Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005

Mesleki Deneyim

Başkent Ünv.Tıp Fklt. 2005-2006

Kütahya Asker Hastanesi 2007

Başkent Ünv. Tıp Fklt. 2008-2021

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Santral venöz erişim yolları,Geçici ve kalıcı santral kateter, Cilt altı Port,Alternatif diyaliz kateterleri (Karaciğer veya sırttan),Girişimsel Onkolojik Tanı ve Tedavi girişimleri,İğne Biyopsileri,Ultrason / Tomografi kılavuzluğunda Karaciğer, Akciğer, Böbrek, Pankreas, Tiroid, Lenf nodu,Kemik… doku ve kitle biyopsileri,Tümör Lokal Ablasyon tedavileri (RF /Mikrodalgaiğnesiyle tümörün yakılması),Karaciğer, Safra yolu, Akciğer, Böbrek, Tiroid, Meme… kitlelerinin ,Osteoidosteomakemik lezyonları,Karaciğer tümörleri

Bilimsel Yayınlar