Doç. Dr. Faika Ceylan Çiftçi

Doç. Dr. Faika Ceylan Çiftçi

Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Faika Ceylan Çiftçi
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
1991-1998:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
2000-2005:Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Mesleki Deneyim
2005-2006: Özel Tıp Merkezi Dikmen ANKARA
2006-2015: Başkent Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Merkezi
2012 1 Temmuz –31 Aralık : Ankara Tüp Bebek Merkezi : Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi
2015-2016 : Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ANKARA
Uzmanlık Tezi: Polikistik Over Sendromunda Metilentetrahidrofolat Redüktaz Polimorfizmi ve Oral Kontraseptif Kullanımının Plasma Homosistein, Folat ve Plasminojen Aktivatör İnhibitör-1 Seviyelerine Etkisi, Kırıkkale, 2005. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nevin Sağsöz
Tıbbi İlgi Alanları

İnfertilite,
Yüksek riskli gebelik,
Gebelik takibi,
Endoskopik cerrahi,

Özellikli İşlem

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri

Bilimsel Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Caliskan M, Turan Y, Calıskan Z, Gullu H, Ciftci FC, Avcı E, Duran C, Kostek O, Telci Caklili O, Koca H, Kulaksızoglu M “ Impaired previous gestationel diabetes history is associated with impaired coronary flow reserve” Ann Med. 2015;47(7):615-23. doi: 10.3109/07853890.2015.1099719

2. Ciftci FC, Ciftci O, Gullu H, Caliskan M, Uckuyu A, Ozcimen EE.
“Does mild preeclampsia cause arteriel stiffness and ventrikular remodeling through inflamation?” Ginekol Pol.2014 Dec;85(12):900-7

3. Ciftci FC, Caliskan M, Ciftci O, Gullu H, Uckuyu A, Toprak E, Yanik F.
“Impaired coronary microvascular function and increased intima-media thickness in preeclampsia” J Am Soc Hypertens. 2014 Nov;8(11):820-6. doi: 10.1016/j.jash.2014.08.012. Epub 2014 Aug 21.

4. Caliskan M, Caklili OT, Caliskan Z, Duran C, Çiftçi FC, Avci E, Güllü H, Kulaksizoglu M, Koca H, Muderrisoglu H.”Does gestational diabetes history increase epicardial fat and carotid intima media thickness?” Echocardiography. 2014 Nov;31(10):1182-7. doi: 10.1111/echo.12597. Epub 2014 Mar 26.

5. A Uckuyu, Erzat Toprak, Ozgur Ciftci and Faika Ceylan Ciftci
“The Fluctuation in the Heart Rate Variability Throughout Ovulation
Induction Cycle: Is the Case Different in Polycystic Ovary Syndrome?” Gynecol Obstet 2013, 3:5

6. Ciftci CF, A Uckuyu; Karadeli E.; E Turhan, EToprak; E E Ozcimen “Phenotypic subgroups of polycystic ovary syndrome have different intra-renal resistance symptoms.” Ginekol Pol. 2012 Dec;83(12):910-5.

7. A Üçkuyu, Erdem Turhan, Faika Ceylan Çiftçi, Hulusi Bülent Zeyneloğlu ,” Surgical approaches to recurring torsions and the effects of the attacks on the ovarian reserve: a case study in light of the literature” J Turk Soc Obstet Gynecol. Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 48-52

8. A.Üçkuyu, C.F.Çiftçi, Ö.Çiftçi, E.E.Özçimen, E.Toprak, E.Turhan, "Effect of
Ovulation Induction on QT dispersion in Electrocardiography", Turkish Journal of
Medical Sciences (ISI) , 2012; 42 (3): 491-496.

9. Bostancı MS, Bayram M, Sevinc FC, Pasaoğlu H, Elbeg Ş, The relationship between biochemical parameters, interleukin-6 and ovarian morphology in polycystic ovary syndrome. J Clin Exp Invest, 2012, 3(3);307-312.

10. A.Üçkuyu, C.F.Çiftci, E.E.Özçimen, Ö.Çiftci, E.Toprak, E.Turhan, "Effect of controlled
ovarian hyperstimulation treatment on cardiac function", The Journal Reproductive
Medicine (ISI) , 503-8 pp., 2010.

11. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, F.C.Sevinç, H.BZeyneloğlu, "Efficacy of vaginal misoprostol
before hysteroscopy for cervical priming in patients who have undergone cesarean section
and no vaginal deliveries", Journal of Minimally , Invasive Gynecology , 472-5 pp., 2008 ,

12. E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, F.C.Çiftci, H.B.Zeyneloğlu, "The effect of metformin
treatment on ovarian stromal blood flow in women with polycystic ovary syndrome",
Archives of Gynecology and Obstetrics (ISI) , 263-9 pp., 2009.

13. E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, F.C.Sevinç, F.F.Yanık, C.Bakar, "Diagnosis of
gestational diabetes mellitus by use of the homeostasis model assessment-insulin
resistance index in the first trimester", Gynecological Endocrinology (ISI) , 224-9
pp., 2008.

14. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, F.C.Sevinç Çiftçi,, "Unilateral congenital ovarian and
partial tubal absence:Report of four cases with review of the literature", Fertility
and Sterility (ISI) , 936e5-8 pp., 2009.

15. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, F.Sevinç Çiftçi, "Unilateral congenital ovarian absence
with twisted tube", Journal of Minimally Invasive Gynecology (ISI) , 126-7 pp.,
2009.

16. A. Üçkuyu, E.E. Özçimen, F .C. S. Çiftci, E. Karadeli, E. Karagülle “ 14. gebelik haftasında tespit edilen kolon kaynaklı krukenberg tümörü, devam eden gebelik « Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 2008-4;97-102

17.Yılmaz M.,Keleş I,Aydın G,Orkun S,Bayram M,Sevinç FC, Kısa U, Yetkin I (2005). Plasma leptin concentrations in postmenopausal women with osteoporosis. Endocr Res, 31(2)(133-138)
18.Çiftçi FC, Tuğcu AU, Çiftçi O. Sub-clinic atherosclerosis in patients with postprandial reactive hypoglycemia. Annals of Medical Research 2019;26(12):2941-7 DOI: 10.5455/annalsmedres.2019.10.609
19.Tuğcu AU, Çiftçi FC, Keskin Aktepe E Coombs test positivity in cord blood: early detection of risky newborns and the assessment of their follow-up results. Perinatal Journal 2020;28(1):42–47 DOI: 10.2399/prn.20.0281009
20.Togan T, Turan H, Cifci E, Çiftci C. Ovarian and Renal Vein Thrombosis: A Rare Cause of Fever Outer the Postpartum Period.Case Rep Obstet Gynecol. 2015;2015:817862.


C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. A.Üçkuyu, C.Çiftci, E.Toprak, E.Turhan, E.Özçimen, "Adneksal torsiyon
deneyimlerimiz", Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji dergisi , 2011

2. E.Turhan, A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, F.C.Çiftci, E.Toprak, "Postmenopozal adneksiyal
kitlelerde düşük serum FSH düzeyleri granuloza hücreli tümörlere işaret edebilir:
literatür ışığında iki olgunun değerlendirilmesi", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ,
19-22 pp., 2010

3. E.Toprak, E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, F.C.Çiftci, E.Turhan, "Pandemik İnfluenza A
(H1N1) ve gebelik : olgu sunumu", Perinatoloji Dergisi , 16-9 pp., 2010

4. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, F.C.Sevinç Çiftci, E.Karadeli, E.Karagülle, "14.gebelik
haftasında tesbit edilen kolon kaynaklı Krukenberg tümörü, devam eden gebelik",
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 21-6 pp., 2008

5. E.Toprak, E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, F.C.Çiftçi, E.Turhan, "Birinci Trimesterde Fetal
Megasistit: Olgu sunumu", Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Dergisi , 2011

6. Sevinç C,Bayram M,Soyer C (2005). Polikistik over sendromu gelişiminde
rolü olan etyopatogenetik faktörler. Türk Fertilite Dergisi, 13(3)(229-237).

7. Bayram M, Soyer C, Özer G, Sevinç FC (2004). Gestasyonel diabetes
mellitus; herkesi tarayalım mı?. Kadın Doğum Dergisi, 2(3)(184-186).

8. Bayram M, Sevinç FC, Soyer C, Özer G (2004). Kırıkkale ilinde preeklampsi
prevelansı. Kadın Doğum Dergisi, 2(4)(299-300).

9. Bayram M, Soyer C, Sevinç FC, Uçar B, Bakırçetin B (2004). Kırıkkale
bölgesinde smear testinde saptanan serviks patolojilerinin prevelansı. Kadın Doğum
Dergisi, 2(4)(270-272).

10. Bayram M, Saygun M, Çakmak AZ, Sevinç FC (2002). Kırıkkale İl
Merkezinde Yaşayan Kadınların Menopoz Konusundaki Bilgileri ve Yaklaşımları
Nedir? Bu Konuda Eğitimin Yararı Nasıldır?. T Fertilite Derg, 10(152-156).


Üye olduğu dernekler
Türk Jinekolojik Obstetrik Derneği
Türk Jinekelojik Endoskopi Derneği
TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Doç. Dr. Faika Ceylan Çiftçi Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Faika Ceylan Çiftçi hekimimizin Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU