Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1979-1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D, 1987-1993
Mesleki Deneyim
Medicana International İstanbul Hastanesi, 2011-Halen
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1994-2011
Sivas Numune Hastanesi, 1993-1994
Tıbbi İlgi Alanları

Hemodiyaliz Damaryolu Girişimleri
Variköz Ven Cerrahisi
Aterosklerotik Damar Hastalıkları