Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi  1994
Mesleki Deneyim
Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi 1996-2011
Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi ( başhekimlik )2002-2005
Uyku Sertifikası 2006
Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım 2010
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar