Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Varna Tıp Fakültesi Bulgaristan 1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Doğum ihtisası 1993
Mesleki Deneyim
Yozgat Doğum Evi,
İstanbul  Hospitalium, İstanbul
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar