Uzm. Dr. Yaprak Alper

Uzm. Dr. Yaprak Alper

Ana Sayfa > Doktorlar > Uzm. Dr. Yaprak Alper

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A. D Nöroloji Uzmanlık Eğitimi 1997-2000


Mesleki Deneyim
2021- 2022 Özel Sağlık Hastanesi, İzmir
2016 - 2021 Özel Kent Hastanesi, İzmir
2013 - 2016 Anamed Hastanesi, Mersin
2010 - 2013 Acıbadem Adana Hastanesi
2006 - 2010 Mersin Açık Emar Tıp Merkezi
2005 - 2006 Tekirdağ Özel Çerkezköy Hastanesi
2004-2005 Mersin Özel Doğuş Hastanesi
2003-2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yataklı Servis ve Nörolojik Y.B.Ü. Sorumlu Uzmanı
1997-2003 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D Nöroloji Uzmanlık Eğitimi


Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlemBilimsel Yayınlar

Spectrum of Superficial Posterior Cerebral Artery territory Infarcts. Clinical and outcome correlates. E. Kumral,G. Bayülkem, C. Ataç, Y. Alper. European Journal of Neurology 2004,11:237-24Strokes in the subinsular territory. Clinical,topographical, and etiological patterns. E. Kumral, T. Özdemirkıran, Y. Alper. Neurology 2004, 63:2429-2432
2) Parsiyel ve Jeneralize Status Epileptikus Sağaltımında Topiramatın Etkinliği Üzerine Klinik Bir Değerlendirme. Y.Alper, F.Bademkıran, A.Gökçay, H.Şirin, A.Kocaman. IV.Ulusal Epilpsi Kongresi 2004, poster sunumu.
3) Tremorun nadir bir formu: Periferik nöropati ve tremor. E. Vardarlı, Ö. Akyürekli, Y. Alper, B. Uludağ, N. Yüceyar . Parkinson Hast. Ve Hareket Boz. Dergisi. 1998; 1 (1):56-58
4) B. Turman, Y.Alper, B.Uludağ, N.Yüceyar, A.Sağduyu, C.Ertekin. Multipl Sklerozda Yorulmanın Motor Korteks Eksitabilitesi Üzerine Etkisi: Bir Ön Çalışma. 35.Ulusal Nöroloji Kongresi-Kuşadası Türk Nöroloji Dergisi Kongre Özetleri Özel Sayısı Cilt 5-1999, p199 (poster ve sözel sunum)
5) Arteria Karotis interna Disseksiyonuna Bağlı İzole Nervus Hypoglossus Paralizisi. F. Güleç, Y. Alper, N. Çelebisoy, Ö. Akyürekli. Journal of Neurological Sciences ( Turkish ) 2007 24:(2) 11; 178-181
6) Is There Any Correlation Between Fatigue in Multiple Sclerosis and Cerebral Blood Flow as Detected by Tc-99m HMPAO SPECT? A. Akgün, N. Yüceyar, I. Karapolat, Y. Alper, A. Kocaman. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Annual Congress of the EANM 2005. Poster presentation
7) A Steroid Responsive Encephalopathy Associated with Autoimmune Thyroiditis: Hashimoto's Encephalopathy. E. Duman, N. Yüceyar, S.Gönderten, Z. Tanrıverdi, B. Çetin, Y.Alper, Z. Çolakoğlu, G. Özgen, N. Araç. The Endocrine Society' s 87th Annual Meeting 2005. Poster presentation.
8) Fatigue and depression in Multiple Sclerosis. Y. Alper, N. Yüceyar, A. Kocaman. ECTRIMS 04 20th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, October 6-9 Vienna, Austria, Multipl Sclerosis 2004; p153 (poster presentation).
9) Cognitive fatigue in Multiple Sclerosis. Y. Alper, N. Yüceyar, D. Akkuş, A. Kocaman. ECTRIMS 04 20th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, October 6-9 Vienna, Austria, Multipl Sclerosis 2004; p154 (poster presentation).
10) Serum levels of nitrite, nitrate, and malonyldialdehyde in Multiple Sclerosis patients with fatigue. Y. Alper, N. Yüceyar, E. Sözmen, A. Kocaman. ECTRIMS 04 20th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, October 6-9 Vienna, Austria, Multipl Sclerosis 2004; 10(suppl2)p 492 (poster presentation).
11) Primary central nervous system lymphoma mimicking acute disseminated encephalomyelitis. N. Yüceyar, Y. Alper, Z. Tanrıverdi, A. Kocaman, H. Şirin, N. Yüntem, S. İşlekel; Y. Ertan. ECTRIMS 04 20th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, October 6-9 Vienna, Austria, Multipl Sclerosis 2004, p 398 (poster presentation).
12) Multipl Skleroz yorgunluğuna çok yönlü bir yaklaşım. Y. Alper, A. Kocaman, N. Yüceyar. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003. Sözel bildiri.
13) Etiolojide Faktör V Leiden mutasyonu saptanan genç mezensefalik infarkt olgusu. Y. Alper. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Poster sunumu.
14) Multipl Skleroz yorgunluğunun depresyon ile ilişkisi. Y. Alper, A. Kocaman, N. Yüceyar.39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Poster sunumu.
15) Multipl Skleroz yorgunluğu için kan nitrit, nitrat ve malonildialdehit düzeyleri belirleyici olabilir mi? Y. Alper, A. Kocaman, N. Yüceyar , E. Sözmen. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Poster sunumu.
16) Multipl Skleroz yorgunluğunda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi: Kognitif yorulma var mı? Y. Alper, A. Kocaman, N. Yüceyar, D. Akkuş. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Poster sunumu.
17) Hashimoto ensefalopati olgusu: Literatüre genel bakış. Y. Alper, Z. Tanrıverdi, E. Duman, N. Araç. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004. Sözel bildiri.
18) İki persistan hıçkırık olgusu: Literatüre genel bakış. A. Çopur, Y. Alper, Z. Çolakoğlu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004.Poster sunumu.
19) Olgu sunumu: Moya moya sendromu ve literatür ışığında değerlendirilmesi. F. Güleç, Y. Alper, Ö. Akyürekli, İ. Oran.40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004.Poster sunumu.
20) Arteria karotis interna diseksiyonuna bağlı izole nervus hypoglossus paralizisi: Bir olgu sunumu. F. Güleç, Y. Alper, Ö. Akyürekli, N. Çelebisoy.40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004.Poster sunumu.
21) Spontan intrakranial hipotansiyon: Bir olgu sunumu. B. Bıyıklı, Y. Alper, N. Araç, N. Yüntem.40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004.Poster sunumu.
22) Bir NöroBehçet olgusu. Y. Alper, F. Güleç, Ö. Akyürekli, K. Aksu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004.Poster sunumu.
23) Atipik klinik özellikleri olan üç inflamatuar nöropati olgusu. N. Korkut, F. Polat, A. Çopur, Y. Alper, Z. Çolakoğlu, B. Uludağ. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 2004.Poster sunumu.
24) Topiramat kullanımına bağlı reversibl anorgazmi olgusu. Y. Alper. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011. Poster sunumu.
25) Küme baş ağrısı ve kalıcı Horner sendromu. Y. Alper. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011. Poster sunumu.
26) Bir olgu eşliğinde perimezensefalik subaraknoid kanama. Y. Alper. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011. Poster sunumu.
27) Bir Olgu Işığında Nadir Bir Antite: Yağ Embolisi. Y.Alper, D. Çamlı, M.Akan, N.Çokpınar. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
28) Nöroloji Pratiğinde Sık Görülmeyen Bir İnme Nedeni: Kırık Kalp Sendromu- Takotsubo Kardiyomiyopati. Y.Alper, M.Zungur, D.Çamlı. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
29) Spinal Kord Tutulumu İle Farklı Bir Paraneoplastik Ensefalomiyelit Olgusu. Y.Alper, D.Çamlı, M.Akan, N.Çokpınar. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
30) İlginç Bir Kronik İnflamatuar Demiyelinizan polinöropati Olgusu: Hangisi Suçlu?N.Çokpınar, F.Bademkıran, Y.Alper. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
31) Primer Santal Sinir Sistemi Lenfomalı Bir Olgu ve WEBİNO Sendromu.Y.Alper,, M.Akan, N.Çokpınar, D.Çamlı. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
32) Pontin Hemoraji Olgusu Eşliğinde Sekizbuçuk Sendromu: Y.Alper, N. Çokpınar, M.Akan. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
33) 294 İzole Serebelllar Subdural Hemoraji. Y.Alper, N. Çokpınar, M.Akan. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
34) Silikon İmplant İle Kalça Büyütme Operasyonu Sonrası gelişen Siyatik Sinir Hasarı. N.Çokpınar, Y.Alper, D.Çamlı. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
35) Doksorubisinin Tetiklediği Nöbet. Y.Alper, A.Özveren, N.Çokpınar, D.Çamlı. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi 2021, e-poster sunumu.
36) Trigeminal nevralji tanısı alan internal karotis arter anevrizması. Y.Alper, S.Men. 58. Ulusal Nöroloji Kongresi 2022, e-poster sunumu.
37) Uzun interval sonrası (35 yıl) relaps Guillain Barre Sensdromu. Y.Alper, F.Bademkıran. 58. Ulusal Nöroloji Kongresi 2022, tartışmalı e-poster sunumu.
38) Fenitoine bağlı generalize kore. Y.Alper. 58. Ulusal Nöroloji Kongresi 2022, e-poster sunumu.
Uzm. Dr. Yaprak Alper Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Yaprak Alper hekimimizin Nöroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU