Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1989
Mesleki Deneyim

2020-             Medicana Kadıköy Hastanesi

2008 - 2020 - Üroloji Profesörü, Medical Park Hospital
Göztepe 2003 - 2008 - Konsültan Ürolog, Hattat Üro-Androloji Hastanesi, İstanbul
2006 - 2008 - Üroloji Profesörü, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
2001 - 2006 - Üroloji Profesörü, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
1998 - 2001 - Üroloji Doçenti, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi
1995 - 1998 1999 - Burslu Araştırmacı, Department of Pediatric Urology, University of California, San Francisco School of Medicine
1996 - 1997 - Burslu Araştırmacı, Department of Pediatric Urology, University of California, San Francisco School of Medicine, - Üroloji Doçenti, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Istanbul
1994 - 1995 - Üroloji Uzmanı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Istanbul
1991 - 1994 - Üroloji Uzmanı, Başasistan, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara
1989 - 1991 - Üroloji Uzmanı(Askerlik Görevi) 600 Yataklı Hava Hastanesi, Eskişehir
1984 - 1985 - Pratisyen, Zorunlu Hizmet,Yenimahalle Sağlık Ocağı, Ankara
1983 - 1984 - Pratisyen, Zorunlu Hizmet, Digor Sağlık Merkezi, Kars
Tıbbi İlgi Alanları
Laparoskopik Robotik Cerrahi, Üroonkoloji
Endoüroloji

Bilimsel Yayınlar