Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008


Mesleki Deneyim

Tokat Devlet Hastanesi, 2008-2011

Medical Park Bursa Hastanesi, 2011-2015

Yıldırım Doruk Hastanesi, 2015-2017


Tıbbi İlgi Alanları

Koroner by pass ve kalp kapak cerrahisi
Varis (VENÖZ (Toplardamar )Yetmezliği) Hastalığının  Kapalı ve Açık Operasyon Yöntemleri.
Periferik damar (tıkayıcı arter ve ven hastalıkları)
Abdominal / Torakal Aort AnevrizmasınınEndovasküler Stentleme Yöntemiyle Ameliyatsız Tedavisi
Karotis Arter (Şah Damar Tıkanıklığı) Cerrahisi
Skleroterapi (kılcal varislerin tedavisi)