Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1989

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-1996

Mesleki Deneyim

Ar. Gör., Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1989-1994

Uzm.Dr., Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1994 - 2001

Başasistan,Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2001 -2012

Uzm.Dr., Medical Park Gebze Hastanesi, 2012 - 2020

Yrd.Doç., Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, 2014 - 2016

Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, 2016 - 2020

Doç. Dr., Medicana Ataşehir Hastanesi, 2021-


Tıbbi İlgi Alanları

Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Sigara Bırakma

Hava Yolu Hastalıkları

Astım ve Allerji

KOAH

Pnömoniler ve Diğer Solunum Yolu Enfeksiyonları

Uykuda Solunum Bozuklukları

Tanısal Bronkoskopi

Diffüz Akciğer Hastalıkları ve Sarkoidoz

Pulmoner Hipertansiyon