Op. Dr. Berna Şahan

Op. Dr. Berna Şahan

Ana Sayfa > Doktorlar > Op. Dr. Berna Şahan

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Akdeniz Üniversitesi-2012


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Yeditepe Üniversitesi-2016


Mesleki Deneyim

Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  (2012-2016)

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği (2017-2019)

SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği (2020-2021)


Tıbbi İlgi Alanları

Katarakt ve Cerrahisi
Refraktif Cerrahi
Oküplasti
Kornea Hastalıkları
Keratokonus
Kontakt Lens
Glokom
Retina
Şaşılık
Pediatrik Oftalmoloji
Üveit
Özellikli İşlem

Katarakt ve Cerrahisi (Akıllı mercek)
Refraktif Cerrahi (Miyop, Hipermetrop ve Astigmatın PRK, LASIK, LASEK, No Touch ile düzeltilmesi)
Kontakt Lens
Oküloplasti
Göz Çevresi Estetiği (Üst ve Alt Göz Kapağı Blefaroplasti)
Göz Kapağı Düşüklüğü (Pitozis) Cerrahisi,
Göz Kapağı Deformiteleri (Entropiyon, Ektropiyon Cerrahisi)
Gözyaşı Kanal Tıkanıklıkları Tanısı ve Cerrahisi (Sondalama, Entübasyon, Dakriyosistorinostomi)
Botox ve Dolgu Uygulamaları
Kornea Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
Pterjiyum Cerrahisi
Keratokonus Teşhisi ve Lazer (Çapraz Bağlama-Crosslinking) ile Düzeltilmesi
Glokom (Göz Tansiyonu) Tanı ve Tedavisi
Retina Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi (Diyabetik Retinopati, Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu-Sarı Nokta Hastalığı, Retinal Damar Tıkanıkları)
Şaşılık Tanı ve Tedavisi
Pediatrik Oftalmoloji (Çocuk Hastalarda Göz Muayenesi, Göz Tembelliği Tedavisi)
Üveit Tanı ve Tedavisi


Bilimsel Yayınlar

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Ziylan S, Kiziloglu OY, Yenerel NM, Gokce B, Ciftci F. Macular Thickness in Highly Myopic Children Aged 3 to 7 Years. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2015 Sep 1;52(5):282-6.

Sahan B, Ciftci F, Eyuboglu S, Yaba A, Yilmaz B, Yalvac BI. Comparison of the Effects of Dovitinib and Bevacizumab on Reducing Neovascularization in an Experimental Rat Corneal Neovascularization Model. Cornea. 2019 Sep;38(9):1161-1168.

Sahan B, Ciftci F. The significance of primary monocanalicular silicone tube intubation in late surgical treatment in children.Eur J Ophthalmol.2021 May 31:11206721211020646.


Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


  Sahan B, Tuncer S, Yalvac BI. Large choroidal malignant melanoma presentıng as neovascular glaucoma. Clin Case Rep Rev. 2017;3(2):1-2.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


  Ziylan S, Yabaş KO, Gökçe B, Çiftçi F; Natural course of surgically untreated intermittent exotropia. 36 th meeting of European Strabismological Association, 4-7 Sept.2013.P 11, Marseille, France (Poster)

Ziylan S, Yenerel M, Yabaş KO, Gokce B, Çiftçi F; Maculer thickness , axial length in 3-7 years children with high myopia. 36 th meeting of European Strabismological Association, 4-7 Sept.2013.P 91, Marseille, France. (Sözlü bildiri)


Çiftçi F, Kucumen RB, Sahan B, Utine CA. Evaluation of stromal demarcation line after corneal collagen crosslinking by anterior segment optical coherence tomography. 2016 ASCRS•ASOA Symposium & Congress, 6-10 May 2016, New Orleans, USA. (Poster)


  Utine CA, Altunsoy M, Çiftçi F, Gökçe B. Endothelial cell counts after fellow eye penerating and deep anterior lamellar keratoplasty in a child with keratoconus. 2016 ASCRS•ASOA Symposium & Congress, 6-10 May 2016, New Orleans, USA. (Poster)


  Yalvac I, Sahan B, Tuncer S. Large choroidal malignant melanoma presenting as neovascular galucoma. 12th European Glaucoma Society Congress, 19-22 June 2016, Prague, Czech Republic. (Poster)


  Ciftci F, Sahan B, Ozturk V. Therapeutic lens application in congenital epiblepharon. 46th European Contact Lens Society of Ophthalmologists, European Contact Lens and Ocular Surface Congress, 30 September-1 October 2016, Paris, France. (Poster)


  Ziylan S, Gokce B, Parlakgunes Z. Long term outcome of high versus very high hypermetropic children. 38th Meeting of the European Strabismological Association, 28th September-1 October 2016, Budapest, Hungary. (Sözlü Bildiri)


  Ziylan S, Gokce B, Parlakgunes Z . The success rates of adjustable suture surgery in horizontal strabismus. 38th Meeting of the European Strabismological Association,28th September-1 October 2016, Budapest, Hungary. (Sözlü Bildiri)


  Sahan B, Ciftci F, Eyuboglu S, Ucar Ay, Yılmaz B, Yalvac BI. Comparison decreasing effects of Dovitinib and Bevacizumab on neovascularization in an experimental rat corneal neovascularization model. 47th European Contact Lens Society of Ophthalmologists, European Contact Lens and Ocular Surface Congress, 1-2 December 2017, London, England. (Poster)


  Can G, Demirkol ME, Şahan B, Gürler M, Kahveci S. Evaluation of the macula, retinal nerve fiber layer and choroid thickness in the patients with celiac disease using spectral-domain optical coherence tomography. 4th Conference of Euroasian Gastroenterological Association, 18-20 October 2019, Girne-Northern Cyprus. (Sözlü Bildiri)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


  Şahan B, Tatlıpınar S, Marangoz D, Çiftçi F. Dang Ateşinde Fundus Bulguları: Bir Olgu Sunumu. Turk J Ophtalmol 2015; 45: 223-225.

  Şahan B, Altunsoy M, Tatlipinar S. Purtscher retinopatisi. Retina Vitreus. 2015, Cilt 23, Sayı 4 (Özel Sayı)

Tatlıpınar S, Şahan B, Altunsoy M. Comet lesions in patients with pseudoxanthoma elasticum.Turk J Ophtalmol 2015; 45: 268-270.

Şahan B, Çiftçi F, Özkan F, Öztürk V. Göz Kapağındaki Nüks Bazal Hücreli Karsinomlarda Dondurulmuş Kesit Denetimli Eksizyonun Önemi. Turk J Ophtalmol. 2016;46:277-281.

Şahan B, Ziylan Ş, Altunsoy M. Kabuki sendromu: İki olgu sunumu. MN Oftalmoloji. 2018;25:47-49.

  Geçer M, Şahan B, Çiftçi F. Konjonktivada Aynı Lezyon İçerisinde Nevüs ve Papillom Birlikteliği. Bezmialem Science. 2018;6:160-2.


  Çiftçi F, Şahan B. Blefaroplastide Son Seçenekler ve Komplikasyon Önlemleri. Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri; 2018.p.40-9.


  Kucumen RB, Şahan B, Yıldırım CA, Çiftçi F. Evaluation of Corneal Biomechanical Changes After Collagen Crosslinking in Patients with Progressive Keratoconus by Ocular Response Analyzer. Turk J Ophthalmol 2018;48:160-165.


  Şahan B, Tatlıpınar S. Farmakolojik Vitreolizis ve Pnömatik Vitreolizis. Güncel Retina. 2018; 2 (3): 313-9.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


Şahan B, Marangoz D, Çiftçi F. Göz Kapağındaki Nüks Bazal Hücreli Karsinom Cerrahisinde Frozen İncelemenin Önemi. 47.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya, Türkiye (Sözlü Bildiri)

Şahan B, Tatlıpınar S, Çiftçi F. Dang Ateşinde (Dengue Fever) Fundus Bulguları: Bir Olgu Sunumu. 47.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya, Türkiye (Poster)

Tatlıpınar S, Şahan B, Altunsoy M. Psödoksantoma Elastikum Hastalarında Kuyruklu Yıldız (Comet) Bulgusu. 47.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya, Türkiye (Poster)

Küçümen RB, Şahan B, Öztürk V, Utine CA, Yenerel NM, Tatlıpınar S. Kollajen çapraz bağlama uygulanan keratokonus hastalarında makula kalınlığının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. 48.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye (Poster)

Şahan B, Küçümen RB, Utine CA, Öztürk V, Çiftçi F. Progresif Keratokonus Hastalarında Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisi Öncesi ve Sonrası Kornea Biyomekaniğinin Oküler Cevap Analizörü ile Değerlendirilmesi. 48.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye (Sözlü bildiri)

Marangoz D, Şahan B, Tatlipinar S. Koroideremi: Bir Olgu Sunumu. 48.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye (Poster)

Şahan B, Çiftçi F, Altunsoy M. On Sekiz Aydan Büyük ve Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olan Hastalarda Primer Silikon Entübasyon. 49.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye (Sözlü bildiri)

Şahan B, Çiftçi F, Öztürk V, Altunsoy M. Nadir Bir Kiyazmal Görme Alanı Defekti;  Nöromiyelitis Optika Olgusu. 49.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye (Poster)

Tatlıpınar S, Utine CA, Şahan B. Boston tip 1 Keratoprotez (Kpro) implantasyonlu hastada oluşan retroprostetik membran için yapılan endoskopik pars plana vitrektomi cerrahisi. 49.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye (Video sunumu)

Şahan B, Çiftçi F, Öztürk V, Açıkalın B. Konjonktivit Sonrasi Kanalikül Tikanikliği Olan Hastalarda Lakrimal Trepan ile Silikon Entübasyon. 50.Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye (Sözlü bildiri)

Şahan B, Çiftci F. Pakidermoperiostozis ile İlişkili Pitoz ve Gevşek Göz Kapağı Sendromu: Olgu Sunumu. Türk Oftalmoloji Derneği, 52. Ulusal Kongresi, 13 - 18 Kasım 2018, Antalya, Türkiye (Poster)Op. Dr. Berna Şahan Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Op. Dr. Berna Şahan hekimimizin Göz Hastalıkları alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU