Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Özel Muayenehane 2001-2017
Asarcık İlçe Devlet Hastanesi 2017-2021
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar