Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
Tüm Estetik Protezler(lamina-empress-zirkon)
İmplant üstü protezler
Çene-yüz Protezleri(obtüratör-Epitez)
Hibrit protezler
Çene Eklem Tedavileri
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar