Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
Oral Diagnoz, Çene Eklem Tedavisi, Obturatör Protezleri, Epitez Protezleri, Çocuk Diş Tedavileri
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar