Eğitim Bilgileri

2018 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2014 İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Mesleki Deneyim

Deva Psikoloji, İstanbul (Uzman Klinik Psikolog)

Ada Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İstanbul (Uzman Klinik Psikolog)

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, İstanbul (Uzmanlık Stajı)

Pembe Bağcık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İzmir (Psikolog)

Dünya Psikolojik Danışma ve Özel Eğitim Merkezi, İzmir (Stajyer Psikolog)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir (Stajyer Psikolog)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Sinirbilimler Anabilim Dalı, Multidisipliner Beyin Dinamiği Araştırma Merkezi, İzmir (Stajyer Psikolog)

Limon B.K.S(Bilim Kültür Sanat) Anaokulu, İzmir (Stajyer Psikolog)

Uzmanlık Alanları

Yetişkinlere Uygulanan Bireysel Terapiler

-Bilişsel Davranışçı Terapi

-Şema Terapi


Yetişkinlere Verilen Danışmanlık Hizmetleri

-Duygudurum Bozuklukları

Depresyon

Bipolar Bozukluk

Unipolar Bozukluk

-Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Panik Bozukluk

Özgül Fobi (yılan, yükseklik, uçak vb.)

Sosyal Fobi

Yaygın Kaygı Bozukluğu

Agorafobi

Sınav Kaygısı

Performans Kaygısı

-Tramva Sonrası Ruhsal Bozukluklar

-Obsesif-Kompusif Bozukluk (Takıntılar)

-Kişilik Bozuklukları

-Davranış Bozuklukları

-Yas Süreci

-Kronik Hastalara ve Hasta Yakınlarına Psikolojik Destek (Kanser vb.)

-Psikoterapiyle Zayıflama

-Kişilerarası İletişim Problemleri

-Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

-Mobbing (iş yerinde psikolojik baskı)

-İş Performansını Arttırma

Çocuk, Ergen ve Ailelere Uygulanan Terapiler

-Çözüm Odaklı Danışmanlık

Çocuk, Ergen ve Ailelere Verilen Danışmanlık Hizmetleri

-Anne Baba Tutumları

-Çocukluk Çağı Sorunları

Kıskançlık

Karanlık ve Gece Korkuları

Öfke Nöbetleri

-Okul Korkusu

-Okula Hazır Oluş Süreçleri

-Davranış Bozuklukları

-Üstün Zihinsel Potansiyelli Çocuklar

-Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları

-Mesleki İlgi Danışmanlığı

-Sınav Kaygısı

-Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Özellikli İşlem

Uygulanan Testler

-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

-Rorschach Testi

-Tematik Algı Testi (TAT)

-Denver II Gelişimsel Tarama Testi

-BENTON Görsel Bellek Testi

-CATTELL 2A Zeka Testi

-CATTELL 3A Zeka Testi

-Çocuk Değerlendirme Testleri

GESSEL Gelişim Figürleri Testi

GOOD ENOUGH-HARRIS Bir İnsan Çiz Testi

BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi

PEABODY Resim Kelime Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

METROPOLITAN Okul Olgunluğu Testi

PORTEUS Labirenti Zeka Testi

FROSTIG Görsel Algı Testi