Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Hastanesi - Nöroloji (1996), GUTF - Radyodiognastik (2000)
Mesleki Deneyim

Medicana International Ankara Hastanesi

Ufuk Universitesi, Radyoloji ABD (2006 - )

Visart MR Goruntuleme Merkezi (2002-2008)

Açık MR Görüntüleme Merkezi(2000-2002)

Askerlik Hizmeti Konya Hava Hastanesi, Nöroloji Uzmanı (2000)

Mecburi Hizmet, Elazığ (1989-1992)Hekimimiz ayrıca aşağıda yer alan derneklere üyedir;

1. Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası

2. Türk Radyoloji Derneği

3. Turk Noroloji Dernegi

4. Türk Nöroradyoloji Derneği

5. Magnetik Rezonans Derneği


1. Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası

2. Türk Radyoloji Derneği

3. Turk Noroloji Dernegi

4. Türk Nöroradyoloji Derneği

5. Magnetik Rezonans Derneği