Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi -2008
Mesleki Deneyim

Tokat Devlet Hastanesi 2008-2011

Medical Park Bursa Hastanesi 2011-2015

Yıldırım Doruk Hastanesi 2015-2017
Tıbbi İlgi Alanları

Koroner by pass ve kalp kapak cerrahisi
Varis (VENÖZ (Toplardamar )Yetmezliği) Hastalığının  Kapalı ve Açık Operasyon Yöntemleri.
Periferik damar (tıkayıcı arter ve ven hastalıkları)
Abdominal / Torakal Aort AnevrizmasınınEndovasküler Stentleme Yöntemiyle Ameliyatsız Tedavisi
Karotis Arter (Şah Damar Tıkanıklığı) Cerrahisi
Skleroterapi (kılcal varislerin tedavisi)

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Koroner arter by pass cerrahisinde, radial arter çıkartılan hastalarda, önkolda nörolojik komplikasyonların elektromiyografik olarak araştırılması.