Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Deneyim

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1989-1994

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1994 - 2001

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2001 -2012

Medical Park Gebze Hastanesi, 2012

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, 2014