Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
GATA Tıp Fakültesi, 1984
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA Tıp Fakültesi- İç Hastalıkları, 1990 ve Nefroloji Yandal, 1993
Mesleki Deneyim

Medicana International Ankara Hastanesi (Halen)

GATA, Profesörlük (2006)

GATA, ABD Başkanlığı (2005-2012)

GATA, Öğretim Üyesi (1997-2005)

GATA, Doçentlik (1997)

Nashville, Vanderbilt Üniversitesi (1995)

GATA, Yardımcı Doçentlik (1994-1997)

Bilimsel Yayınlar

Prof. Dr. Müjdat YENİCESU’nun İç Hastalıkları ve Nefroloji alanında pek çok yerli ve yabancı yayını mevcuttur.