Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003
Mesleki Deneyim
Sivas Anadolu Hastanesi
Sivas Devlet Hastanesi
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

  MR ( 1.5 Tesla)

  BT

  4D Ultrasonografi

  Ayrıntılı Usg

  Renkli Doppler

  Mamografi

  Dijital Röntgen

  HSG

  Skopi

  Kemik Dansitometri

Özellikli İşlem