Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010
Mesleki Deneyim
Van Gevaş Sağlık Ocağı 1997
Havza Devlet Hastanesi 2000
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2005
Gazi Devlet Hastanesi 2010
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi 2013
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar