ELLERINIZDE GECE UYUŞMALARI OLUYORSA, GÜNDÜZ GAZETE ELİNİZDEN DÜŞÜYORSA DİKKAT!

ÖZELLİKLE ELLERDEKİ GÜÇ KAYBIYLA VE UYUŞMAYLA KENDİNİ GÖSTEREN KARPAL TÜNEL SENDROMU, ÇOĞU KİMSENİN BİLMEDİĞİ BİR RAHATSIZLIK

    Karpal Tünel Sendromu
  • Parmaklarınızda uyuşma, ağrı ve his kaybı mı var?
  • Geceleri el ve parmak ağrısıyla mı uyanıyorsunuz?
  • Ellerinizi sallama ve ya sarkıtma ihtiyacı mı hissediyorsunuz?
  • Çay bardağının sıcaklığını hissedemiyor, elinizden gazeteniz kayıp düşüyor mu?

Karpal tünel sendromu, el bileği bölgesindeki sinirlerin bası altında kalması sonucunda ortaya çıkan bir dizi belirti ve bulguları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

    Karpal tünel sendromunun en sık rastlanan belirtileri;
  • Başparmak, işaret parmağı, orta parmak ile yüzük parmağının yarısında uyuşma
  • Ağrı ve duyu kaybı

Bu belirtilerin en önemli özelliği; geceleri ortaya çıkarak ya da artarak hastayı uyandırmasıdır. Ağrı bazı hastalarda el bileği ve önkoldan dirseğe doğru yayılır. Hastalığın ileri evrelerinde, sinirin ciddi bası altında kaldığı durumlarda elin avuç içi tarafında başparmağın hemen gerisinde de ağrı ile elde güç ve beceri kaybı ortaya çıkar ve bu bölgede belirgin kas zayıflaması görülür

Karpal tünel sendromu en sık olarak 40-70 yaşları arasındaki kadınlarda görülür ve genellikle çift taraflıdır.

Karpal tünel sendromu tanısı, hastanın öyküsüyle birlikte fizik muayenesi sonucunda konulan klinik bir tanıdır.

Karpal tünel sendromunun klinik tanısını doğrulayan ya da ayırıcı tanıda yardımcı olan bazı inceleme yöntemleri mevcuttur. Karpal tünel sendromunun standart inceleme yöntemi; sinir ileti çalışmaları ve iğne EMG’sinden oluşan incelemelerdir. Bu incelemeler ile sinirlerin elektrik iletme gücü ölçülür, böylelikle sinirde bir sıkışma olup olmadığı ve varsa tam hangi seviyede sıkışma olduğu saptanır.

Karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisi; sinirin gevşetilmesi, sıkışmaya neden olan dokuların serbestleştirilmesidir.

Ameliyat el bileğinin hemen alt tarafında yaklaşık 1,5 - 2 cm’lik bir kesi ile yapılır ve genel anestezi gerektirmez

Ameliyattan hemen sonra hastaların tümünde belirtilerin tümü ya da çoğu hemen geçer ve hastalar belirgin olarak rahatlarlar. Uzun zamandır her gece elde ağrı ve uyuşma nedeniyle uyanan hastalar ameliyatın olduğu gece rahat uyumaya başlarlar.

Sonucu etkileyen faktörler arasında; hastanın yaşı, hastalık süresi ve ameliyat öncesi belirtilerin şiddeti önemlidir. Hastalığın ileri evrelerinde sıkışma nedeniyle sinirde hücre ölümü olabildiğinden, karpal tünel sendromu tanısı konulduktan sonra en kısa zamanda ameliyat olunmalıdır. Yaşı ve hastalık evresi ne olursa olsun karpal tünel sendromlu hastalarda cerrahi tedaviden kaçınılmamalıdır.