Doç. Dr. Levent Küçük

Doç. Dr. Levent Küçük

Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Levent Küçük
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi 1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ege Üniversitesi 2005
Mesleki Deneyim
Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (1999-2005)
Uzman Kent Hastanesi, İzmir (2005-2007)
Uzman Isparta Asker Hastanesi(2007-2008)
Uzman EMOT Hastanesi (2008-2009)
Uzman Tavşanlı Devlet Hastanesi, Kütahya (2009-2009)
Uzman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (2009- 2015)
Doçent Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (2015-2020)
Medicana İnternational İzmir (01.09. 2020)
Tıbbi İlgi Alanları
El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
Mikrocerrahi
Biyolojik Rekonstriksiyonlar
Omuz,Dirsek ve El Bileği Artroskopisi
Travma
Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. E.K.Bicer, L.Kucuk, B.Kececi, A.M.Ozturk, S.Cetinkaya, O.Ozdemir, E.Coskunol, "Evaluation of the risk factors for acute occupational hand injuries", Chirurgie de la Main , "30", 340-344 pp., Ekim-2011, DOI: 10.1016/j.main.2011.04.003, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A2. L.Küçük, O.Özdemir, E.Coşkunol, T.S.Süğün, K.Özaksar, "The effect of excisional arthroplasty with palmaris longus tendon on carpal height ratio in Stage 3 Kienböck’s disease", Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , "45", 393-398 pp., Aralık-2011, DOI: 10.3944/AOTT.2011.2556, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A3. B.Keçeci, L.Küçük, E.K.Biçer, H.Posacıoğlu, "Traumatic arteriovenous fistula formation after misplaced femoral tunnel in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction", Joint Diseases and Related Surgery , "23", 117-120 pp., Haziran-2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A4. Y.Gürbüz, M.Kayalar, E.Bal, T.Toros, L.Küçük, T.S.Süğün, "Comparison of dorsal and volar percutaneous screw fixation methods in acute Type B scaphoid fractures", Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , "46", 339-345 pp., Ekim-2012, DOI: 10.3944/AOTT.2012.2816, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A5. L.Küçük, M.Kumbaracı, H.Günay, L.Karapınar, O.Özdemir, "Reliability and reproducibility of classifications for distal radius fractures", Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , "47", 153-157 pp., Haziran-2013, DOI: 10.3944/AOTT.2013.3038, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A6. L.Küçük, B.Keçeci, D.Sabah, G.Yücetürk, "Aggressive fibromatosis: evaluation of prognostic factors and outcomes of surgical treatment", Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , "48", 55-60 pp., Şubat-2014, DOI: 10.3944/AOTT.2014.3171, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A7. M.Kumbaracı, L.Kucuk, L.Karapınar, C.Kurt, E.Coskunol, "Retrospective comparison of external fixation versus volar locking plate in the treatment of unstable intra-articular distal radius fractures", European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology , "24", 173-178 pp., Şubat-2014, DOI: 10.1007/s00590-012-1155-0, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A8. H.Gunay, L.Kucuk, O.Erbas, F.C.Atamaz, U.Kucuk, E.Coskunol, "The effectiveness of tetanus toxin on sciatic nerve regeneration: a prelimınary experimental study in rats", Microsurgery , "", Mart-2014, DOI: 10.1002/micr.22249, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A9. M.Kayalar, L.Kucuk, T.S.Sugun, Y.Gurbuz, A.Savran, I.Kaplan, “Syndactylizing arterialized venous flaps for multiple finger injuries”, Microsurgery, “”, Nisan-2014, DOI: 10.1002/micr.22267, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A10. M.Kayalar, Y.Gurbuz, L.Kucuk, T.S.Sugun, Y.Ademoglu, K.Ozaksar, “Surgical reconstruction in Wassel type IV thumb duplication”, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , "48", 181-186 pp., Nisan-2014, DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0042, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
A11. M.Kayalar, L.Kucuk, T.S.Sugun, Y.Gurbuz, A.Savran, I.Kaplan, “Clinical applications of free arterialized venous flaps”, Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, “”, Haziran-2014, DOI: 10.1016/j.bjps.2014.05.061, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index (SCI)
A12. B.Keçeci, L.Küçük, “An unusual management of advanced gonarthrosis: total knee arthroplasty with posterior approach”, Joint Diseases and Related Surgery, “25”, 107-111 pp., Temmuz-2014, DOI: 10.5606/ehc.2014.23, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. L.Kucuk, E.Coskunol, O.Ozdemir, C.Kurt, B.Kececi, 1. Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand konferansı dahilinde , "11. Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand Abstracts Book", bildiri kitapçığındaki "Outcomes of unstable distal radius fractures treated with external fixation", 462-462 pp.,Seul, Güney Kore, 2010
B2. S.Yalcınkaya, L.Kucuk, F.A.Calıs, A.On, O.Ozdemir, E.Coskunol, 16. FESSH Meeting konferansı dahilinde , "Euro Hand 2011 Final Program", bildiri kitapçığındaki "Comparısıon of the compressıon regıons detected by electrodıagnostıc tests and surgıcal examınatıon ın patıents who have ulnar neuropathy at the elbow", 34-34 pp.,Oslo, Norveç, 2011
B3. L.Küçük, 8. Hellenic - Turkish Inter-University Orthopaedic Meeting konferansı dahilinde , "Final Program", bildiri kitapçığındaki "Local Flaps of Hand", 12-12 pp.,Atina, Yunanistan, 2012
B4. E.Coşkunol, L.Küçük, Azerbaycan Respublikası Sehhiyya Nazirliyi Elmi-Tedriqiqat Travmatologiya Ve Ortopediya İnstitutu İle Türkiye Cumhuriyeti Ege Universiteti Tibb Fakultesi Ortopediya Ve Travmatologiya Kafedrası İle Bşrge Elmi-Pratik Konferans konferansı dahilinde , "Azerbaycan Respublikası Sehhiyya Nazirliyi Elmi-Tedriqiqat Travmatologiya Ve Ortopediya İnstitutu İle Türkiye Cumhuriyeti Ege Universiteti Tibb Fakultesi Ortopediya Ve Travmatologiya Kafedrası İle Bşrge Elmi-Pratik Konferans Programı", bildiri kitapçığındaki "Ortopedide Biyolojik Rekonstrüksiyonlar", 3-3 pp.,Bakü, Azerbaycan, 2012
B5. L.Kucuk, M.Kumbaracı, H.Gunay, L.Karapınar, O.Ozdemir, 14. EFORT Congress konferansı dahilinde , "14. EFORT Congress Official Congress Programme", bildiri kitapçığındaki "Reliability And Reproducibility Of Classifications For Distal Radius Fractures", 35-35 pp.,İstanbul, Türkiye, 2013
B6. M.Kumbaracı, L.Kucuk, L.Karapınar, C.Kurt, E.Coskunol, 14. EFORT Congress konferansı dahilinde , "14. EFORT Congress Official Congress Programme", bildiri kitapçığındaki "Retrospective Comparison Of External Fixation Versus Volar Locked Plate In The Treatment Of Unstable Intraarticular Distal Radius Fractures", 188-188 pp.,İstanbul, Türkiye, 2013
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler : A.K.Bacakoğlu, Y.Özkan, M.K.Canbora, L.Küçük, G.Meriç, A.Polat, C.Çopuroğlu, M.A.Deveci, S.Yüce, M.Kömürcü, H.Y.Yüksel, M.Kürklü, Ö.Kalenderer, Açık Kırıklar (Açık Kırıklarda Yumuşak Doku Yaralanmalarına Yaklaşım), 18-31 pp.,Ankara, BAYT, 2013
C2. Yazılan ulusal/uluslarası kitaplarda bölüm çevirileri: E.Coşkunol, O.Özdemir, L.Küçük, ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı (Tümörler), 460-470 pp., Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2014

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. L.Küçük, M.Kayalar, "Lateral Arm Serbest Flep Tekniği", Turkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics , "2", 62-67 pp., 2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D2. L.Küçük, O.Özdemir, E.Coşkunol, S.Çetinkaya, B.Keçeci, A.M.Öztürk, "Glomus Tümörü Tanısında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri", Fırat Tıp Dergisi , "16", 19-21 pp., 2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D3. L.Küçük, B.Keçeci, E.Kaan, T.Akalın, O.Özdemir, E.Coşkunol, "Kutanöz silika granülomu", Ege Tıp Dergisi , "50", 137-139 pp., 2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D4. O.Özdemir, L.Küçük, E.Coşkunol, "Fleksör Tendon Klinik Anatomi ve Muayenesi", Turkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics , "4", 9-14 pp., 2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D5. E.Coşkunol, O.Özdemir, L.Küçük, "Üst Ekstremite Amputasyonları: El ve Elbileği Amputasyonları", Turkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics , "4", 33-38 pp., 2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D6. L.Küçük, O.Özdemir, E.Coşkunol, "Üst Ekstremite Amputasyonları: Omuz Bölgesi Amputasyonları", Turkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics , "4", 22-26 pp., 2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D7. O.Özdemir, L.Küçük, E.Coşkunol, "Üst Ekstremite Amputasyonları: Dirsek, Dirsek Altı ve Üstü Amputasyonları",Turkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics , "4", 27-32 pp., 2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D8. L.Küçük, O.Özdemir, E.Coşkunol, "Kapalı önkol çift kemik kırığı sonrası ulnar sinir hasarı: Olgu sunumu", El ve Mikrocerrahi , "1", 30-32 pp., 2012, DOI: 10.2399/emd.12.09709, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D9. O.Özdemir, L.Küçük, E.Coşkunol, H.Günay, "Elde Osteoid Osteoma", İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi , "22", 111-116 pp., 2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D10. O.Özdemir, L.Küçük, D.Sabah, B.Keçeci, Y.Ertan, "Siyatik Sinir Kökenli Schwannoma: İki Olgu", İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi , "22", 129-132 pp., 2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D11. G.Meriç, L.Küçük, E.Coşkunol, V.A.Oğuz, B.Tuna, A.K.Bacakoğlu, "Elde tüberküloz enfeksiyonu", El ve Mikrocerrahi , "1", 53-59 pp., 2012, DOI: 10.2399/emd.12.43043, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D12. B.Keçeci, L.Küçük, M.Parıldar, N.Özkayın, K.Aktuğlu, "Pseudoaneurysm of arteria profunda femoris following the surgery of proksimal femur fracture: a case report", Cumhuriyet Tıp Dergisi , "35", 250-254 pp., 2013, DOI: 10.7197/1305-0028.1193, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
D13. L.Küçük, Y.Gürbüz, "Metakarpofalangeal ve proksimal interfalangeal eklem izole çıkıkları ve kırıklı çıkıkları",TOTBİD Dergisi , "12", 137-146 pp., 2014, DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.16, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. M.Kayalar, E.Bal, T.Toros, L.Küçük, Y.Gürbüz, İ.Kaplan, 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Üst ekstremite yumuşak doku defektlerinde serbest lateral kol flebi uygulamalarımız", 71-71 pp., İzmir, Türkiye, 2008
E2. L.Küçük, O.Özdemir, V.Mahmudov, E.Coşkunol, B.Keçeci, 12. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "12. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Kapalı önkol çift kemik kırığı sonrası ulnar sinir hasarı: Olgu sunumu", 100-100 pp., Antalya, Türkiye, 2010
E3. L.Küçük, O.Özdemir, E.Coşkunol, S.Çetinkaya, B.Keçeci, 12. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "12. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Glomus Tümörünün Tanısında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri", 58-58 pp., Antalya, Türkiye, 2010
E4. O.Özdemir, L.Küçük, E.Coşkunol, H.Günay, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Elde Osteoid Osteoma ve Travma", 223-223 pp., Antalya, Türkiye, 2011
E5. L.Küçük, T.Özalp, O.Özdemir, E.Coşkunol, H.Günay, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Perilunat Kırıklı Çıkıklarda Uygulanan Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız", 132-132 pp., Antalya, Türkiye, 2011
E6. Y.Gürbüz, M.Kayalar, E.Bal, T.Toros, L.Küçük, T.S.Süğün, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Akut Skafoid Kırıklarında Perkütan Kanule Vidalı Tespit Sonuçlarımız", 130-130 pp., Antalya, Türkiye, 2011
E7. H.Bekler, M.Kayalar, L.Küçük, L.Yalçın, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Distal Radius Kırıklarında İmplant Seçimi ve Komplikasyonları", 66-66 pp., Antalya, Türkiye, 2011
E8. S.Yalçınkaya, O.Özdemir, L.Küçük, F.Çalış, A.On, E.Coşkunol, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Dirsekte Ulnar Nöropatide Elektrodiyagnostik ve Cerrahi Lokalizasyonlar Arasındaki Tutarlılığın Değerlendirilmesi", 82-82 pp., Antalya, Türkiye, 2011
E9. F.T.Özgezmez, A.M.Öztürk, H.Özyalçın, E.Sesli, L.Küçük, H.Günay, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Boston Korsesi ile Tedavi Edilmiş Adölasan İdyopatik Skolyozlu Hastaların Uzun Dönem Sonuçları", 78-78 pp., Antalya, Türkiye, 2011
E10. L.Küçük, M.Kumbaracı, H.Günay, L.Karapınar, O.Özdemir, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Program Kitabı ve Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Distal Radius Kırıklarında Sıklıkla Kullanılan Sınıflama Sistemlerinin Geçerlilik ve Tekrar Edilebilirlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 36-36 pp., Gaziantep, Türkiye, 2012
E11. G.Meriç, L.Küçük, E.Coşkunol, V.A.Oğuz, B.Tuna, A.K.Bacakoğlu, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Program Kitabı ve Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Elde Tüberküloz Enfeksiyonu", 50-50 pp., Gaziantep, Türkiye, 2012
E12. M.Kumbaracı, L.Küçük, L.Karapınar, C.Kurt, E.Coşkunol, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Program Kitabı ve Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "İntraartiküler Distal Radius Kırıklarının Eksternal Fiksatör Ve Volar Kilitli Plakla Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması", 26-26 pp., Gaziantep, Türkiye, 2012
E13. Y.Gürbüz, L.Küçük, B.Kerekulov, S.Yalçınkaya, K.Özaksar, O.Özdemir, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Program Kitabı ve Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Kübital Tünel Sendromunda Yerinde Gevşetme Ve Öne Transfer Sonuçlarının Karşılaştırılması", 40-40 pp., Gaziantep, Türkiye, 2012
E14. H.Günay, L.Küçük, O.Erbaş, E.Coşkunol, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Program Kitabı ve Bildiri Özetleri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda Oluşturulan Siyatik Sinir Kesisi Modelinde PRP (Platelet Rich Plazma) Ve Tetanus Toksininin Sinir İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Elektrofizyolojik (EMG) Ve Kas Gücü Analizi İle Gösterilmesi", 20-20 pp., Gaziantep, Türkiye, 2012
E15. L.Küçük, 11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi Programı", bildiri kitapçığındaki "Bölgesel Ağrı Sendromu Ortopedik Yaklaşım", 6-6 pp.,Antalya, Türkiye, 2013
E16. L.Küçük, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "1.Karpometakarpal Eklem Artrozu Anatomi - Biyomekanik - Patogenez", 5-5 pp., Antalya, Türkiye, 2013
E17. L.Küçük, B.Keçeci, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Aşil Tendonunun İki Farklı Tendon İçeren Serbest Fleple Rekonstrüksiyonu", 118-118 pp., Antalya, Türkiye, 2013
E18. B.Keçeci, L.Küçük, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "İleri Gonartroz Tedavisinde Alışılmadık Bir Yaklaşım: Posterior Popliteal Giriş İle Total Diz Artroplastisi", 117-117 pp., Antalya, Türkiye, 2013
E19. M.Kayalar, L.Küçük, T.S.Süğün, Y.Gürbüz, A.Savran, İ.Kaplan, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Serbest Venöz Fleplerin Klinik Uygulamaları", 53-53 pp., Antalya, Türkiye, 2013
E20. M.Kayalar, L.Küçük, T.S.Süğün, Y.Gürbüz, T.Toros, Y.Ademoğlu, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Program Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Çoklu Parmak Yaralanmalarında Sindaktilize Serbest Venöz Flep Uygulamaları", 17-17 pp., Antalya, İzmir, 2013
E21. H.G.Karahan, L.Küçük, R.Eyceyurt, E.Coşkunol, 8. Türk Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "8. Türk Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Program ve Özet Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Lateral Epikondilit Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma, Otolog Kan Ve Steroid Enjeksiyonun Etkinliğinin Karşılaştırılması", 11-11 pp., İzmir, Türkiye, 2014
E22. L.Küçük, 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi dahilinde “6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi Program ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Panel4: El Cerrahisinde Venöz Flep Uygulamaları, Uygulamalar ve Sorunlar”,8-8 pp., Antalya, Türkiye, 2014
E23. S.Uysal, M.I.Taşbakan, L.Küçük, A.M.Öztürk, T.Yamazhan, Ş.Çetinkalp, D.Y.Metin, 5.Türkiye EKMUD Kongresi dahilinde “5.Türkiye EKMUD Kongresi Kongre e-Kitap” bildiri kitapçığındaki “Diyabetik El Enfeksiyonunda Bir Nadir Etken Candida albikans: Olgu Sunumu”, 463-464 pp., Antalya, Türkiye, 2014

F. Uluslararası hakemli dergilerde basım için kabul edilen makaleler:

F1. L.Küçük, H.Günay, O.Erbaş, Ü.Küçük, F.A.Çalış, E.Coşkunol, “Effects of platelet rich plasma on nerve regeneration in a rat model”, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, kabul tarihi: 03/10/2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)
F2. B.Keçeci, L.Küçük, A. İsayev, D.Sabah, “Factors affecting recurrence in aneurysmal bone cysts: do adjuvant therapies influence prognosis?”, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, kabul tarihi: 24/04/2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor. Endeks: Science Citation Index-Expanded (SCI-E)

Doç. Dr. Levent Küçük Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Levent Küçük hekimimizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU