Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998-2005


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006-2011


Mesleki Deneyim

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. Isparta - Arş. Görv. - 2006-2011

Yozgat Devlet Hastanesi - Uzman Dr. - 2011-2012

Denizli Devlet Hastanesi - Uzman Dr. - 2012-2015

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları AD. - Dr. Öğr. Üyesi - 2015 - 2021


Tıbbi İlgi Alanları

Nefes Darlığı

Göğüs Ağrısı

Öksürük

Covid-19 Tedavi ve Takibi

Post-Covid Tedavi ve Takibi

Astım

Pulmoner Rehabilitasyon

KOAH

Pulomer Emboli

İntersisyel Akciğer Hastalıkları

Mesleki Akciğer Hastalıkları

Bronkoskopik Değerlendirme

Plevra Hastalıkları

Pnömoni