Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji 2006
Mesleki Deneyim
SDU Tıp Fakültesi Kardiyoloji 2001 - 2006 Rize Devlet Hastanesi 2006 - 2008 Medical Park Elazığ Hastanesi 2008 - 2009 Medstar Antalya Hastanesi 2009 - 2013 Avrupa Şafak Hastanesi 2013 - 2019
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar