Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996
Mesleki Deneyim

Medicana International Ankara Hastanesi, 2015 - Halen

Ankara Ünv.Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarı, 2002-2015

Plaka Tıp Merkezi,  1999-2002

Fatih Ünv.Tıp Fak. Hastanesi Laboratuvarı, 1996-1997

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, 1992-1996

Afyon Doğum ve Çocuk Hastanesi, 1990-1992