Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 1996

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2006

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2015

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2020


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 1996

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2006

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2015

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2020


Mesleki Deneyim

Bayburt Devlet Hastanesi, 1990-1991

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991-1996

Giresun Devlet Hastanesi, 1996-2003

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003-2006

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2007

Hisar Intercontinental Hospital, 2007-2009

Medicalpark Göztepe Hastanesi, 2009-2010

Hisar Intercontinental Hospital, 2010-2013

Medicalpark Göztepe Hastanesi, 2013-2014

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014-2015

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-2019

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dragos Hastanesi, 2019-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Çocuk Ürolojisi

Hipospadias (peygamber sünneti)

Gece ve gündüz idrar kaçırma ve idrar yapma fonksiyon bozuklukları

Sünnet ve sünnet komplikasyonlarının düzeltilmesi

Doğumsal ve sonradan oluşan penis anomalileri

İnmemiş testis

İnguinal herni (kasık fıtığı) ve hisrosel (su fıtığı)

Doğumsal ve sonradan oluşan böbrek, idrar kanalları ve mesane hastalıkları

Sık tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonları

Çocukluk çağı endoskopik ürolojik girişimler (Sistoskopik girişimler)

Kız çocuklarının jinekolojik cerrahi hastalıkları


YENİDOĞAN CERRAHİSİ

Yenidoğan bebeğin doğumsal ve sonradan oluşan cerrahi hastalıkları


GASTROİNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİSİ

Çocukluk çağı mide, barsak, karaciğer, safrakesesi ve pankreasın tüm cerrahi hastalıkları

Kabızlık ve dışkılama fonksiyon bozuklukları


SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ

- Çocukluk çağı akciğer, yemek borusu, trakea ve diafragmanın doğumsal ve sonradan oluşan cerrahi hastalıkları

- Çocukluk Çağı Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi

- Baş boyun, göğüs kafesi, karın içi organlar, ürolojik ve genital organların vb . tümoral cerrahi hastalıkları

Çocukların Yanık ve Travmatik Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Çocukluk Çağı Minimal İnvaziv ve Endoskopik Girişimleri:

- Laparoskopik cerrahi girişimler

- Torakoskopik cerrahi girişimler

- Bronkoskopi

- Ösofagoskopi, Gastroskopi ve Kolonoskopi

- Sistoskopoi