Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000
Mesleki Deneyim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1995-2000)
Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi (2000-2008)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2008-2021)

Medicana International İstanbul (2021 -)

Tıbbi İlgi Alanları

Astım
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Pulmoner Tromboemboli
Pnömoni
Akciğer Tüberkülozu
Plevra Hastalıkları
Akciğer Kanseri
Covid19

Özellikli İşlem
Bronkoskopi

Bilimsel Yayınlar

Oğurlu Ö, Yeniçeri Ö, Göktay AY, Tibet G. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Alevlenmelerinde Renkli Doppler Ultrasonografi ile Derin Ven Trombozu Sıklığı, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2000 Cilt XIV Sayı:1 8-15
Korkmaz GG, Inal BB, Ortakoylu GM, Irmak H, Kara AA, Gelisgen R, Ogurlu O, Uzun H. Changes in oxidative stress parameters and antioxidant status in lung cancer: Western blot analysis of nitrotyrosine and protein carbonyls content. Clin Lab. 2014;60(4):599-607. doi: 10.7754/clin.lab.2013.130407. PMID: 24779293.
Öğreden Ş, Tansuker HD, Cengiz AB, Tabaru A, Özyilmaz C, Oğur Ö, Katkat F. Effect of Septoplasty on Cardiopulmonary Functions in the Patients With Nasal Obstruction. J Craniofac Surg. 2018 Oct;29(7):e706-e708.
Yıldırım, Metin & Belli, Seyda & Ozyilmaz, Cemal & Ogurlu, Ozcan. (2018). The Effect Of Functional Endoscopic Sinus Surgery On Lung Function In Patients With Chronic Sinusitis And Nasal Polyps Without Asthma. ENT Updates. 93-99. 10.32448/entupdates.459007.


Bildiriler
Özcan Oğurlu, Gülcan Güntaş, Abdülhakim Arıkan, Hülya Irmak, Hafize Uzun. İnhale Steroid Tedavisi Alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Vitamin D Düzeylerinin Önemi. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi 2014
Hülya Irmak, Hayriye Erman, Özcan Oğurlu, Mahir Cengiz, Gülcan Güntaş, Serap Yavuzer, Sibel Yurt, Remise Gelişgen, Gönül Şimşek, Hafize Uzun. Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığında hastalık ağırlığı ile pentraksin-3, interlökin-33 ve oksidatif stres düzeyleri arasındaki ilişkinin irdelenmesi. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi 2015
Özcan Oğurlu, Gülcan Güntaş, Hayriye Erman, Güler Şaşmaz, Hafize Uzun. Vitamin D Düzeyleri ile Astım ve Şiddeti Arasındaki İlişki. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi 2015