E3. Uğur Karagöl, Gülhis Deda, Şenay Kükner, Erdal İnce, Zülküf Önal. Civa İntoksikasyonu: İki Olgu Sunusu (73). XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24–28.IX.1995, Kapadokya. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1995;1(1):83.

E4. Mehmet Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığında Pergolide Tedavisinin Rolü (P1–12). XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1997, Antalya. Türk Nöroloji Dergisi, 1997;3:32–33.

E5. Zerrin Aktekin, Mehmet Zülküf Önal, Serhat İpekçi, Sibel Özkaynak, Süreyya Ataus, Korkut Yaltkaya. Kronik Gerilim Tipi Başağrısında Moklobemid Tedavisinin Klinik Etkinliği ve Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi: Çift-Kör Plasebo Kontrollü Bir Çalışma (P3–8). XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1997, Antalya. Türk Nöroloji Dergisi, 1997;3:71–72.

E6. Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal, Süreyya Ataus, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığında Pergolid Monoterapisinin Devinime İlişkin Kortikal Potansiyeller Üzerine Etkisi. 3.Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, 1999, İstanbul. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 1999;2:56.

E7. Süreyya Ataus, Mehmet Zülküf Önal, Erol Nizamoğlu, Sevin Balkan. Ratlarda İntraluminal Sütür ile Oluşturulan Akut Fokal Serebral İskemide Citicolin ve Lamotrigin Kombinasyonun Tedavideki Yeri (Sözel bildiri). XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi-Kuşadası, 24-28 Ekim, 1999. Türk Nöroloji Dergisi 1999;5:28(S21).

E8. Süreyya Ataus, Nuray Baltaoğlu, Mehmet Zülküf Önal, Sevin Balkan. Akut İskemik Strokta Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Tedavisinin Pentoksifilin ile Karşılaştırılması. XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24–28 Ekim, 1999, Kuşadası. Türk Nöroloji Dergisi. 1999;5:64(P118).

E9. Sevin Balkan, Berrin Aktekin, Zülküf Önal. Flunarizinin Migren Proflaksisindeki Etkinliği. V.Ulusal Nöroloji Kongresi, Marmaris. Özet Kitabı, 21–25.X.1992, p48.

E10. Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Sevin Balkan. İyi prognozlu, Geniş Bir Santral Pontin Hematom Vakası. V.Ulusal Nöroloji Kongresi, Marmaris, Özet Kitabı, 21–25.X.1992, p69.

E11. Sevin Balkan, Metin Erkılıç, Fırat Güngör, Zülküf Önal. 99mTc-HMPAO SPECT’in Akut Serebral İskemi Tanısındaki Önemi ve CT ile Karşılaştırması (sözel). V.Ulusal Nöroloji Kongresi, Marmaris. Özet Kitabı, 21-25.X.1992, p47.

E12. Sibel Özkaynak, Dilara Nuzumlalı, Korkut Yaltkaya, Saim Kazan, Zülküf Önal. Lumbosakral ve Servikal Radikülopatilerde Dermatomal Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyeller (sözel). XII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya. Bildiri Özetleri, 1–4.XI.1993, s81.

E13. Zülküf Önal, Dilara Nuzumlalı, Korkut Yaltkaya. Transkraniyal Manyetik Uyarım ve P300. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana. Bildiri Özetleri, 9–14.X.1994, pa27.

E14. Zülküf Önal, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya. Transkraniyal Manyetik Uyarım ve P300 II. XIII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, İstanbul. Bildiri Özet Kitabı, 26–28.IV.1995, s105.

E15. Uğur Karagöl, Gülhis Deda, Şenay Kükner, Erdal İnce, Zülküf Önal. Cıva İntoksikasyonu: İki Olgu Sunusu. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara. Bildiri Özetleri, 4–8.VI.1995, s97.

E16. Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Aslin Zadikoğlu, Murat Kurnaz, Hülya Aydın,

Sevin Balkan. Kronik Gerilim Tipi Baş ağrısında Sertralin Tedavisinin Klinik ve

Nörofizyolojik Etkileri (P1–13). XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1996, İstanbul.

Türk Nöroloji Dergisi, 1996;2:29. (Tam metni basılmış ulusal kongre tebliği).

E17. Esin Özatalay, Mehmet Zülküf Önal, Nurdan Erengin, Sibel Özkaynak, Taha Karaman. Tourette Sendromunda Bilişim. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi ve II. Intl. Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology, Adana. Program ve Bildiri Özetleri, 10–13.V.1998, s45.

E18. Nurdan Erengin, Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Taha Karaman. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Nöropsikolojik ve Nörofizyolojik Bilişsel Testler ve Tedavi İlişkileri. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi ve II. Intl. Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology, Adana. Program ve Bildiri Özetleri, 10–13.V.1998, s74.

E19. Çınar Yıldırım, Bülent Bütün, Aker Akyokuş, Mehmet Zülküf Önal, Metin Çubuk, Tiraje Tuncer. İntermittan Traksiyonun Akut Non-inflamatuar Bel Ağrılarında, Klinik Etkinliğinin EMG ve İleri Görüntüleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi (sözel). XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya. Bildiri Özet Kitabı, 16–21.V.1999, s15.

E20. Çınar Yıldırım, Bülent Bütün, Aker Akyokuş, Mehmet Zülküf Önal, Metin Çubuk, Tiraje Tuncer. Akut Non-inflamatuar Bel Ağrılı Hastalarda, Klinik bulgularla, Görüntüleme Yöntemleri ve EMG bulgularının karşılaştırılması. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya. Bildiri Özet Kitabı, 16–21.V.1999, s91.

E21. Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal, Süreyya Ataus, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığında Pergolide Monoterapisinin Devinime İlişkin Kortikal Potansiyeller Üzerine Etkisi (PI–6). XVI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve III. International Satellite Symposium On New Developments in Clinical Neurophysiology, Kayseri. Bildiri Özetleri, 3–5.VI.1999, s 58.

E22. Hülya Aydın, Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya, Mehmet Zülküf Önal. Multipl Sklerozlu Olgularda Alevlenme ve Remisyon Dönemlerinde Uzun Latanslı Refleksler, Motor ve Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyellerin Karşılaştırılması (PI–10). XVI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve III. International Satellite Symposium On New Developments in Clinical Neurophysiology, Kayseri. Bildiri Özetleri, 3–5.VI.1999, s 62.

E23. Mehmet Zülküf Önal, Caner Sönmez, Sibel Özkaynak, Kemal Özgür, Hülya Aydın. İn-vitro Fertilizazyonda Yüksek Östrojen Düzeyinin Bilişim Üzerine Etkisi (PV–6). XVI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve III. International Satellite Symposium On New Developments in Clinical Neurophysiology, Kayseri. Bildiri Özetleri, 3-5.VI.1999, s 99.

E24. Sibel Özkaynak, Esin Özatalay, Mehmet Zülküf Önal, Nurdan Erengin, Çığıl Önal, Taha Karaman. Tourette Sendromlu Çocuklarda Devinime İlişkin Kortikal Potansiyeller (S34) (Sözel). 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya. Program ve Bildiri Özetleri, 24–28.V.2000, s79.

E25. Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal, Süreyya Ataus, Hülya Aydın. Parkinson Hastalığında Pergolide Monoterapisinin Bilişim Üzerine Etkisi (P13). 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya. Program ve Bildiri Özetleri, 24–28.V.2000, s107.

E26. Tanju Uçar, Gül Özkaya, Mehmet Zülküf Önal. Deneysel Ilımlı Kafa Travması Modelinde Işık-Karanlık Siklus Değişimleri, Endojen Eksojen Melatoninin Prognoza Etkileri; Spektral EEG Analizi, Elektron Mikroskopik ve Biyokimyasal Sonuçlar. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 22–26.X.2003, s286.

E27. Gül Özkaya, Feyza Savcıoğlu, Aysel Ağar, Piraye Yargıçoğlu, Zülküf Önal, Vural Küçükatay. Normal ve Sülfit Oksidaz Yetersizliği Oluşturulan Sıçanlarda Sülfit Verilmesinin EEG Spektral Parametrelerine Etkisi. 30.Ulusal Fizyoloji kongresi, Konya, 2004. Genel Tıp Dergisi, 14; Ek sayı, s79.

E28. Ali Ünal, Mehmet Zülküf Önal, Gül Özkaya. Geçici serebral iskemi modelinde hipotermik tedavi. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004, Antalya. Türk Nöroloji Dergisi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, p49, s242

E29. Alev Leventoğlu, Ferda İnce, Serpil Kılınç, Mustafa Cesur, Mehmet Zülküf Önal, Gürbüz Erdoğan. Refetoff Sendromu ve epilepsi: Olgu sunumu. Epilepsi, 2008;14(1):69-96, P2.

E30. Alev Leventoğlu, Ferda İnce, Ali Kemal Oğuz, Mehmet Zülküf Önal. Erken dönem tip II diabetes mellituslu hastalarda fasial ve dorsal sinir iletim çalışmalarının klinik değeri. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2008, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, P-208, 2008 (14):5;Ek 1, s141-142.

E31. Işın Ünal Çevik, Alev Leventoğlu, Ferda İnce, Sevim Erdem Özdamar, Ersin Tan, Mehmet Zülküf Önal. Ağrılı ekstremiteler ve duyusal ataksi. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2008, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, P-141, 2008 (14):5;Ek 1, s119-120.

E32. Kürşad Kutluk (Trombolitik Tedavi Çalışma Grubu* Adına) * Mehmet Zülküf Önal. Akut İskemik İnmede İntravenöz trombolitik Tedavi; Türkiye Sonuçlarının Ön Analizi. 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2009, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, S-13, 2009 (15):Ek 2: s15.

E33. Gülin Morkavuk, Berkay Ekici, Aslıhan Alhan, Ferda İnce, Utku Kütük, Ebru Akgül Ercan, Aycan Fahri Erkan, Şengül Çehreli, Hasan Fehmi Töre, Mehmet Zülküf Önal, Işın Ünal Çevik. Migrenli Hastalarda Kardiyovasküler Riskler, Kardiyak Otonomik Fonksiyonlar ve Genel Yaşam Kalitesi Etkileşimleri. 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2009, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, P-16, 2009 (15):Ek 2: s98.

E34. Işın Ünal Çevik, Saime Sarıoğlu Ay, Deniz Evcik, Mehmet Zülküf Önal. Nöropaik Ağrılı Hastlarda DN4 (Douleur Neuropathique 4 Questions) Anketinin Türkçe Versiyonun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2009, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, P-102, 2009 (15):Ek 2: s141.

E35. Alev Leventoğlu, Gülin Morkavuk, Burcu Acar, Ferda İnce, Işın Ünal Çevik, Mehmet Zülküf Önal. Başlangıç Bulgusu Serebral Sinus Trombozu Olan Behçet Hastalığı. 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2009, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, P-215, 2009 (15):Ek 2: s202.

E36. Emel Özyürek, Oral Nevruz, Berna Ayberkin, Mukadder Can, Hakan Aydoğan, Hülya Türkan, Mehmet Zülküf Önal. Guillain-Barre Sendromlu Bir Erkek Hastada Plazmaferez ile Klinik Seyir; Olgu Sunumu. 12. Ulusal Aferez Kongresi. 27-28 Ekim 2017, İstanbul.

E37. Emel Özyürek, Oral Nevruz, Berna Ayberkin, Mukadder Can, Hakan Aydoğan, Hülya Türkan, Mehmet Zülküf Önal. Farklı Prezentasyonlarla Başvuran Metanol Entoksikasyonu Olan İki Hastada Plazmaferez Etkinliği: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Aferez Kongresi. 27-28 Ekim 2017, İstanbul.Sanat ve tasarım etkinlikler


DİĞER YAYINLAR:
G1. Yurttaş Oğuz, Sibel Özkaynak, Mehmet Zülküf Önal (Türkçe çeviri grubu). Nöroloji, Tanıda Lokalizasyon, Anatomi, Fizyoloji, Bulgular, Belirtiler. (3’üncü Gözden Geçirilmiş Basımdan Türkçeye İlk Çeviri. Peter Duus. Palme Yayıncılık, 2001, Ankara, Antalya. Topical Diagnosis in Neurology, Anatomy, Physiology, Signs, Symptoms. 3rd Revised Edition. Peter Duus. Translated by R.Lindenberg. Georg Thieme Verlag, 1998, Stuttgart, Germany.

G2. M.Cenk Akbostancı, Sedat Ulkatan ( Çeviri Editörleri). Nörolojide Ayırıcı Tanı El Kitabı. Nicholas P.Poolos. Güneş Kitabevi, 2003, Ankara. Handbook of Differential Diagnosis in Neurology. Butterworth-Heinemann, 2001, Boston, USA. Chapter 12, Neuroradiology (Joseph D. Pinter, Jong M. Rho). 12.Bölüm, Nöroradyoloji, Mehmet Zülküf Önal (s237–254).

G3. Yurttaş Oğuz, Refia Palabıyıkoğlu, Mehmet Zülküf Önal (Türkçe çeviri editörleri). Nörolojide Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma ve Uygulamada Nörolojik Belirti ve Bulguların Kantitatif Değerlendirilmesi. Scales and Scores in Neurology, 1st Edition. Harald Masur,MD, K.Papke, S.Althoff, C. Oberwittler. Georg Thieme Verlag, Rüdigerstrasse 14, 70469, Stuttgart, Germany.

G4. Ersin Tan, Sevim Erdem Özdamar. Neurology in Clinical Practice. Beşinci Baskı. Cilt I-Tanı ve Tedavi Prensipleri, Cilt II- Nörolojik Bozukluklar. Bölüm 21- Beyinsapı Sendromları, Alev Leventoğlu, Mehmet Zülküf Önal, s271. Veri Medikal Yayıncılık. 2008, Neurology in Clinical Practice, Bradley, W., Daroff, RB., Fenichel, GM., Jankovic, J., Butterworth Heinemann/Elsevier.

G5. Ersin Tan, Sevim Erdem Özdamar. Neurology in Clinical Practice. Beşinci Baskı. Cilt I-Tanı ve Tedavi Prensipleri, Cilt II- Nörolojik Bozukluklar. Bölüm 22- Ataksik Hastalıklar, Alev Leventoğlu, Mehmet Zülküf Önal, s285. Veri Medikal Yayıncılık. 2008. Neurology in Clinical Practice, Bradley, W., Daroff, RB., Fenichel, GM., Jankovic, J., Butterworth Heinemann/Elsevier.Prof. Dr. M. Zülküf Önal Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA hastanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. M. Zülküf Önal hekimimizin Nöroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU