Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İnönü Üniversitesi 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  /  2014
Mesleki Deneyim

Sivas Numune Hastanesi – 2014-2016

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi – 2016-2018


Özellikli İşlem

  MR ( 1.5 Tesla)

  BT

  4D Ultrasonografi

  Ayrıntılı Usg

  Renkli Doppler

  Mamografi

  Dijital Röntgen

  HSG

  Skopi

  Kemik Dansitometri