Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2000

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, 2006

Yale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD., Uyku Bozuklukları Merkezi, 2007


Tıbbi İlgi Alanları

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı

Uykuda Solunum Bozuklukları

Akciğer Tümörleri ve Girişimsel Bronkoskopi

Covid-19 ve Akciğer Hastalıkları

Romatizmal Hastalıklar ve Akciğer Tutulumları

Astım ve Allerjik Akciğer Hastalıkları

Pulmoner Hipertansiyon ve Pulmoner Emboli

Viral ve Bakteriyel Pnömoniler

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları ve Sarkoidoz

Pulmoner Rehabilitasyon

Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri

Sertifikalar

1. Uyku Bozuklukları 2007,2019
2. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu,2011
3. Fellow of College of American Chest Physicians (FCCP),2015
4. European Certificated Expert Somnologist (ES),2015
5. Pulmonary Rehabilitation-COPD, 2016
6. Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri, 2017