Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi 1986

Mesleki Deneyim

Özel Muayenehane (Diş Hekimi) 1987-2021

Tıbbi İlgi Alanları

Bruksizm ve Çene Eklemi Tedavisi

Obtüratör ve Epitez Protezleri

Gülüş Tasarımı (Estetik Diş Hekimliği)

Kongenital Damak Yarıklarında Protetik Tedavi

İmplantoloji ve Çene Cerrahisi

Protetik İşlemler (Lamina, Zirkonyum)

Diş Beyazlatma (Bleaching)

Çocuk, Genç ve Yetişkinlerde Ortodontik Tedavi