Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
19 Mayıs Üniversitesi 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008
Mesleki Deneyim

Devlet Hastanesi 1997 2016

Akşehir Park Hayat Hastanesi 2017 2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem
Abdominal Radyoloji, Girişimsel Radyoloji
Bilimsel Yayınlar