Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve YılıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998-2005


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006-2011


Mesleki Deneyim

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. Isparta - Arş. Görv. - 2006-2011

Yozgat Devlet Hastanesi - Uzman Dr. - 2011-2012

Denizli Devlet Hastanesi - Uzman Dr. - 2012-2015

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları AD. - Dr. Öğr. Üyesi - 2015 - 2021


Tıbbi İlgi Alanları

Nefes Darlığı
Göğüs Ağrısı
Öksürük
Covid-19 tedavi ve takibi
Post-Covid tedavi ve takibi
Astım
Pulmoner Rehabilitasyon
KOAH
Pulomer Emboli
İntersisyel Akciğer Hastalıkları
Mesleki Akciğer Hastalıkları
Bronkoskopik Değerlendirme
Plevra Hastalıkları
PnömoniÖzellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

ESERLER

  SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan yayınlar


Transverse leukonychia (Mees′ lines) associated with docetaxel. Ceyhan AM, Yildirim, M, Bircan HA, Zorlu Karayiğit D. J Dermatol. 2010; 37(2): 188-9.

Choroid and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation. Ozkan Kocamıs¸ Duygu Zorlu. Hindawi Journal of Ophthalmology Volume 2018, Article ID 1201976, 5 pages https://doi.org/10.1155/2018/1201976.

Duygu Zorlu. COVID-19 AND ANATOLIAN PROPOLIS: A CASE REPORT. Acta Medica Mediterranea, 2021, 37: 1229.

D. ZORLU, S. ÖZYURT, H.A. BIRCAN, A. ERTÜRK. Do complete blood count parameters predict diagnosis and disease severity in obstructive sleep apnea syndrome? European Review for Medical and Pharmacological Sciences. Art. 1.10647-PM 23520.-Kabul edildi. Basım aşamasında.  Diğer uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan yayınlar


Duygu Zorlu, Adem Dirican, Hulya Bayız , Tugce Uzar , Nazlı Topbası , Sevket Ozkaya. Asthma, asthma-COPD overlap syndrome, and chronic obstructive pulmonary disease in Turkey. Minerva Pneumologica 2018 mese;57(0):000-000 DOI: 10.23736/S0026-4954.18.01821-7.

Adem Dirican, Pinar Yildiz Gulhan, Duygu Zorlu, Hulya Bayiz, Yagmur Saritas, Tugce Uzar, Sevket Ozkaya, Nurhan Koksal. Giraffe Patterns in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. International Journal of Respiratory and Pulmonary Medicine. Dirican et al. Int J Respir Pulm Med 2020, 7:128 Volume 7 | Issue 1 DOI: 10.23937/2378-3516/1410128

Duygu Zorlu, Adem Dirican, Ali Ekber Atas, Tugce Uzar, Yagmur Saritas, Pankina Ekaterina, Sevket Ozkaya. Rıvaroxaban ın Venous Pulmonary Thromboembolısm. The Fırst Experıence of New Oral Antıcoagulant.  Internatıonal Journal Of Current Medical And Pharmaceutıcal Research. ISSN: 2395-6429, Impact Factor: 4.656 Available Online at www.journalcmpr.com Volume 5; Issue 06(A); June 2019; Page No. 4277-4279 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr201906674

Hacı Mehmet ÇALIŞKAN, Bilal İLANBEY, Duygu ZORLU, Zamir ERTÜRK, Burak ÇELİK, Süleyman ERSOY. The effect of thiol/disulfide homeostasis on chronic obstructive pulmonary disease-related mortality. Cukurova Medical Journal Yıl 2021, Cilt 46 , Sayı 2, Sayfalar 566-573.

Duygu Zorlu, Gülhan Ünlü. Information and behaviors of patients applying to chest diseases outpatient clinic regarding rational use of drugs. J Exp Clin Med 2021; 38(3):211-215. doi: 10.52142/omujecm.38.3.1.-Kabul edildi. Basım aşamasında.

Ulusal indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan yayınlar


Öztürk,Ö.,Köroğlu, M., Karayiğit DZ., Gündüz M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının radyolojik değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17(4)/29-37.

Tedaviye rağmen yüksek ateşle seyreden pnömoni olgusunda geç başlangıçlı romatoid artrit. Late onset rheumatoid arthritis in a patient with pneumonia exhibiting high fever despite treatment.Şule Kaya, Münire Çakır, Duygu Zorlu Karayiğit, Mehmet Şahin, Yunus Ugan,Gökçen Ay Uslusoy, Ahmet Akkaya. S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 3 / Sayı 3 / 2012.

Stabl Dönem KOAH’lı hastalarda serum neopterin ve IL-8 düzeyleri ile hava yolu obstrüksiyonu arasındaki ilişki. Songül ÖZYURT, Duygu ZORLU, Şevket ÖZKAYA, Ahmet AKKAYA. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXXIII Sayı 2, 2019.

Duygu Zorlu Karayiğit, Can Cemal Cingi. Social communication skills of physicians. Pamukkale Medical Journal 2021;14:191-200.doi:https://dx.doi.org/10.31362/patd.758845.

Duygu Zorlu. Ev Tipi Solunum Destek Cihazlarının Kullanımı Etkin mi? Is the Use of Home-type Respiratory Support Devices Effective? Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dergisi 2021. DEUTFD-58751-Kabul edildi. Basım aşamasında.

Uluslararası Kitap Bölümü

Part II ASSESSMENT OF NOSE AND PARANASAL SINUSES, 15 Nasal ProvocationTests. Duygu Zorlu, Nuray Bayar Muluk, Paloma Campo (Spain). All Around The Nose. 2020 ISBN 978-3-030-21217-9.

Ulusal Kitap Bölümü

Geriatrik Hastalarda Plevral Effüzyon. Duygu Zorlu Karayiğit, Arzu Ertürk. Yaşlılık ve Solunum Hastalıkları. Tüsad Eğitim Kitapları Serisi,2018 TÜSAD.ISBN: 978-605-4899-68-5.

Solunum Sistemi Acilleri 9.Hemoptiziye ilk Yaklaşım. Duygu Zorlu Karayiğit. Acil Hastaya İlk Yaklaşım.2019 SEBAD Yayınları. ISBN:978-605-82410-7-7.

Duygu Zorlu Karayiğit. Suda Boğulma. Solunum Acilleri, Toraks Kitapları, Sayı 30, Kasım 2020.

Uluslararası toplantılarda sözel sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiriler

Konjestif kalp yetmezliği ve plevral effüzyonu olan hastada erken malign plevral mezotelyoma tanısı. Duygu Zorlu Karayiğit, Muhammed Alpaslan. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), May 3-5 2018, Nevşehir / TURKEY. “Co-existed early malignant pleural mesothelioma in patient with congestive heart failure and pleural effusıon” (Paper ID: 338 submitted to 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology/SANAR2018) Cappadocia, Turkey during May 3-5, 2018.

Acil Servis Başvurusu Olan Olgularda Göğüs Hastalıkları Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi. Duygu Zorlu Karayiğit, Yahya Şahin. SS 369 I. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi,11-14 Nisan 2019, Kırşehir, Türkiye. Duygu Zorlu Karayiğit, Yahya Şahin. Acil Servis Başvurusu Olan Olgularda Göğüs Hastalıkları Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi. SS 369 Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi 11-14 Nisan 2019, Kırşehir.

Hacı Mehmet Çalışkan, Sinan Cemgil, Burak Çelik, Erdoğan Özmen, Duygu Zorlu Karayiğit, Ömer Savaş. Çocukluk Çağında Pulmoner Emboli 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi & 4.Intercontınental Emergency Medıcıne Congress Internatıonal Crıtıcal Care and Emegency Medıcıne Congress,18-21 Mayıs 2017, Antalya.

“Atypical Presentation of a Huge Hepatic Hydatidosis” Duygu Zorlu Karayiğit, Hacı Mehmet Çalışkan. (Paper ID: 347 submitted to 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology/SANAR2018) in Cappadocia, Turkey during May 3-5, 2018. 

Duygu Zorlu Karayiğit. Kırşehir İli 112 Ambulans Hizmeti Kullanımının Değerlendirilmesi. PS 080 I. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi 11-14 Nisan 2019, Kırşehir.

Ulusal toplantılarda sözel sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiriler

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Bireylerde Yaşanan Semptomların ve Çözüm Yollarının İncelenmesi.Yasemin Şadiye Ceyhan, Duygu Zorlu Karayiğit, Arzu Ertürk. SS-064 TÜSAD 40. Ulusal Kongre,13-16             Ekim 2018, Antalya.

Adem Dirican, Duygu Zorlu, Nedafet Aydin, Mine Özkazanc Akren, Can Ergun, Tugce Uzar, Nazlı Topbası, Pankina Ekaterina, Sevket Ozkaya. Prognostic Factor in Respiratory Failure in Intensive Care Unit: Is Serum Albumin Valuable? Türk Toraks Derneği,22. Uluslararası katılımlı Yıllık Kongresi, 10-14 Nisan 2019, Tıtanıc Delux Otel,Antalya.

Göğüs Hastalıklarında İletişim Sorunları. Duygu Zorlu Karayiğit. V. Sağlık İletişim Sempozyumu,7-8 Kasım 2019, Eskişehir.

Duygu Zorlu Karayiğit. Milier Akciğer Metastazı.Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu Torasik Onkolojide Son Durum. 2-3 Kasım 2019, Holiday Inn Kavaklıdere, Ankara.

  Duygu Zorlu Karayiğit, Necla Songür, Yıldıran Songür. Mediastinal Lezyonlarda Endoskopik Ultrasonografi Eşliğinde İnce-iğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Başarısı. Ulusal Akciğer Kongresi UASK 2020, 11-15 Mart 2020 Sueno Deluxe Hotel Belek/Antalya.


  Duygu Zorlu Karayiğit. Hastaların, İnfluenza ve pnömokok Aşılarıyla İlgili Görüşleri Medyadan Etkilenmiş midir? Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi 15-18 Ekim 2020, Sanal Kongre.


  Duygu Zorlu Karayiğit, Mehmet Saylam. İnhaler Tedavi Kullanan Hastalarda Diş-Diş eti ve Ağız Bulgularının Değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi 15-18 Ekim 2020, Sanal Kongre.


  Duygu Zorlu Karayiğit, Oğuzhan Kolay. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Giriş Sınavındaki Başarısı Uyku Özellikleriyle mi İlişkilidir? Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi 15-18 Ekim 2020, Sanal Kongre.


  Duygu Zorlu Karayiğit. Bu yılki Viral Pnömoni Vakalarımızın Seyri Nasıldı? VI.Solunum Okulu, 2O-22 Kasım 2020, Sanal Kongre.


  Duygu Zorlu Karayiğit. Kartagener Sendromu: Olgu Sunumu. VI. Solunum Okulu, 2O-22 Kasım 2020, Sanal Kongre.


  Duygu Zorlu, Muhammed Alpaslan. Toraks Patolojilerinde ve Transtorasik Biyopside, Toraks Ultrasonografinin Değeri. UASK 9-13 Haziran 2021. Antalya Sueno Kongre Merkezi’nde HİBRİT kongre.


  Duygu Zorlu, Veysel Akca. Pandemi Döneminde Göğüs Hastalıkları Poliklinik Başvurusu Olan Hastaların Bir yıllık Süreçte COVİD-19 ile İlgili Görüş ve Davranışlarında Neler Değişti?: Türkiye Örneği. UASK 9-13 Haziran 2021. Antalya Sueno Kongre Merkezi’nde HİBRİT kongre.


Uluslararası toplantılarda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiriler

S. Ozkaya, A. Dirican, O.S. Bekdemir, C. Yuksel, S. Gun, F. Yildirim, D. Zorlu. Familial Pleuroparenchymal Fibroelastosis/ P926- p.A6545.ATS May 18-May 23, 2018 San Diego, CA. conference.thoracic.org


Duygu Zorlu, Kubilay İrkan. Covid-19 and Anatolian Propolis: A Case Report

Duygu Zorlu, Veysel Akca. Covid-19 and Gustatory dysfunction: Taste Change Variations. 24 th online İnternational Rhınocamp Congress. 26-30 May 2021.

Ulusal toplantılarda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiriler

Zorlu, D., Gökırmak, M., Öztürk, Ö., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A., Akkaya. A. " Subakut hipersensitivite pnömoniti: Olgu sunumu " Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, PS-202, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 25-29 Nisan 2007.


  Zorlu, D., Gökırmak, M., Öztürk, Ö., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A., Akkaya. A. " Subakut hipersensitivite pnömoniti: Olgu sunumu " Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, PS-202, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 25-29 Nisan 2007.


  Zorlu Karayiğit D, Öztürk Ö, Songür N, Bircan S, Bircan A, Sert Bektaş S, Kaya Ş, Akkaya A. Kronik öksürük şikayeti ile başvuran endobronşiyal schwannoma olgusu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, e-PS017, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 8-12 Nisan 2009.


Kaya, Ş., M. Çakır (Gökırmak), D. Zorlu Karayiğit, M. Şahin, Y. Ugan, G. A. Uslusoy ve A. Akkaya, 2009. "Tedaviye Rağmen Yüksek Ateşle Seyreden Pnömoni Olgusu." TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, Çeşme, İzmir.

Bircan S, Bircan A, Zorlu Karayiğit D, Bozkurt K, Bektaş SS, İnan G, Kızmaz M, Akkaya A. Akciğer Tümörlerinde Histopatolojik Tanı ile Bronkoskopik Bulgu ve Tanı Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. TUSAD 31. Ulusal Kongresi Solunum 2009 Kongresi, EP-217, S:67, Çeşme, İzmir.


  Bircan A, Zorlu Karayiğit D, Songür N, Koparan G, Kaya Ş, Çiriş M, Sırmalı M, Güneş S. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde iskelet kası metastazı: iki olgu sunumu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, PS76, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.


  Bircan A, Kaya Ş, Bircan S, Songür N, Zorlu Karayiğit D, Yaşar S. Mediyastinal Kitle ve lenf nodlarının değerlendirilmesinde transbronşiyal iğne aspirasyonu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, PS56, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.


Zorlu Karayiğit, D., M. Çakır, A. Bircan, M. Çiriş, Ş. Kaya, F. Kayan, A. Akkaya, E. Çaloğlu. Romatoid artrite bağlı interstisyel akciğer hastalığı ve eşlik eden akciğer kanseri: Olgu sunumu,TUSAD 32. Ulusal Kongresi Solunum 2010, EP-027, 20-24 Ekim, Antalya.

Zorlu, D., Gökırmak, M., Öztürk, Ö., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A., Akkaya. A. " Subakut hipersensitivite pnömoniti: Olgu sunumu " Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, PS-202, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 25-29 Nisan 2007.


  Zorlu, D., Gökırmak, M., Öztürk, Ö., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A., Akkaya. A. " Subakut hipersensitivite pnömoniti: Olgu sunumu " Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, PS-202, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 25-29 Nisan 2007.


  Zorlu Karayiğit D, Öztürk Ö, Songür N, Bircan S, Bircan A, Sert Bektaş S, Kaya Ş, Akkaya A. Kronik öksürük şikayeti ile başvuran endobronşiyal schwannoma olgusu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, e-PS017, Sungate Port Royal Hotel, Kemer-Antalya, 8-12 Nisan 2009


Kaya, Ş., M. Çakır (Gökırmak), D. Zorlu Karayiğit, M. Şahin, Y. Ugan, G. A. Uslusoy ve A. Akkaya, 2009. "Tedaviye Rağmen Yüksek Ateşle Seyreden Pnömoni Olgusu." TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, Çeşme, İzmir.

Bircan S, Bircan A, Zorlu Karayiğit D, Bozkurt K, Bektaş SS, İnan G, Kızmaz M, Akkaya A. Akciğer Tümörlerinde Histopatolojik Tanı ile Bronkoskopik Bulgu ve Tanı Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. TUSAD 31. Ulusal Kongresi Solunum 2009 Kongresi, EP-217, S:67, Çeşme, İzmir.


  Bircan A, Zorlu Karayiğit D, Songür N, Koparan G, Kaya Ş, Çiriş M, Sırmalı M, Güneş S. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde iskelet kası metastazı: iki olgu sunumu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, PS76, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.


  Bircan A, Kaya Ş, Bircan S, Songür N, Zorlu Karayiğit D, Yaşar S. Mediyastinal Kitle ve lenf nodlarının değerlendirilmesinde transbronşiyal iğne aspirasyonu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, PS56, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.


  Zorlu Karayiğit, D., M. Çakır, A. Bircan, M. Çiriş, Ş. Kaya, F. Kayan, A. Akkaya, E. Çaloğlu. Romatoid artrite bağlı interstisyel akciğer hastalığı ve eşlik eden akciğer kanseri: Olgu sunumu, TUSAD 32. Ulusal Kongresi Solunum 2010, EP-027, 20-24 Ekim, Antalya.


Nihal Bakırkalay Aydın, Mehmet Sırmalı, Necla Songür, Duygu Zorlu Karayiğit, Sedat Güneş Plevral Malign Mezotelyomalı Uzun Süre Yaşayan Genç Bir Olgu,TUSAD 34.Ulusal Kongresi 2012, EP-176, 6-10 Ekim, Izmir.

Tanı Sırasında Beyin Metastazı Saptanan Akciğer Kanserli Hastaların İncelenmesi. Necla Songür, Tamer Karaaslan, Vildan Kaya, Duygu Zorlu Karayiğit, Muhammed Borcak, Ayşen Yeşim Yalçın. Ulusal Kanser Kongresi, p:387, 2011.


Nihal Bakırkalay Aydın, Mehmet Sırmalı, Necla Songür, Duygu Zorlu Karayiğit, Sedat Güneş Plevral Malign Mezotelyomalı Uzun Süre Yaşayan Genç Bir Olgu, TUSAD 34.Ulusal Kongresi 2012, EP-176, 6-10 Ekim, Izmir.

Farklı Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Kaygı Düzeyleri, Hastalığı Kabul ve Öz-Etkililik Algılarının İncelenmesi. Yasemin Şadiye Ceyhan, Duygu Zorlu Karayiğit, Sevil Biçer, Arzu Ertürk.20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi,10-14 Ekim 2018, Antalya.

Contarini’s Sendromu: Olgu Sunumu. Duygu Zorlu Karayiğit, Erdoğan Sökmen, Muhammed Alpaslan. UASK 2019, Antalya.


Erişkinde Somatik Öksürük: Nadir Olgu Sunumu. Duygu Zorlu Karayiğit, Harun Soyalıç, Cengiz Uysal. UASK 2019, Antalya.

Milier Akciğer Metastazı. Türk Toraks Radyoloji Sempozyumu. 20-21 Nisan 2019, Eskişehir, Türkiye.

Hastaların Grip ve Pnömokok Aşılarıyla İlgili Düşünceleri. Duygu Zorlu Karayiğit, Bahattin Polat. Solunum Akademi Derneği, V.Solunum Okulu 28 Nisan-1 Mayıs 2019, KKTC.

Kurslar

  Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, ‘’Toraks Görüntülenmesinde BT, YRBT ve MR’IN Yeri ve Toraks Anotomisi’’ kursu 25 Nisan 2007, Antalya,Turkey.

   Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, “Yaygın Parankimal Akciğer Hastalıkları Radyolojisi’’ kursu. 23 Nisan 2008, Antalya, Turkey.

  “A’dan Z’ye Klinik Araştırmalar-Araştırmacı Eğitimi” 19 Aralık 2009, İstanbul, Turkey.

  Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi,2 Nisan 2014, Antalya, Turkey.

  3. WASOG-BAL Kongresi, Kuşadası, 2014, Turkey.

  European Respiratory Society 2014, Münih, Germany

  European Respiratory Society 2015, Amsterdam, Holland.

   Türk Toraks Derneği 13. Mesleki Gelişim Kursu. Ocak 2016, Antalya, Turkey.

  UASK 2016, Mart 2016, Antalya, Turkey.

  Eğiticilerin Egitimi Kursu. 17-21 Ekim 2016 Ahi Evran Üniversitesi.

  5.Uyku Bozuklukları Kongresi, Mayıs ,2016, Trabzon, Turkey.

  Toraks Radyolojisi Kursu. 16-20 Mart 2016 UASK

   ERS İnternational Congress 2016, London, UK.

   EAAIC 2017 Congress 2017, Helsinki, Finland.

  TÜSAD 39. Ulusal Kongresi “SOLUNUM 2017”, İzmir, Turkey.

  13 th ISEI Symposıum, 11-14 July 2018, Coimbra, Portugal.

  EAAIC 2018 Congress, London, UK.

  Türk Toraks Derneği, 21.Yıllık Kongresi, 2018, Antalya, Turkey

  TÜSAD 40. Ulusal Kongresi ,2018, Antalya, Turkey.

  İleri İyi Klinik Uygulamalar. Klinik Araştırmalar Derneği 2018.

  Temel İyi Klinik Uygulamalar. Klinik Araştırmalar Derneği 2018.

  ERS İnternational Congress 2018, Paris, France.

  Ulusal Akciğer Kongresi UASK 2019 13-17 Mart 2019 Sueno Hotels Deluxe Belek/Antalya.

  Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Kursu. 13-17 Mart UASK 2019.

  I. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi 11-14 Nisan 2019, Kırşehir.

  Türk Toraks Radyoloji Derneği Sempozyumu.20-21 Nisan 2019, Eskişehir.

  V. Solunum Okulu, 28 Nisan-1 Mayıs 2019, Concorde Luxury Resort Otel, KKTC.

  Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu Torasik Onkolojide Son Durum. 2-3 Kasım 2019, Holiday Inn Kavaklıdere, Ankara.

  V. Sağlıkta İletişim Sempozyumu SİS 2019. 7-8 Kasım, Eskişehir.

  Ulusal Akciğer Kongresi UASK 2020, 11-15 Mart 2020 Sueno Deluxe Hotel Belek/Antalya.

  Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi 15-18 Ekim 2020, Sanal Kongre.

  VI. Solunum Okulu, 20-22 Kasım 2020, Sanal Kongre.
Ulusal Kongre veya Sempozyum Görevleri

Konuşmacı: Duygu ZORLU KARAYİĞİT. Yaşlı Hastada Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tanı, Tedavi Yöntemi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongre,14-17 Ekim 2017, İzmir.

4. Oturum Başkanı: Duygu ZORLU KARAYİĞİT. Uyku Sempozyumu. 13 Mayıs 2017, Bozok Üniversitesi.

Konuşmacı: Duygu ZORLU KARAYİĞİT. Göğüs Hastalıklarında İletişim Sorunları. I. Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim Sempozyumu,2-3 Mayıs 2018, Eskişehir.

Konuşmacı: Duygu ZORLU KARAYİĞİT. Tek Hava Yolu Hastalığı 20.Rhıno Camp,9-12 Mayıs 2018, Marmaris.

Seminerler

  GARD Kapsamında Aile Hekimlerine Yönelik Kurs, 2012, Yozgat, Turkey.

  ‘’KOAH’’ Aile Hekimleri.

  ‘’Tüberküloz’’ Sağlık personeli.

  ‘’Akciğer Kanser’’ Sağlık personeli.

   ‘’Temel Yaşam Desteği Eğitimi’’ Okul Öncesi Birimi Çalışanları.

   ‘’Mukolitikler’’ Aile Hekimleri.

  COVID-19 Pandemi Polikliniğinde Hasta Yönetimi

  Sertifikalar

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası

  Uyku Bozuklukları Sertifikası

  IBM SPSS Statistics Uygulamalı Temel Biyoistatistik Eğitim Sertifikası

  İleri İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası

  Temel İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası