Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2008-2013


Mesleki Deneyim

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi


Tıbbi İlgi Alanları

Çene Cerrahisi