Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gazi Üniversitesi 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi 2009
Mesleki Deneyim
Sivas Anadolu Hastanesi
Sivas Numune Hastanesi
Yozgat Devlet Hastanesi
Cumhuriyet Ünv.

Mesleki Deneyim

  Koroner bypass cerrahisi ( Çalışan ve Pompa ile Kalp Ameliyatları)

  Kapak ameliyatları ( Dikişsiz Kalp Kapak Ameliyatları)

  Büyük aort damarı ameliyatları (Ameliyatsız teknik ile Endovasküler Tedavi)

  Bacak atardamarları ve Diyabetik Ayak ameliyatları

  Varis ameliyatları ( Cerrahi, Lazer, Radyofrekans,Köpük ile tedavi)

  Toplardamar Pıhtılaşmasında Tedavi

  Akciğer Embolilerinde Cerrahi ve Tıbbi Tedavi

  Karotis (şah damarı) ameliyatları

  Diyaliz amaçlı Fistül açılması

  Aritmi Cerrahisi

Bilimsel Yayınlar

TKDC derği Ekim 2010, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 284-289-Kemokin reseptör 5 ?32 gen polimorfizmi ve abdominal aort anevrizmaları , Rest Myokardial Perfusion Scintigraphy Showing the Invasion the Hydatid Cyst in the Myocardium.Clinical Nuclear Medicine Volume 38,Number 12,December 2013 ,Antikoagülan Tedaviye BağlıSpontan Hemotoraksta Tedavi Yaklaşımı,Abdominal Aort Anevrizmalarında Transperitoneal ve Retroperitoneal Yaklaşım Karşılaştırılması