Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,2020


Mesleki Deneyim
Akçakoca Toplum Sağlığı Merkezi, 2014 – 2015

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, 2015 – 2016

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, 2016- 2020

Bartın Devlet Hastanesi, 2020 - 2022


Tıbbi İlgi Alanları
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Bilgisayarlı Tomografi

Mamografi

Ultrason

Renkli Doppler Ultrason

Obstetrik Ultrason