Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Haydarpaşa Numune EAH 2008
Mesleki Deneyim
Bayburt Devlet Hastanesi
Haydarpaşa GATA Hastanesi 
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar