KURUMSAL HABERLER


+A A-

Erken Teşhisin Anahtarı Bu Üç Harfte: PSA

Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin, prostat kanserinin tedavi edilebilmesinde erken teşhisin önemini vurgulayarak, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek prostat büyümesi ile ayırt edilebilmesi ve doğru tedavi planlaması için Prostat Spesifik Antijen (PSA) testinin büyük önem taşıdığını ve belirleyici olduğunu söyledi.


Erken Teşhisin Anahtarı Bu Üç Harfte: PSA

Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı, Op. Dr. Eren Soner Tekin, “Prostat kanseri erkekler arasında en yaygın kanser olup çoğu 65 yaş üzeri olmak üzere her 10 erkekten birinde hayatının herhangi bir devresinde ortaya çıkabilir. Kanser ölümlerinde ikinci sıradadır. Araştırmalar göstermiştir ki prostat kanseri görülme yaşı günümüzde 40’lı yaşlara kadar inmiş olup, 50 yaşında bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski yüzde 40, bu hastalığa bağlı ölüm riski ise yüzde 2,9 olarak açıklanmıştır. Her ne kadar yüksek risk taşısa da başarıyla tedavi şansı özellikle erken tanıda mümkündür.” dedi.

3 Harf Hayatınızı kurtarabilir: PSA (Prostat Spesifik Antijen)
PSA’nın bir kan testi olup prostat kanserinin varlığı; eğer kanser mevcutsa büyüklüğü ve yaygınlığı hakkında da bilgi verebileceğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin, “Bu basit kan testi prostat dokusundan kan akımına ufak miktarlarda kaçan bir kimyasal madde olan prostat spesifik antijen (PSA) miktarını tespit eder. PSA testini bazen yorumlamak güç olabilir çünkü PSA hem tümör hücresi, hem de normal hücre tarafından oluşturulur. Ancak normal prostat tarafından da yapılan PSA kana daha az geçerken, tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla miktarda geçmektedir. Yüksek seviyelerde PSA prostat büyümesi, enfeksiyon veya kanser gibi bir prostat problemi olduğunu ifade eder. Eğer PSA seviyesinde yüksek değer çıkıyorsa, daha ileri tetkikler için mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır.” dedi.

Prostat ve Prostat Kanseri Nedir?

Üroloji Uzmanı Eren Soner Tekin, prostatın erkek üreme sisteminde kestane büyüklüğünde bir salgı bezi olduğunu, mesane ile üretra (idrarı mesaneden vücut dışına taşıyan tubuler yapı) arasında yer aldığını söyleyerek prostat kanserini şöyle tanımladı: “Prostat büyük ölçüde adale lifleri ve salgı bezlerinden oluşmuştur ve ana fonksiyonu spermleri iletmek üzere sperme sıvı üretmektir.  Prostat kanseri işte bu bezin özellikle dış kısmından kaynaklanan bir kötü huylu tümör olup büyüdükçe prostatın iç kısımlarına yayılmaktadır. Sadece prostat içinde yer alan, kapsül dışına taşmayan kanser “Lokalize Prostat Kanseri” diye adlandırılır. Diğer kanserler gibi prostat kanseri de yayılabilirler (metastaz yapabilir) ve öncelikle prostat etrafındaki dokulara veya seminal veziküle (prostat arkasındaki meni depolayıcı kese) lokal yayılım yapar. Lokal yayılım gösteren tümörler zamanla vücudun diğer kısımlarına örneğin lenf nodlarına ve kemiklere yayılım yaparlar.”

Prostat Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Prostat kanserinin nedenlerinin tam olarak bilinmediğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı, Op. Dr. Eren Soner Tekin, “Yapılan araştırmalar prostat kanseri için risk faktörlerini belirlemiştir. Bu açıdan bakıldığında en başta ailede prostat kanseri öyküsü olması, sigara tüketiminin fazla olması görülme riskini arttırmaktadır. Diğer risk faktörleri ise yaşın ilerlemesi, düzensiz ve dengesiz beslenme; özellikle yüksek ısıda pişmiş gıdaların, hayvansal yağ ve kırmızı etten zengin beslenme, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, yaş, siyah ırk, ailede prostat ya da meme kanseri öyküsü, yüksek erkeklik hormonu düzeyleri ve sedanter yaşam şeklinde sıralanabilir.” dedi.

Prostat Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Prostat kanserinin sinsi bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin, “Belirtiler genellikle hastalığın ilerleyen aşamalarında görülür. Bu nedenle erken teşhis için özellikle 40 yaşından sonra düzenli kontrol yaptırmak büyük önem taşımaktadır. Karakteristik olmamakla birlikte en sık görülen belirtileri

  • İdrar yapmada güçlük ve/veya idrar yapamama,
  • Sık idrara çıkma
  • İdrar yapmanın bitiminde damla damla idrar akımının devam etmesi
  • Dışkılama esnasında güçlük
  • İdrar ve/veya menide kan
  • Ereksiyon sorunları
  • Boşalma sırasında ağrı

şeklinde sıralayabiliriz. Ancak bu belirtiler prostat büyümesi, prostat iltihabına gibi diğer rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Prostat kanseri sıklıkla kemiğe sıçrayabildiğinden bel, kalça veya bacakta şiddetli ağrılara neden olabilir. Bu nedenle olası belirtilerde uzman bir hekime başvurmak, daha da önemlisi düzenli kontrolleri ihmal etmemek büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Prostat kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin, prostat kanseri tedavi seçenekleri, kanserin büyüme hızına, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna göre değiştiğini,  bunların yanı sıra tedavinin potansiyel yararları ve yan etkileri gibi başka faktörlere de bağlı olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti, “Tedavi seçenekleri cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavileri ya da bunların farklı kombinasyonları şeklinde planlanabilir. Erken evrede teşhis edilmişse bir süre herhangi bir tedavi uygulanmadan takip önerilebilir. En yaygın ve etkili tedavi seçeneği cerrahidir ve genellikle prostatın tamamen çıkarılmasını (prostatektomi) içerir.

Op. Dr.
Eren Soner Tekin
Üroloji
MEDICANA ÇAMLICA
Profili Gör
Oluşturma: 18.09.2021 12:00
Son Güncelleme: 15.12.2021 12:08
Oluşturan: Eren Soner Tekin