Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2016


Mesleki Deneyim

Ardahan Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi (Sağlık Grup Başkanlığı), 2010-2011

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi, 2011-2016

Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi (Radyoloji Uzmanı), 2016-2018

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, 2018-2022

Ataşehir Medicana Hastanesi Radyoloji Bölümü, 2022-Halen


Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Radyoloji

Tanısal Radyoloji

Bilgisayarlı Tomografi

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Ultrasonografi-Doppler Ultrasonografi

Floroskopik Görüntüleme


Özellikli İşlem

Batın Radyolojisi

Periferik Arter Hastalığı (Diabetik Ayak ve Ayak Yaraları)

Onkolojik Tedaviler

Portal Ven Tedavileri

Vasküler Malformasyonlar (Damar Yumakları Tedavisi)