Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi -2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi / 2008
Mesleki Deneyim
Yerköy Devlet Hastanesi / 2009 – 2011

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2011

Kayseri Özel Avrupa Hastanesi / 2011 – 2013

Sivas Numune Hastanesi / 2013 – 2017
Tıbbi İlgi Alanları

Sağlam çocuk izlemi ve aşı takibi
Yeni doğan sarılığı
Yeni doğan hastalıkları
Çocuklarda kronik öksürük ve astım
Çocuklarda gıda alerjileri ve egzama
Çocuklarda ishaller
Çocuklarda ateşli hastalıkları
Çocuklarda alt/üst solunum yollu hastalıkları
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları
Çocuklarda gelişim geriliği
Çocuklarda beslenme problemleri,
Çocuklarda obezite,
Çocuklarda boy kısalığı takibi,
Çocuklarda tiroid fonksiyon bozuklukları takibi