Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005

Mesleki Deneyim
Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi
Adıyaman Gözde Tıp Merkezi
Adıyaman Sevgi Tıp Merkezi
Bursa Asker Hastanesi
Burtom Görüntülüme Merkezi
VM Medicalpark Bursa Hastanesi 2010-2018
Özellikli İşlem

Nöroradyoloji, Kas-İskelet Radyolojisi, Obstetrik Ultrasonogafi


Bilimsel Yayınlar