Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Mesleki Deneyim
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 2001-2007
Samsun Özel Mediva Hastanesi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar