Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 1996

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2006

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2015

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2020


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 1996

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2006

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2015

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 2020


Mesleki Deneyim

Bayburt Devlet Hastanesi, 1990-1991

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991-1996

Giresun Devlet Hastanesi, 1996-2003

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003-2006

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2007

Hisar Intercontinental Hospital, 2007-2009

Medicalpark Göztepe Hastanesi, 2009-2010

Hisar Intercontinental Hospital, 2010-2013

Medicalpark Göztepe Hastanesi, 2013-2014

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014-2015

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-2019

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dragos Hastanesi, 2019-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Çocuk Ürolojisi

Hipospadias (Peygamber Sünneti)

Gece ve Gündüz İdrar Kaçırma ve İdrar Yapma Fonksiyon Bozuklukları

Sünnet ve Sünnet Komplikasyonlarının Düzeltilmesi

Doğumsal ve Sonradan Oluşan Penis Anomalileri

İnmemiş Testis

İnguinal Herni (Kasık Fıtığı) ve Hisrosel (Su Fıtığı)

Doğumsal ve Sonradan Oluşan Böbrek, İdrar Kanalları ve Mesane Hastalıkları

Sık Tekrarlayan İdrar Yolları Enfeksiyonları

Çocukluk Çağı Endoskopik Ürolojik Girişimler (Sistoskopik Girişimler)

Kız Çocuklarının Jinekolojik Cerrahi Hastalıkları


Yenidoğan Cerrahisi

Yenidoğan bebeğin doğumsal ve sonradan oluşan cerrahi hastalıkları


Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Çocukluk çağı mide, barsak, karaciğer, safrakesesi ve pankreasın tüm cerrahi hastalıkları

Kabızlık ve dışkılama fonksiyon bozuklukları


Solunum Sistemi Cerrahisi

Çocukluk çağı akciğer, yemek borusu, trakea ve diafragmanın doğumsal ve sonradan oluşan cerrahi hastalıkları

Çocukluk çağı kanser hastalıkları ve cerrahi tedavisi

Baş boyun, göğüs kafesi, karın içi organlar, ürolojik ve genital organların vb . tümoral cerrahi hastalıkları

Çocukların yanık ve travmatik hastalıklarının cerrahi tedavisi

Çocukluk çağı minimal invaziv ve endoskopik girişimleri:

Laparoskopik cerrahi girişimler

Torakoskopik cerrahi girişimler

Bronkoskopi

Ösofagoskopi, Gastroskopi ve Kolonoskopi

Sistoskopoi


Üyelikler

Türkiye Çocuk Cerahisi Derneği

Pediatrik Üroloji Derneği