Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak. 1998
Mesleki Deneyim
Elazığ Hazar Sağlık Ocağı 1992-1993
İhtisas 1993-1998
Artvin Devlet Hastanesi 1998-2003
Samsun Başoğlu Teşhis Merkezi 2003-2006
Ana Klinik Kadın Hast. Ve Çocuk Cerrahi Merk.2007-2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar