Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Tıp Fakültesi, 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
S.B Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi, 2003-2009
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanlık Eğitimi, 2009-2014
Mesleki Deneyim
Tekirdağ Devlet Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü, 2014-2018
Silivri Medical Park Hastanesi, 2019-2020
Tıbbi İlgi Alanları

ERCP
ESD
EMR
EUS
Hepatit B
Hepatit C
Crohn
Ülseratif Kolit
Reflü
Gastrit