PAYLAŞ:

Ana Sayfa > Doktorlar > Prof. Dr. Hakan Yüceyar
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi.(1979-1984)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Zorunlu hizmet: Konya kulu Yaraşlı sağlık ocağı(1984-1986)
İhtisas: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları.(1986-1991)
Üst ihtisas. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji. (1992-1995)
Mesleki Deneyim
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hast. Gastroenteroloji BD. Yadımcı doçentliik. (1995-1996)
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç .Hastalıkları Gastroenteroloji (1996-2020)
Tıbbi İlgi Alanları
Hepatobiliyer bölge hastalıkları
İnflmatuvar batrsak hastalıkları
Endsokopik tedaviler
Notilite hastalıkları.

Bilimsel Yayınlar

1-Prof.Dr.M.Tüzün, Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Dr.F.Saygılı Hamulu, Dr.H.Yüceyar, Dr.G.Ergezer, Dr.E.Doğru: Gebelikte glikozüri insidensi üzerine bir çalışma. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989.
2-Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Prof.Dr.M.Tüzün, Dr.H.Yüceyar, Dr.F.Hamuslu: Anti insülin antikoru ve insülin reseptör pozitifliği ile giden tip I diabetes mellitus vakası. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989.
3-Karaca M, Büyükkeçeci F, Soydan S, Yüceyar H: Kronik myelositer lösemi seyrinde eklemi tutan granülositer sarkom ve intraartiküler C-ARA tedavisi. 21.Ulusal Hematoloji Kongresi ve 1.Ulusal Kemoterapi Kongresi 1989.
4-Prof.Dr.M.Tüzün, Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Dr.H.Yüceyar, Dr.F.Hamulu, Dr.G.Ergezer: Tip Ive II Diabetik hastalarda kardiak otonomik nöropati ile ekokardiyografik bulgular arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989.
5-Yüceyar H, Kabalak T, Yılmaz C, Tüzün M, Özmen B, Humuslu F, Ergezer G: Normal menstruasyon gören kadınlarda tiroid hormon parametrelerinin değerlendirilmesi. 15.Ulusal Endokrinoloji Kongresi Özet Kitabı 1991.
6-Uzm.Dr.H.Yüceyar, Prof Dr.M.Tüzün, Prof Dr.T.Kabalak, Prof Dr.C.Yılmaz: NIDDM li hastalarda glipizid etkisinin glukoz clamp yöntemleri ile araştırılması. 15.Ulusal Endokrinoloji Kongresi Özet Kitabı 1991.
7-Yüceyar H, Ersöz G, Çoker A, Bor S, İlter T, Alkanat M: Mide kanseri olgularının klinik özelliklerinin degerlendirilmesi (10 yıllık retrospektif çalışma). 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
8-Yönetçi N, Bor S, Özütemiz O, Yüceyar H, Ersöz G, Tekeşin O, İlter T: Pinaverium bromid, Trimebutine maleate ve Sisaprid’in açlık safra kesesi boşalımına etkileri. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
9-Yönetçi N, Tekeşin O, Yüceyar H, Osmanoğlu N, Çavuşoğlu H: Duktus sistikus çapı ile duktus koledokus çapı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
10-Yönetçi N, Ersöz G, Yüceyar H, Tekeşin O, Musoğlu A, Çavuşoğlu H: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi sonrası pankreatik enzimler ve karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
11-Yüceyar H, Korkut M, Çoker A, Bor S, İlter T, Osmanoğlu H, Duman Y: Kolorektal karsinomalı olgularda Tc-90 M ile işaretli anti-CEA monoklonal antikoru ile immunsintigrafinin değeri. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
12-Yüceyar H, Kokuludağ A, Bor S, Kabkçı T, İlter T, Sebik F: İnflamatuvar barsak hastalığında gıda alerjisinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
13-Serhat BOR, Nadir YÖNETÇİ, Hakan YÜCEYAR, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: Kardioözefageal sfinkter basıncının saptanmasında iki ayrı motilite kateterinin karşılaştırılması. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
14-Serhat BOR, Aytaç TOYGAR, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Önder AKYÜREKLİ, Yücel BATUR: Sirozlu olgularda yüksek serebral fonksiyonlar. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
15-Serhat BOR, Nadir YÖNETÇİ, Ahmet MUSOĞLU, Hakan YÜCEYAR, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: Akalazyalı olgularda sıvı test yemeğinin elektrogastrografiye (EGG) etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
16-M.Ali KORKUT, Necla OSMANOĞLU, Hakan ÇEVİKEL, Hakan YÜCEYAR, Yavuz UÇAR, Halit OSMANOĞLU: Massif alt gastrointestinal sistem kanamalarına yaklaşımımız. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994
. 17-Serhat BOR, Galip ERSÖZ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Sibel ÖZGEN, İlkay ŞİMŞEK, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: HCV’ye bağlı kronik karaciğer hastalığı olgularında krioglobulin sıklığı. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
18-Serhat BOR, İmre ERDEM, Tahir ÖZGÜDER, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Yücel BATUR: Karaciğer sirozuna bağlı asitlerde spontan asit sıvısı enfeksiyonu. . 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
19-Serhat BOR, Ömer ÖZÜTEMİZ, Gül YÜCE, Hakan YÜCEYAR, Yücel BATUR: Postmortem karaciğer biyopsisi:80 olgunun değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
20-Yüceyar H, Bor S, Özütemiz Ö, İşler M, İlter M: Karaciğer sirozu olgusunda konjestif gastropatinin değerlendirilmesi (Retrospektif çalışma). 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
21-H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, İ.Çoker, M.Tunçyürek, Y.Batur: Sıçanlarda trinitrobenzosülfonik asit (TNB) ile geliştirilen deneysel kolit modelinde balık yağı lavmanlarının etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
22- H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Ç.Dinçer, A.Çoker, Y.Batur: Sıçanlarda geliştirilen asetik asit kolitinde balık yağı lavmanı. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
23-H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Ç.Dinçer, A.Çoker, Y.Batur: Sıçanlarda etanol ile oluşturulan kolon hasarına balık yağı lavmanının etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
24-S.Bor, S.Özgen, H.Yüceyar, G.Ersöz, G.Keser, H.Çavuşoğlu: Elektrogastrografi (EGG) ile sonuçlarımız. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
25-H.Yüceyar, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Y.Batur: Antral gastrit mide ve duodenum ülserli olguların mide sularında araşidonik asit lipoksijenaz metabolitlerinin klinik önemi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
26-Ahmet AYDIN, Hakan YÜCEYAR, Mustafa KAYALIOĞLU, Murat ARGÜN, Yücel BATUR, Kamil KUMANLIOĞLU: Sirozlu hastalarda katı gıdaların mide boşalımının sintigrafik olarak incelenmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
27-H.Yüceyar, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, İ.Çoker, Y.Batur: Balık yağı ve mısır yağından zengin diyetin sıçanlarda geliştirilen deneysel kolitte koruyucu rolu. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.
28-U.S.Akarca, A.Ö.Özütemiz, H.Yüceyar, Y.Batur, F.Yılmaz, G,Yüce, F.Kurulay, F.Kutay: Balık yağı ile beslenen sıçanlarda asetaminofenin karaciğer toksisitesi. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 7. Suplement 1,1996.
29-M.Yılmaz, Ö.Özütemiz, U.Akarca, A.Aydın, N.Yönetçi, G.Ersöz, S.Bor, S.Ertem, H.Yüceyar, Ö.Topalak, F.Günşar, N.Osmanoğlu, A.Musoğlu, O.Tekeşin, T.İlter, Y.Batur, H.Çavuşoğlu: Rijid proktosigmoidoskopi sonuçlarımız: 5389 olgunun irdelenmesi. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 7. Suplement 1,1996.
30-M.Saruç, B.Özbakkaloğlu, A.Sivrel, Ö.Tünger, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Akut rubeola hepatiti. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997.
31-M.Saruç, B.Özgür, G.Göksel, İ.Yorulmaz, S.Tarhan, O.Tekeşin, H.Yüceyar: Polikistik karaciğer hastalıklı olgularımızın değerlendirilmesi. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997.
32-İ.Yorulmaz, Y.Aker, A.Sakarya, H.Uncu, A.R.Kandiloğlu, H.Yüceyar: Kalsifik dejenerasyon gösteren büyük karaciğer hemanjiomu. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997.
33-M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, B.Özgür, H.Yüceyar: Üst gastrointestinal sistem endoskopi premedikasyonunda midazolam. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.
34-Ş.Arslan, M.Saruç, E.Özdemir, Ş.Yüksel, G.Göksel, B.Özgür, A.Memiş, H.Yüceyar: Anemi saptanan poliklinik olgularımızda belirlenen gastrointestinal sistem patolojileri. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.
35-M.Saruç, İ.Yorulmaz, B.Özgür, Ş.Arslan, G.Göksel, A.Musoğlu, H.Yüceyar: Karaciğer hemanjiomu olgularımızda magnetik rezonansın yeri. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.
36-G.Göksel, M.Saruç, P.Turkdoğan, A.R.Kandiloğlu, A.İşisay, B.Özgür, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pylori tanısında üreaz testi ile histolojik yöntemin karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.
37-M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, B.Özgür, İ.Yorulmaz, A.R.Kandiloğlu, H.Yüceyar: Peritoneal karsinomatozis olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.
38- G.Göksel, M.Saruç, B.Özgür, Ş.Arslan, İ.Tuzcuoğlu, İ.Yorulmaz, H.Yüceyar: Nonülser dispepsili hastalarımızın değerlendirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.
39- B.Özgür, M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, A.İşisay, A.R.Kandiloğlu, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyonunda lanzaprozol veya omeprazol içeren üçlü tedavi protokollerinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.
40-M.Saruç, G.Göksel, T.Pırıldar, T.Pırıldar, T.Alıcı, H.yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyon başarısında sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyin etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998.
41-H.Yüceyar, Ş.Arslan, M.Saruç, G.Göksel, T.Pırıldar, N.Ertilav, A.Z.Şengil: Helikobakter pilori infeksiyonu ve koroner arter hastalığı ilişkisinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998.
42-T.Pırıldar, M.Saruç, İ.Yorulmaz, G.Göksel, S.Tarhan, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pylori eradikasyonunun safra kesesi motilitesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998.
43-T.Pırıldar, M.Saruç, S.Tarhan, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, H.Yüceyar: İrritable barsak sendromlu hastalarda tedavi amaçlı kullanılan trimebutine ve alverinenin safra kesesi boşalımı üzerine etkileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998.
44-H.Yüceyar, M.Saruç, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, İ.Çoker, A.Çoker, M.Alkanat, Y.Batur: Asetik asit ve etanol ile oluşturulmuş deneysel kolit modellerinde balık yağı lavmanın etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998
45-G.Göksel, H.Yüceyar, M.Saruç, T.Pırıldar, Ş.Arslan, N.Işık, B.Özbakkaloğlu, A.Z.Şengil, Z.İ.Çetinkaya, P.Türkdoğan: Helikobakter pilorinin aile içi eradikasyonu gerekli midir? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 46-H.Yüceyar, A.Kokuludağ, G.Göksel, E.Terzioğlu, M.Saruç, T.Pırıldar, A.Z.Şengil, A.İşisağ: Helikobakter piloriye bağlı düodenal ülser ve kronik antral gastritte sistemik sellüler immün yanıt. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998
47- G.Göksel, M.Saruç, T. Pırıldar, N.Işık, Ş.Arslan, T.Alıcı, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde ranitidin bizmut sitratlı ve lansaprozollü protokollerin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998
48- H.Yüceyar, G.Göksel, M.Saruç, T.Pırıldar, N.Işık, Ş.Arslan, S.Ayhan, A.Z.Şengil: Eradikasyon tedavisi sonrası helikobakter pilorinin intragastrik dağılımı. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998
49- T. Pırıldar, M.Saruç, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, S.Tarhan, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyonunun safra kesesi motilitesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998
50- T. Pırıldar, M.Saruç, S.Tarhan, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, H.Yüceyar: İrritable barsak sendromlu hastalarda tedavi amaçlı kullanılan trimebutine ve alverinenin safra kesesi boşalımı üzerine etkileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998
51-Ş.Yüksel, M.Saruç, İ.Tuzcuoğlu, Ş.Arslan, N.Işık, T.Pırıldar, G.Göksel, H.Yüceyar: Glikojen depo hastalığına bağlı karaciğer sirozu olgusu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998
52-M.A.Demir, A.R.Kandiloğlu, M.Saruç, H.Yüceyar: Endoskopik biopsilerde hollande fiksatifinin rutin, histokimyasal ve immunohistokimyasal boyanma özelliklerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
53-M.Saruç, G.Göksel, G.Göktan, M.Can, M.A.Demir, S.Ayhan, H.Yüceyar: Crohn hastalığında cerrahi sonrası nüks problemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
54- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, G.Göktan, S.Ayhan, T.Alıcı, A.Musoğlu, H.Yüceyar: Nadir bir hepatosellüler karsinoma uzak metastazı: olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
55- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, S.Ayhan, G.Göktan, İ.Yorulmaz, T.Alıcı, A.Sakarya, H.Yüceyar: Mide kanseri olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
56- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, S.Ayhan, H.Yüceyar: Kronik viral hepatitlerde serum transaminaz düzeyleriyle histopatolojik aktivitenin ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
57- M.Saruç, G.Göksel, M.Can, C.Göktan, H.Yüceyar: Kronik konstipasyon sağaltımında kolşisin. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
58- M.Saruç, G.Göksel, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Geçirilmiş kanama öyküsü olan peptik ülserli olgularda düzensiz anti-ülser ilaç kullanımı koruyucu bir faktör müdür? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
59- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, M.A.Demir, H.Yüceyar: Non-ülser dispepsili olguların hangi subgrubunda helikobakter pilori eradikasyonu gereklidir? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
60- M.Saruç, G.Göksel, S.Özkaya, F.Güçlü, B.Özbakkaloğlu, H.Yüceyar: H.Pilori eradikasyonunda suş farklılığı başarıyı etkileyen bir faktör müdür? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
61- M.Saruç, G.Göksel, F.Güçlü, S.Özkaya, H.Yüceyar: Alendronat monosodyum trihidrat ülserojenik bir ilaç mı? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
62- M.Saruç, S.Özkaya, F.Güçlü, O.Tekeşin, G.Göksel, H.Yüceyar: İki akut pankreatit olgusu,iki nadir etyoloji. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
63- M.Saruç, G.Göksel, İ.Yorulmaz, C.Göktan, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Yağlı karaciğer etyolojisinde alkol dışı nedenler. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
64- M.Saruç, İ.Yorulmaz, S.Tarhan, C.Göktan, G.Göksel, F.Güçlü, S.Özkaya, H.Yüceyar: Asemptomatik rastlantısal safra kesesi taşı saptanan olgulardaki risk faktörleri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
65-M.Saruç, M.A.Demir, N.Küçükmetin, F.Güçlü, S.Özkaya, A.R.Kandiloğlu, U.S.Akarca, H.Yüceyar: Helikobakter pilori enfeksiyonunda PCR ile CagA varlığının değerlendirilmesinin klinik ve histolojik önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
66- M.Saruç, M.A.Demir, F.Güçlü, N.Küçükmetin, S.Ayhan, S.Özkaya, H.Yüceyar: Helikobakter pyloriye bağlı gastroduodenal patolojilerle ve klinik sonuçlarıyla beslenmenin ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
67- M.A.Demir, N.Neşe, M.Saruç, H.Yüceyar, S.Ayhan: İncisura angularis biopsisinin dispepsili olgulardaki önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
68- M.Saruç, F.Güçlü, S.Özkaya, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Forrest II ülserlerde perendoskopik injeksiyon tedavisi ile tıbbi tedavinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
69- M.Saruç, M.Can, F.Güçlü, N.Küçükmetin, S.Özkaya, C.Göktan, H.Yüceyar: Peptik ülsere bağlı üst gastrointestinal sistem kanamalarında somatostatin infüzyonunun hemodinamik etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
70- M.Saruç, M.Can, S.Tarhan, N.Küçükmetin, S.Özkaya, H.Yüceyar: Abdominal anjina tanısında invaziv olmak yada olmamak; olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
71- M.Saruç, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Ülseratif kolitte osteonekroz steroid yan etkisi mi, extraintestinal tutulum mu? Olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
72-M.Saruç, S.Tarhan, A.Sakarya, H.Aydede, M.Can, Y.Erhan, G.Ersöz, H.Yüceyar: Koledokolitiazis tanısında ERCP ve MRCP sonuçlarımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
73- M.Saruç, M.Can, C.Göktan, S.Özkaya, F.Güçlü, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Karaciğer hemangiomlarının periodik USG ile izleminin klinik önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
74-M.Saruç, H.Yüceyar, N.Küçükmetin, M.A.Demir, A.R.Kandiloğlu: Anti HBe pozitif kronik hepatit B tedavisinde Thymosin α1 ve İnterferon α 2b kombinasyonu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
75- M.Saruç, H.Aydede, M.Can, S.Ayhan, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Peritoneal sarkoidozis; olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000
76-S.Tarhan, M.Can, C.Göktan, M.Saruç, G.Yılmaz, H.Yüceyar: Submukozal sigmoid kolon lipomu. 17. Turk Radyoloji Konseyi,2000
77-M.Saruç, N.Türkel, S.Ayhan, İ.Tuzcuoğlu, U.S.Akarca, H.Yüceyar: Kronik viral hepatitli olgularda Cag A pozitif helikobakter pylori prevalansı. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001
78- M.Saruç, N.Türkel, H.Yüceyar, M.A.Demir, S.Ayhan, M.Can: Akut intermitant porfiriye bağlı karaciğer yetmezliği ve akut pankreatit. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001
79-M.Saruç, N.Türkel, B.Özgür, M.Can, E.Özdemir, H.Yüceyar: Yağlı karaciğer ve koroner kalp hastalığı ilişkisi. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001
80-N.Türkel, M.Saruç, R.Killi, H.Yüceyar: Behçet hastalığına bağlı safra kesesi perforasyonu ve perkütanöz drenaj ile tedavisi. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001
81-M.Saruç, P.Bayrak, N.Türkel, E.Sevinç, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: ‘Subjektive global assessment of nutritional status’ yönteminin gastroenteroloji kliniğinde kullanımı. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
82-M.Saruç, H.Yüceyar, N.Türkel, M.Can: Postmenapozal kadınlarda nonalkolik yağlı karaciğer gelişimi ile insülin direnci, obesite, bel-kalça oranı ve DHEA(Dehidroepiandrosteron) nun ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
83- M.Saruç, N.Türkel, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Kronik hepatit B ye bağlı kronik inflamatuar demyelinizan polinöropati. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
84- M.Saruç, H.Yüceyar, N.Türkel, S.Ayhan, M.Demir: Thymosin-interferon kombinasyonu ve interferon monoterapisinin AntiHBe pozitif kronik viral hepatitli olgulardaki uzun süreli sonuçlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
85-M.Saruç, Y.Erhan, H.Aydede, N.Türkel, S.Ayhan, A.Sakarya, M.Can, H.Yüceyar: Erken mide kanseri olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
86- M.Saruç, N.Türkel, M.Çabuk, S.Ayhan, H.Yüceyar: Multiple lenfomatöz polipozis olgusu; Mantle hücreli lenfoma. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
87- M.Saruç, N.Türkel, H.Yüceyar, A.Sakarya, S.Ayhan, M.Can, H.Aydede: Sekonder duodenum neoplazileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
88-N.Türkel, Ö.Aydemir, M.Saruç, N.Karacan, H.Yüceyar: İrritabl barsak sendromunda yaşam kalitesi ve kişilik özellikleri ön çalışmaları. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
89- M.Saruç, N.Türkel, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Kolorektal kanser yönünden orta derecede riskli asemptomatik olguların kolonoskopi sonuçları. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
90- M.Saruç, N.Türkel, N.Ünal, H.Mercül, H.Yüceyar: Otoerotik dijital stimülasyona bağlı rektal ülser. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
91- M.Saruç, H.Aydede, Y.Erhan, A.Sakarya, N.Türkel, H.Yüceyar: Peroperatif kolonoskopi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001
92- N.Türkel, M.Saruç, S.Ayhan, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Gastroözefajial reflü hastal

Prof. Dr. Hakan Yüceyar Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Hakan Yüceyar hekimimizin Gastroenteroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU