Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012
Mesleki Deneyim
Osmancık Akören Köy Sağlık Ocağı 2002
Osmancık Merkez Sağlık Ocağı 2003
Samsun Kavak Devlet Hastanesi 2005
Ordu Kumru Devlet Hastanesi 2006
Samsun Göğüs Hasatlıkları Hastanesi 2012
Özel Gato Hastanesi 2014
Samsun Terme Devlet Hastanesi 2015
Samsun Atasam Hastanesi 2016