Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Tıp  Fakültesi-1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz  Mayıs   Üniversitesi-Tıp  Fakültesi-2000
Mesleki Deneyim
Gazi  Devlet  Hastanesi  Dermatolojı Bölümü 2000-2020  
Tıbbi İlgi Alanları
Deri  ve  Zührevi  Hastalıklar  Uzmanı  ve  Kozmetoloji
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar