Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege  Üniversitesi Tıp Fakültesi (2008)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (2014)
Mesleki Deneyim
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010-2014)
Kars Kağızman Devlet Hastanesi (2015)
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi (2015-2019)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi (2019-2021)

Özellikli İşlem

Lösemi, Lenfoma, Multipl Myelom, Miyelodisplastik Sendrom, Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar (Polistemia Vera, Esansiyel Trombositemi, Primer Myelofibrozis), Hemoglobinopatiler, Kanama Bozuklukları gibi hastalıkların yönetimi, kemik iliği nakli