Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Biyokimya Laboratuvarı Nedir?

Hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının hastalıkların ve genel sağlık durumunun analiz edilmesi, tanı- teşhis- tedavi süreçlerinde biyolojik analizlerin yapılması ile bu amaçla yapılan testlerin yorumlanması süreçlerinde hizmet veren birimine biyokimya laboratuvarı adı verilmektedir. Biyokimya laboratuvarlarının hastalıkların incelenmesinde pek çok işlevi bulunmaktadır:

 • Doktorların hastanın söylediği şikayetlere uygun teşhisi belirlemesi ve gerekli tanıyı koyabilmesi için bazı testlere başvurması gerekmektedir. Bu testlerin yapılmasını sağlayan birim ise biyokimya laboratuvarıdır.
 • Doktorların önerdiği testlerin sonuçlarının yorumlanması sürecinde biyokimya laboratuvarları görev almaktadır.
 • Öte yandan hastalara uygulanacak testlere karar verme sürecinde de biyokimya laboratuvarları rol oynamaktadır.

Biyokimya laboratuvarları, klinisyenler ve doktorlarla iş birliği içinde çalışmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı Hangi Hastalıklara Bakar?

Biyokimya laboratuvarı, vücuttan alınan sıvı örneklerinin (kan, idrar ve vücut içi boşluklarından alınan sıvılar vb.) test edilmesi ve sonuçlarının raporlaştırılması görevini üstlenmektedir. Bu birim, genellikle doktorların istediği testleri yapmakta ancak kimi zaman hastalıklara doğru teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması için kendisi de test önerebilmektedir. Bu durumda biyokimya laboratuvarının uyguladığı testler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Rutin biyokimyasal testler
 • Tam kan sayımı testleri
 • Kan gazları
 • Kardiak (kalple ilgili) belirteçler
 • Tümör belirteçleri
 • Koagulometrik (pıhtılaşma ile ilgili) testler
 • İlaç düzeyleri
 • Metabolik tanı ve tarama testleri
 • Toksikoloji testleri
 • İdrar testleri
 • Elektrolitler
 • Elektroforez testleri
 • Hormon testleri
 • Enzim testleri
 • RIA testleri (Tam adıyla radyoimmün test olarak bilinmekte olup genellikle endokrinolojide hormon testleri yapmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.)

Buradan hareketle biyokimya laboratuvarının hemen her hastalığın tanı, teşhis ve tedavisinde görev aldığını söylemek mümkün olmaktadır. Endokrinoloji, dahiliye (iç hastalıkları), nefroloji, gastroenteroloji, jinekoloji, genel cerrahi, beslenme ve diyet, nöroloji, onkoloji ile kalp ve damar hastalıklarının ilgi alanına giren hastalıklar için yapılacak testlerin analizleri ve yorumlanması hususunda biyokimya laboratuvarı görev almaktadır. Ayrıca biyokimya laboratuvarları yenidoğandan yaşlılara kadar her yaş grubunun tedavisi için hizmet vermektedir.

Biyokimya Laboratuvarı Birimi Bulunan Hastanelerimiz

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA
BİYOKİMYA LABORATUVARI