Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2008
Tıbbi İlgi Alanları

Nöroradyoloji
Muskuloskleteal Sistem
Meme
Toraks
Batın
Kardiyak