Prof. Dr. Ali Erol

Prof. Dr. Ali Erol

Ana Sayfa > Doktorlar > Prof. Dr. Ali Erol
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı


İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1983


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı


Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1989


Mesleki Deneyim


2020- Halen              Üroloji Profesörü, Kadıköy Medicana Hastanesi Üroloji Bölümü


2013-2020                 Üroloji Anabilim Dalı Başkanı,  Prof., Dr, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi


2008-2020                Üroloji Profesörü, Göztepe Medical Park Üroloji Departmanı


2006- 2008               Üroloji Anabilim Dalı Başkanı,  Prof., Dr., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Üroloji Anabilim Dalı, Konuralp, Düzce  


2001-2006                 Üroloji Anabilim Dalı Başkanı,  Prof., Dr.,Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi,  Üroloji Anabilim Dalı, Konuralp, Düzce 

 1998-2001                 Üroloji Anabilim Dalı Başkanı,  Doç., Dr, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Üroloji Anabilim Dalı, Konuralp, Düzce  


1995-1998                  Üroloji Doçenti, T.C. Sağlık Bakanlığı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi


1994-1995                  Üroloji Uzmanı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi


1991-1994                   Üroloji Uzmanı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara


1989-1991                  Üroloji Uzmanı(Askerlik Görevi), Eskişehir 600 Yataklı Asker Hastanesi, Eskişehir


1984-1985                 Pratisyen Hekim, Yenimahalle, Ankara


1983-1984                  Pratisyen Hekim, Digor, Kars

Üniversitedeki Diğer Görevleri

           

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği

V. Sınıf Koordinatörlüğü

Tıp Fakültesi Geliştirme Vakfı 2. Başkanlığı

  Araştırma Deneyimi


1999                           Burslu Araştırmacı, Department Of Pediatric Urology, University Of California, San Francisco School Of Medicine


1996-1997                  Burslu Araştırmacı, Department Of Pediatric Urology, University Of California, San Francisco School Of Medicine,Tıbbi İlgi Alanları


Üroonkoloji( Laparoskopi Ve Robotik Cerrahi Sertifikası, Brakiterapi Sertifikası),

Endoüroloji: Böbrek Taşlarının Perkütan Veya Retrograd Yolla Tedavisi,

Prostat Büyümesi: Bipolar, Plazmakinetik Ve Lazerle Tedavisi (Lazer Cerrahisi Eğitici Sertifikası),

Kadın Ürolojisi: Kadında İdrar Kaçırma, Mesane Sarkmaları

Androloji: Erkek Cinsel Disfonksiyonları

İnfertilite: Sperm Elde Etme Yöntemleri (TESA, Mikro-TESE), Varikosel

Pediatrik Üroloji: Hipospadias, İnmemiş Testis, Böbrek Çıkış Darlıkları, Vezikoüreteral ReflüBilimsel Yayınlar


Türkçe Yayınlar


1-Selahattin ÇETİN,  Haluk YÜRÜR, Yamaner IŞIK, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, Ahmet METİN:  Kliniğimizde son 8 yılda yapılan atnalı böbrek operasyonlarının değerlendirilmesi. Mavi  Bülten¸ 18 (1): 45-50, 1986


2-Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 14 (2): 167-171, 1988


3-Yalçın İLKER,  Ali EROL,  Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: 4-Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. Türk Üroloji Dergisi, 14 (3): 399-404, 1988


4-Ali EROL, Erdem AKBAY, Murat BAŞAR; Semih SARGIN,  İsmail KARAKOYUNLU, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Double pigtail stent uygulamaları ve sonuçları. Mavi Bülten, 22 (1-2):56-60, 1990


5-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığının tanısında  ultrasonografinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, 17 (1): 54-58, 1991


6-Halil BAŞAR, İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığı nedeni ile opere edilen 1000 olgunun retrospektif incelenmesi. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:28-32, 1991


7-Kemal ARDA, Sedat GÖK, İsmail BOZBULUT, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, Ayşe ERDEN,

Selahattin ÇETİN: Mesane tümörlerinin tanı ve evrelendirilmesinde transabdominal ultrasonografinin değeri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):27-33, 1991


8-Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Ali EROL, Suat  ÖZGÜR; Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of upper ureteral stones. Experience in 300 consecutive patients. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):18-21, 1991


9-Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA; Semih SARGIN, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (2): 180-185, 1992


10-Erdem AKBAY, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Semih SARGIN, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz için yapılan vasküler girişimler. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:42-44, 1992


11-Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, İzak DALVA, Fikret TÜRKSEVEN, Haluk YÜRÜR: Retrokaval üreter: 4 olgunun sunumu ve cerrahi yaklaşım. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:88-91, 1992


12-Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Hakan AKAN, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): 278-282, 1992


13-Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): 271-277, 1992


14-Ali EROL, İzak DALVA, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Mehmet KARAHAN: Enükle edilen prostat adenomlarının bakteriyel içeriği. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:26-30, 1992


15-İnci AKARCALI, Nuray KIRDI,  Ali EROL: Üriner stres inkontinansın Kegel egzersizleri ve enterferansiyel akımlarla tedavisi. Bir olgu takdimi. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, 7 (2):17-21, 1992


16-Erdem AKBAY, Ali EROL,  Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. Deniz Tıp Bülteni, 25-26 (3-1):127-131, Eylül 1992-Ocak 1993


17-İzak DALVA Kemal ARDA, Erdem AKBAY, Nüvit TAHTALI, Tuba TEKİN, Ali EROL, Haluk YÜRÜR: Bir olgu nedeniyle blind ending bifid üreter. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 13:418-420, 1993


18-Erdem AKBAY, Ali EROL, Faruk GÖNENÇ, Nüvit TAHTALI, Cemil EKİNCİ, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Renal transplantlarda perkütan trucut iğne biyopsisinin diagnostik ve prognostik değeri.. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):54-58, 1993


19-Murat BAŞAR, Ali EROL, Klara DALVA, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: İntravezikal “Bacillus Calmette Guerin” tedavisi alan mesane tümörlü hastalarda serum ve idrarda interleukin-2 ve tumor necrosis factor-alfa düzeyleri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):82-92, 1993


20-Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nokturnalı hastalarda desmopressin tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, 20 (1):78-80, 1994


21-Zeki GÜNEŞ, Nüvit TAHTALI, Ali EROL, Ufuk ERDAĞI, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üreter darlıklarının tedavisinde uygulanan balon dilatasyonlarının sonuçları. Üroloji Bülteni, 5:147-149, 1994


22-Deniz TUZLUOĞLU,  Ali EROL, Hüseyin ESMER, Kürşat YILDIZ, Feridun ŞENGÖR: Renal travma sonrası gelişmiş bir ksantogranülomatöz pyelonefrit olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 35:49-51, 1995


23-A Melih BEYSEL, Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin KANBEROĞLU, Feridun ŞENGÖR: Henoch Schönlein Purpurasında akut skrotum. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi., 3:27-29, 1995


24-Nilgün YILBAZ, Feridun ŞENGÖR, Jale TAŞÇIOĞLU, Ali EROL, Emre BAKIRCIOĞLU: Üretrit semptomları olan hastalarda gonokoksik ve nongonokoksik üretrit etkenleri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18 (1):401-402, 1996


25-Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Melih BEYSEL, Kürşat YILDIZ, Sinan GERAY, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Unilateral testis torsiyonunun karşı testisdeki etkilerinin flov sitometri yöntemi ile incelenmesi.Üroloji Bülteni, 7:97-100, 1996


26-Osman KÖSE , Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: İnvaziv mesane tümörü evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografi bulguları ile patolojik bulguların karşılaştırılması. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(1):403-405, 1996


27-Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediatrik hastalarda prostat volümünün ultrasonografik değerlendirilmesi.Türk Üroloji Dergisi, 23:268-271, 1997


28-Serhat ONUR, Mesut GÜRDAL,  Ali EROL,  Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN : Kadın stres üriner inkontinansında modifiye Gittes operasyonu.Türk Üroloji Dergisi: 24(4):430-434, 1998


29-Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Sigma –Rektum Poş (Mainz poş II) Üroloji Bülteni, 9:152-156, 1998


30-Mesut GÜRDAL, Melih BEYSEL, Ergin YÜCEBAŞ, Metin ÖZTÜRK, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Dev mesane divertikülleri, PTT Hastanesi Tıp Dergisi,  21(3):164-166, 1999


31-Ali EROL,Yavuz AKMAN: Spinal kord travmasında ürolojik yaklaşım, A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak. Dergisi 1(1):87-99, 1999


32-Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 1(2):88-94, 1999


33-Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Rüknettin ASLAN: Mesanenin değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. Türk Üroloji Dergisi (basımda)


34-Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında tedavi: Üreteroskopi veya ESWL? .A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 2(2): 49-55, 2000


35-Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda         prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7: 76-79, 2001


36- Ali EROL, Kamil ÇAM: İnsan klitorisinin penisle karşılaştırmalı anatomisi ve rekonstrüktif uygulamalar. Androloji Dosyası, Mart, 2001.

Yavuz AKMAN, Kamil Çam, Ferda ŞENEL, Ali EROL :  Düzce’de ilkokul çağı çocuklarda enürezis noktürna prevalansı. Türk Üroloji Dergisi, 27 (2): 179-193, 2001.


38-Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Rüknettin ASLAN, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Orta ve anterior hipospadiasların güncel tedavisi: TIPU(Tubularized incised plate urethroplasty) ve   diğer teknikler. Üroloji Bülteni, 13:31-35, 2002  


39- Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Ali EROL, Hale ONMUŞ, Dildar KONUKOĞLU,      Feridun  ŞENGÖR: Trosiyone rat testisinde gelişen iskemi-reperfüzyon hasarında pentoksifilinin antioksidan etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 28(3): 260-263, 2002


40-Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 35-38, 2002.


41- Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz  AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. Sendrom, Ekim: 107-111, 2003.


42- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz  AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinde cerrahi tedavi seçenekleri. Sendrom, Kasım: 80-83, 2003


43- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz  AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 4(3): 35-38.


44- Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Yavuz AKMAN, Ali EROL:  An eleven-year-old forgotten ureteral stent: a serious dilemma in the management. Marmara Medical Journal, 16:128-120, 2003.

45- Ali EROL: Hipospadias ve inmemiş testis: Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları, 1. TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu, Ders Notları Kitabı, 100-105, 2004


46- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, R. YAvuz AKMAN, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarda dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi, Çocuk Ürolojisi,31(1):79-81,2005


47- Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Zekeriya İLÇE, Kamil ÇAM, Ali EROL: Çocuklarda penis cerrahisinde dorsal penis sinir bloğu ile tek doz kaudal epidural bloğun postoperative analjezik etkinliğinin karşılaştırılması, Kocatepe Tıp Dergisi, 6: 47-52, 2005


48- Osman AKYÜZ, M. Ali KAYIKÇI, H. Kamil ÇAM, R. Yavuz AKMAN, Ali EROL: Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi, 3(1): 41-43, 2007


49- Ali EROL, Ali TEKİN, Haydar Kamil ÇAM, Ramazan Yavuz AKMAN: Tartışmalı Olgu, Türk Üroloji Dergisi, 34(1): 74-76, 2008


50- Ali EROL: Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Diğer Lazer Tipleri. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 3(1):40-8, 2010


51- Dr. Ali Erol, Dr. Serhat Donmezer, Dr. Erem Kaan Başok

BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi?

Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH? Üroonkoloji Bülteni, 1-8, Ci l t :12 • Sayı :4 • Aral ık 2013


 Ali Erol, Sarp Keskin, Erem Kaan Basok, Serhat Dönmezer Diode 980 nm Laser vaporesection of the Prostate: A Comparison of 150 to 250 Watt

Journal of Urological Surgery, Mayıs 2018, DOI: 10.4274/jus.1974


Yabancı Dilde Yayınlar


1-İzak DALVA, Murat BEYAZIT, Faruk GÖNENÇ, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Successful renal vein reconstruction with an autologous saphenous vein graft in renal transplantation.Transplantology, 3(4):183-184,1992


2-Ali EROL, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Murat ŞAMLI, Suat ÖZGÜR, Selahattin  ÇETİN: An alternative technique for ureterocolonic anastomosis: Ten years of experience International Urology and Nephrology, 25(5).445-453, 1993


3-Ali EROL, Semih SARGIN, İzak DALVA, Zeki Ender GÜNEŞ, Erdem AKBAY, Ahmet Hamdi YAZICIOĞLU: Endoscopic transvaginal bladder neck suspension for stress urinary incontinence. International Urology and Nephrology, 26(5):513-518, 1994


4-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Murat BAŞAR, Selahattin ÇETİN: Trial with Bacillus Calmette-Guerin and Epirubicin combination in the prophylaxis of superficial bladder cancer. Urologia Internationalis, 52:69-72, 1994


5-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Partial bladder reconstruction with pedicled rectus and gracilis muscle flaps: An experimental study in dogs. British Journal of Urology, 74:775-778, 1994


6-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Nüvit TAHTALI, Erdem AKBAY, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Bacillus Galmette-Guerin(BCG) Balanitis  as a complication of intravesical BCG immunotherapy: A case report. International Urology and Nephrology, 27(3):307-310, 1995


7-Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Predictive value of a new scoring system for the outcome of primary in-situ experimental extracorporeal shock wave lithotripsy of upper ureteral calculi. European Urology, 28:36-39, 1995


8-Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN, Deniz TUZLUOĞLU, Suat ÖZGÜR, Ali  EROL, Tuncay SÖZER: Neodymium:YAG visual laser ablation of the prostate. European Urology, 29:446-449, 1996


9-Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: İntravesical epirubicin in the prophylaxis of superficial bladder cancer. International Urology and Nephrology, 28(2):201-206, 1996


10-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of hypospadias. Journal of Urology.160:1108-1115, 1998


11-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Wen Hui LIU, Eric KURZROCK, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of the human clitoris. Journal of Urology.162:1015-1020, 1999


12-Ali EROL, Laurence S BASKIN, Ying Wu LI, Wen Hui LIU: Anatomical studies of the urethral plate: Why preservation of the urethral plate is important in hypospadias repair. British Journal of Urology , 85:728-734, 2000


13-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? Journal of Urology(Pediatric supplement), 164:977-980, 2000


14-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Priya JEGATHEESAN, Ying WU LIU, Wen HUI LIU, Gerald R CUNHA: Urethral seam formation and hypospadias. Cell Tissue Res, 305: 379-387, 2001


15-Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Rüknettin ASLAN, Dildar    KONUKOĞ    lu, Hale ONMUŞ: Is midazolam effective as an antioxidant in preventing reperfusion injury in rat kidney?  Int Urol Nephrol, 4(33), 2002


16- Mesut GÜRDAL, Ali EROL: Malignant mesothelioma of tunica vaginals testis associated with long-lasting hydrocele: Could hydrocele be an etiological factor? Int Urol Nephrol, 32: 687-689, 2001


17-Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali EROL : The efficacy of an abbreviated model of international prostate symptom score in evaluating benign prostatic hyperplasia. BJU Int, 91(3):186-189, 2003.


18- Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI,  Ferda ŞENEL,  Ali EROL: The short term subjective efficacy of doxazosin in predicting probability of prostatectomy in the management of benign prostatic hyperplasia in patients with severe symptoms. Int J Urol, 10: 582-586, 2003


19- Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ,  Ferda ŞENEL,  Ali EROL: The Mode of Administration of International Prostate Symptom Score in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms: Physician versus Self. Prostate Cancer Prostatic Dis, 7: 41-44, 2004


20- Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Isolated congenital urethrocutaneous fistula. Int J Urol, 12: 417-418, 2005.


21- Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: A double-blind, placebo controlled, randomized trial, J Urol, 180: 141-145, 2008


22- Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL:  Prospective assessment of the efficacy of single dose versus traditional 3-day antimicrobial prophylaxis in 12-core transrectal prostate biopsy. Int J Urol, 15 (11): 997-1001, 2008.


23. Ayşe KARATAŞ, Murat DÖŞOĞLU, Tuğba ZEYREK, Ali KAYIKÇI, Ali EROL, Belgin CAN: The effects of extracorporeal shock wave lithotripsy on the rat spinal cord. Spinal Cord, 46, 627-632, 2008


24- Ali EROL,  Ali KAYIKCI, Omur MEMIK, Kamil CAM, Yavuz AKMAN: Single vs double dartos  interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty:  a prospective randomized study(Urol Int.;83(3):354-8, 2009


25- Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: High power diode 980 laser vaporization of the prostate: Results of the life procedure after a follow-up of 6monthsJ Urol. Sep;182(3):1078-82, 2009


26- Kamil ÇAM, Ali  KAYIKÇI, Ali  EROL.: Prospective evaluation of the efficacy of antibiotic prophylaxis before cystoscopy. Indian J Urol. ;25(2):203-6., 2009


27-Lina Maria Carmona Echeverria, Ali Erol, Mohamad          Habous, Fernando Gomez Sancha, Carlo Luigi Augusto Negro, Gordon Hugh Muir Multicentre prospective study of the Evolve™ Dual 150W Laser for Bladder Outflow Obstruction – 1 year follow-up. Journal of Endourology


  28- Sarp Keskin, Ali Erol, Asıf Yıldırım : Reasons for early readmission after percutaneous nephrolithotomy and retrograde intrarenal surgery. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, Ağustos 2018, DOI: 10.5114/wiitm.2018.77705


  29- Ali Erol, Sarp Keskin, Hüseyin Akyıldız Does it need to take digitally targeted biopsies additionally to TRUS guided 12- core systematic prostate biopsies?: A single center prospective clinical study. Open Access Journal of Urology and Nephrology , Mart 2019                                              


Türkçe Bildiriler


Yalçın İLKER,  Ali EROL,  Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. 9.Türk Üroloji Kongresi,1987


Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. 9.Türk Uroloji Kongresi, 1987


Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Böbrek tek taşlarında ESWL sonuçları.10.Ulusal Uroloji Kongresi, 1989


Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA,  Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Üst üreter taşlarında in situ ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi, 1989


Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA,  Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: 1000 hastaya ait ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi,1989


Erdem AKBAY,  Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulaması ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi.11. Ulusal Uroloji Kongresi,1991


Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Hakan AKAN, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA,  Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, 1991


Erdem AKBAY,  Ali EROL,  Nüvit TAHTALI,  İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, 1991


Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nöktürnalı hastalarda desmopressin tedavisi. 12. Ulusal Uroloji Kongresi, 1992


İzak DALVA,  Ali EROL,  Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, İsmail BOZBULUT, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Stres inkontinans tedavisinde endoskopik kontrol altında transvaginal mesane boynu süspansiyonu. 12. Ulusal Üroloji Kongresi, 1992


Mediha BORAN, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Ali EROL, Siber GÖKSEL, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz hastalarına uygulanan rekombinan insan eritropoetinin (rHuEPO) ventrikül fonksiyonlarına etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992


İzak DALVA, Klara DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Meral BEKSAÇ, Faruk GÖNENÇ:  Renal transplant hastalarında serum eritropoetin düzeyleri. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992


Erdem AKBAY, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL,  İzak DALVA, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN:  Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992


İzak DALVA, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Şener YILDIZ, Mevhibe BALK: Renal transplantasyondan sonra gelişen hiperlipidemi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992


Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Pediküllü rektus ve grasilis kas flepleri ile parsiyel mesane rekonstrüksiyonu; köpekler üzerinde deneysel bir çalışma. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994


Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediyatrik hastalarda prostatın ultrasonografik değerlendirilmesi. 14. Ulusal Uroloji Kongresi, 1996


Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Kubilay ERDOĞAN: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde transüretral rezeksiyon ile visual lazer ablasyonunun bir yıllık sonuçlarının karşılaştırılması. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996


Fehmi NARTER, Feridun ŞENGÖR, , Ali EROL, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN: Serbest / total PSA oranının prostat kanseri ayırıcı tanısındaki değeri. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996


Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Rectodynamic results for Mainz Pouch II cases. 1. Continent Urinary Diversion Course, 1998


Mesut GÜRDAL, Ergin YÜCEBAŞ, Hüseyin AKYILDIZ, Bülent YİĞİT, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Büyüteç loop ve ince uçlu doppler steteskopun inguinal varikoselektomide kullanımı. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998


Birol ÇELİK,  Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR,  Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Metin ÖZTÜRK: Mesane değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998


Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, İdris KURTULUŞ, Dildar KONUKOĞLU,               Hale ONMUŞ:  Midazalom rat böbreğinde reperfüzyon hasarını önlemede antioksidan  olarak etkili midir? 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998


Mesut GÜRDAL, İlhan İŞCEN, Hale ONMUŞ, İdris KURTULUŞ, Ali EROL, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Torsiyone rat testisinde pentoksifilinin antioksidan etkisi; deneysel bir çalışma. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998Metin ÖZTÜRK, Bülent YİĞİT, Ergin YÜCEBAŞ, Ali EROL, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Mete EKİNCİ: Mesane tümöründe etyolojik faktör olarak sigaranın önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998


Ali EROL, Laurence S. BASKIN, Ying Wu. LIU, Wen Hui LIU: Üretral plak anatomisi: Hipospadias onarımında üretral plağın korunması neden önemlidir?. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999


Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI,  Ali  EROL: Düzce ve yöresindeki enürezis noktürna prevelansı ve etki eden faktörler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999


Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL,  Murat ALPER, Ali EROL: Rat modelinde ESWL uygulamasının karaciğer dokusu üzerine etkikleri ve TNF ile IL-6’nın doku hasarının saptanmasındaki rolü. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000


Kamil ÇAM, Yavuz  AKMAN, Ali  KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt kalis taşlarında ESWL’nin etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000


Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının araştırılması. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000


Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Ali EROL: BPH değerlendirilmesinde IPSS kısaltılmış formunun etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000


Kamil  ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında  ESWL’nin yeri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000


Zafer ORHAN, Murat ALPER, M. DEMİRKAYA, Ali EROL, K ÖZTURAN: Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin tendon dokusuna etkileri: Ratlarda deneysel bir çalışma. XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri,  III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop’u. 18-20 Mayıs, 2000


Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının ve kısaltılmış modelinin etkinliğinin incelenmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000


Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülant ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu.. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000


Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun hasta veya hekim tarafından doldurulmasının karşılaştırıması.16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000


Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL,  Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin medikal tedavisinde doksazosinin kısa dönem subjektif etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000


  Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Prostat bi                         opsisinde oral ve parenteral antibiyotik profilaksisinin karşılaştırılması. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001


  Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Transüretral cerrahide antibiyotik profilaksisi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001


  Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Basit endoürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğinin prospektif araştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002


  Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Osman AKYÜZ, Yıldıray GEZGİN, Ali EROL: Semptom skor ve üroflowmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002


  Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Buket KOCAMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Çocuklarda tek doz epidural tramodol ve morfinin postoperatif analjezik etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002


  Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Noktürnal enürezis epidemiyolojisinde depremin etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002


  Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, A GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya


  Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Düzce ilindeki ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004


  Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004


  Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: 12 kadran transrektal prostat biyopsi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004

 

  Ali Kayıkçı, Aysel  Güven, Haydar Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Otoyol gişe memurlarının spermyogramlarındaki değişiklikler, dizel maruziyetinin zararlı etkileri olabilir mi? Ön çalışma. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir


  Ali Kayıkçı, Haydar Kamil ÇAM, Aysel  Güven, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Ali EROL:  Deneysel varikoasel modelinde testiste oluşan histopatolojik  değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir


  Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Özge UZUN, Ali KAYIKÇI, Coşkun SILAN, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya


   Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Aysel GÜVEN, Ali EROL: Deneysel varikosel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya


  Yıldıray GEZGİN, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Hemodiyaliz hastalarında alt üriner sistemin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya


  Veli YALÇIN, Mehmet ÇETİNKAYA, Sinharib ÇİTGEZ, Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Yavuz ÖZER: Diot lazer ile prostat vaporizasyonu: 28 olguluk deneyimimiz. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya


  Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan 12 kor prostat biyopsilerinde periprostatik ve intraprostatik lokal anestezi uygulamalarının etkinliğinin araştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül, 2007, Çeşme


Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Ömür MEMİK, Kamil ÇAMYavuz AKMAN:  Primer distal hipospadias             hastalarında TİPU cerrahisi sonrası fistül oluşumunu engellemede tek ve çift dartos flap başarısının karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya.


Ömür MEMİK, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali TEKİN, Ali EROL:  Üreter taşı olan ve        ESWL uygulanan hastalarda alfa-1 blokerlerinin taşsızlık oranlarına etkisi. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya.


Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: Yüksek güç diode-980 lazer ile prostat vaporizasyonu:”LIFE” prosedürünün üç aylık takip sonuçları. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya.


Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK:  Yüksek güç diode-980 lazerin klinik kullanımı: Video sunumu. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya.


  Ali EROL.: Üretral enjeksiyon, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim, 2009, Harbiye İstanbul


  Ali EROL: Ürodinami Kursu, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim, 2009, Harbiye İstanbul


  Ali EROL: Ürodinami Eğitimi, Yaklaşımlar Standartlar, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim, 2009, Harbiye İstanbul    

Yabancı Dilde Bildiriler


Feridun ŞENGÖR, Osman KÖSE, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Kubilay ERDOGAN: Transurethral evaporation of the prostate with a right angle firing neodymium:YAG laser fiber. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, Greece, 1995


M. Emre BAKIRCIOĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR: Value of color doppler sonography in the diagnosis of venogenic impotence. VII World Meeting on impotence, San Francisco, USA, 1996


Baskin LS, Erol A, Li YW : Neuro and vascular anatomy of hypospadias: Why the   Snodgrass bleeds and works. PEDIATRICS 100 (3): 548-548 Suppl. S SEP 1997


Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying WU LIU, Gerald R CUNHA: Neuro and vascular anatomy of hypospadias; reconstructive implications. European Society of Pediatric Urology  congress, İstanbul, 1999


Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ali EROL, Ying WU LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? American Academy of Pediatrics , Section on Urology, Annual Meeting, Washington D.C. Oct 1999


Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ying WU LIU, Wen Hui LIU, Ali EROL, Simon HAYWARD, Gerald R CUNHA: Urethral Seam Formation and Hypospadias. American Academy of Pediatrics , Section on Urology, Annual Meeting,Washington D.C. Oct 1999


Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Prospective evaluation of the efficiency of antibiotic prophylaxis in simple endourological procedures. EAU Congress, 24-27 March 2004, Vienna


Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective asessment of the role of single dose parenteral antibiotic prophylaxis in transrectal prostate biopsies with 12 core sampling: Does double sextant sampling increase infective complications? EAU Congress, 24-27 March 2004, Vienna


Aysel GÜVEN, Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, F ERCAN, M ÇAM, Ali EROL: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists. 7-10 September, 2005 Kuşadası


Aysel GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, M ÇAM, Ali EROL: The alterations in semen parameters of toll collectors working at motorways: does diesel exposure induce detrimental effects? A preliminary study. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists. 7-10 September, 2005 Kuşadası


  Guven A, Çam K, Cicekci B,  Kayikci A, Ercan F, Cam M, Erol A: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan.

   Guven A, Kayikci A, Çam K, Cam M, Erol A: The histological alterations in the testicular tissue caused by experimental varicocele and the efficacy of surgical varicocele repair. 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan.


Halim HATTAT, Emre AKKUŞ, Ali EROL: Effects of KTP 532 photoselective vaporization(PVP) (Green light) and TURP on erectile function: A comparative study

8th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhag, 2006


Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Evaluation of the efficacy of periprostatic and intraprostatic local anesthesia in 12- core transrectal ultrasonography guided biopsies. EAU. 1. Eastern Meditteranean Meeting, 19-20 October, 2007 Antalya


Ali EROL: Minimal Invasive treatment alternatives for BPH, ICS Educational Course, August 29-30, Istanbul, Turkey, 2008


Ali Erol, Kamil Cam, Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban, Yavuz Ozer: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate:Results of the "LIFE" Procedure after a Follow-up of 3 Months, EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana Albania, 2008


Ali Erol, Ali Kayikci, Omur Memik, Kamil Cam, and Yavuz Akman:Single vs double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty in primary distal hypospadias: a prospective randomized study: EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana Albania, 2008


Ali Erol:  High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate, Live Case presentation, Workshop, 9th Asian Congress of Urology, New Delhi, India, 2008


  Memik O, Kayıkcı A, Çam K, Akman Y, Tekin A, Erol. A: The impact of alfa-1 adrenergic blockers on stone free rates for the management of ureteral stones in patients who underwent concomitant ESWL. Urological Research Urolithiasis. August, 2008, Nice, France.


Ali Erol, Kamil Cam, Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban, Yavuz Ozer: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate: Preliminary Results of the “LIFE” Procedure , Late Breaking Science Forum, Annual Meeting of the American Urological Association, Chicago, IL, April 25-30, 2009


Ali Erol: 12th Congress on Urology, Iranian Urological Association Intl Congress Tehran May14-17,2009


Ali Erol: Experience in laser prostatectomy. Semmelweis Symposium 2009:  “New trends, innovations and technology in urology”


Muir G, Gomez F, Choi B, Erol A, Carmona L, Negro C : Multicentre Prospective Study of the Evolve: Dual 150 W LAser for Bladder Outflow Obstruction: Preliminary Results. Moderated Poster, 31st SIU Congress, 16-20 October, Berlin

 Kitap Bölümleri


1- Ali EROL, Mesut GÜRDAL: Medulla spinalis yaralanmalarında ortaya çıkan nörojenik mesane disfonksiyonu. Medulla Spinalis Yaralanmaları (Editörler: Murat HANCI, Önder AYDINGÖZ). Logos Yayıncılık, 383-404, 2000

2- Ali EROL, Ürodinamik testler ve stres üriner inkontinansta ürodinami (editör: Prof Dr Önay) YALÇIN), basımda

3- Ali EROL, Lokalize prostat kanserlerinde uygulanan güncel tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. .Prostat Kanserinde Güncel Bilgiler ve Brakiterapi (Editör Doç.Dr. İhsan Karaman).141-183, 2004.

4. Ali EROL,Prostat kanserinde brakiterapi. Prostat.(Editör Prof.Dr. Derya Balbay). 329-360, 2008.


Türkçeye Çeviriler


1-Bülent YİĞİT, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Ereksiyonun Santral Kontrolü. (Yaz: François Giuliano, Olivier Rampin; (Edi: Tellaloğlu S, Kadıoğlu A). Erkek Seksüel  Disfonksiyonu. Nobel,  39-49, 2000


2. Ali EROL: Lazer prostatektomi. Prostat. (Editör Prof.Dr.Derya Balbay).64-67, 2008.


3.Ali EROL(Linda Cardozo, David Staskin, Textbook of Female Urology and Urogynecology, Yazar Gunar Lose, chapter 18) Üretral basınç ölçümleri


4-.Ali EROL(Linda Cardozo, David Staskin, Textbook of Female Urology and Urogynecology, Yazar Edward J Mc Guire, chapter 19) Kaçak noktası basınçları


5-Ali EROL(Steven G Docimo, The Kelalis-King-Belman textbook of Clinical Pediatric Urology, Yazar, Hiep T Nguyen, chapter 73) Herni, Hidrosel, Testiküler torsiyon ve Varikosel

Prof. Dr. Ali Erol Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA KADIKÖY hastanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Ali Erol hekimimizin Üroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU