Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Radyolojik  görüntüleme yöntemlerini  cerrahi tekniklerle birleştirip  hastalıkların tanı ve tedavisine katkı sunan uygulamalara Girişimsel Radyoloji  denilmektedir. Girişimsel Radyoloji uygulamalarının etkinliği, yüksek teknoloji görüntüleme cihazlarının kullanılması ile daha da artmıştır. Cilt üzerinde küçük kesiler açılarak gerçekleştirilen tanı ve tedavi işlemlerinde, hedef organa müdahale damar içinden veya damar dışı yoldan olabilir. Tedavi bölgesine Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi, MR,  veya Anjiyografi gibi birden fazla görüntüleme yönteminin birlikte kullanılması ile ulaşılır. Tedaviler, özellik isteyen vücuda zararsız malzemeler ile yine görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda gerçekleştirilir. İşlemler lokal anestezi ve damardan hastayı rahatlatıcı ilaçlar eşliğinde hastada ciddi bir ağrı oluşturmadan gerçekleştirilir.

Tedavisi cerrahi açıdan riskli veya uygun olmayan olgularda, çok daha ağrısız ve daha az travma ile hedefe yönelik tedaviler yapılabilmektedir. Yatış süresinin kısalması, hastanın daha erken sosyal hayatına dönmesi gibi hekim ve hasta açısından önemli avantajları mevcuttur.

Girişimsel Radyoloji bu konuda eğitim almış uzman hekimler ve yardımcı ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Alanında uzman girişimsel radyolojik yöntemleri uygulayan doğru hekimi bulmak daha zahmetsiz ve hedefe yönelik tedavinin anahtarı olmaktadır. Sağlık kuruluşlarımızda bulunan girişimsel radyoloji işlemleri, alanında uzman ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Girişimsel Radyoloji Birimi Hangi Özellikli İşlemleri Yapar?

Beyin damar hastalıkları

 • Beyin ve boyun damarlarında meydana gelen darlık ve tıkanıklığın açılması
 • İnmeli olgularda damar içi pıhtının çıkarılması
 • Baloncuk (anevrizma) veya damar yumağı nedeniyle kanamış veya kanamamış damarların tedavisi

Vücut Atar ve Toplar Damar Hastalıkları

 • Tıkalı olan bacak kol damarlarının açılması, balon stent uygulamaları
 • Böbrek, barsak, akciğer gibi organ damar tıkanıklıklarının açılması.
 • Aşırı genişlemiş (varis gibi) toplardamarların veya doğumsal damar yumaklarının yok edilmesi.
 • Bacak ve büyük toplardamarlardaki pıhtının temizlenmesi gerekirse pıhtının akciğerlere gitmesini önleyen filtrelerin yerleştirilmesi.

Travma sonrası kanamalar - Diğer iç Kanamalar

 • Hayati tehdit oluşturan kanamalarda standart tedavilerle ve cerrahi ile sonuç alınamadığı durumlarda damar yoluyla kanama odağına ulaşılıp kanamanın durdurulması
 • Siroz kanamalarında basıncı düşürücü karaciğer damarı ile ana toplardamarı arasında yol açılması (TIPS işlemi)

Tümör Embolizasyonu

 • Cerrahi öncesi damardan zengin tümörlerin damar içi tıkama yöntemi ile küçültülmesi
 • Ağrılı, kanamalı rahim myomlarının rahim alınmadan tedavisi

Diyaliz ve Kalıcı Damar yolu İşlemleri

 • Diyaliz hastalarının tıkanan fistüllerinin açılması
 • Fistül açılmamış hastalara öncesinde kalıcı diyaliz kateteri yerleştirilmesi
 • Kanserli hastalarda deri altı damar yolu yerleştirme işlemi (Port kateter)

Kanser

 • Embolizasyon işlemi, kanserli organdaki tümör bölgesine damar yoluyla ulaşılıp tümörü besleyen damar içinden kemoterapi veya radyoaktif madde uygulayarak yapılan tedavileri içerir.
 • Tümör ablasyonu, tümörü yok etme işlemidir. Ablasyonda tümoral dokuya ciltden yapılan küçük kesilerle görüntüleme yardımı ile ulaşılır. Ablasyon işleminde tümör dokusunda radyofrekans, mikrodalga, kriyoterapi ve Elektroporasyon (IRE)  gibi yöntemler kullanarak tümörü yok etmek mümkündür. Her yöntemin avantaj ve üstünlükleri farklıdır.  Kanser tedavisinde girişimsel radyolojik işlemler birçok kanserli organa uygulanabilmektedir (Karaciğer, pankreas, akciğer, böbrek, prostat, meme, tiroid, kemik gibi).

Kist-abse-sıvı drenajları

Hastalıklar zemininde vücutta gelişen kist-apse gibi drene edilebilir sıvı birikimlerinin tedavisi

Karaciğer dalak kist hidatiği gibi paraziter kistlerin tedavisi

Safra Kanalı drenajları

Taş veya tumor tarafından tıkanmış safra kanallarının açılması balon ve stentlenmesi

İdrar yolu Drenajları

Tıkanan idrar drenajını düzeltici girişimler: Nefrostomi Sistostomi ve DJ stentleme gibi uygulamalar

İğne Biyopsiler

Tanı konulması amaçlı patolojik, mikrobiyolojik veya genetik çalışmalar yapılabilmesi için gerçekleştirilen doku, sıvı, hücre örnekleri elde etme, organ biyopsileri (Akciğer-karaciğer-pankreas-böbrek-kemik-tiroid, lenf..)