Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / 2008 - 2013
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
İstanbul Aydın Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi
Tıbbi İlgi Alanları

Çene Cerrahisi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Elektro Cerrahinin Diş Hekimliğinde Kullanımı – İstanbul Diş Hekimleri Odası – Dergi 2013/Sayı 150/Syf 54 M. Yaltırık – A. Palancıoğlu – İrem K.Topçu – C.Tuğrul Turgut
Oral Antikoagülanların Değişen Yüzü TheChangingFace Of Oral Anticoagulants Cevat Tuğrul TURGUT, Alen PALANCIOĞLU, Serpil İrem KIRLI TOPÇU, Mehmet YALTIRIK Dicle Diş Hekimliği Dergisi, 2016; Cilt 17, Sayı: 1, 178-183.
BimaksillerHiperatrofisi Olan Hastanın İlyakKrest Kemik Grefti İle Rekonstrüksiyonu – Vaka Raporu; Reconstruction of BimaxillaryAlveolarAtrophywithIlıacCrest Bone Graft: A Case Report Erol Cansız Cevat Tuğrul TurgutJournal Of Oral Implantology – Oral Implantoloji Dergisi Cilt 16, Sayı 2, Kasım 2015 Sayfa 26-29
Periimplantitisin Tedavisindeki Güncel Yaklaşımlar Cevat Tuğrul Turgut, Alen Palancıoğlu, Mehmet Yaltırık İstanbul Diş Hekimleri Odası Dergisi Sayı 164; Sayfa 42-47
Türkiye Klinikleri Dergisi İki Farklı İmplant Üstü Lokatör Protez Bağlantı Sisteminin Hayatta Kalış Süresi Ve Başarı Oranlarının Karşılaştırılması Ve Literatür Derlenmesi2016-51718Rejenerasyon Teknikleri Özel Sayısı
Türkiye Klinikleri Dergisi Zimmer Tek Parça (One-Piece) İmplantların İki Yıllık Takip Sonuçlarinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Ve Literatür Taraması2016-51736 Rejenerasyon Teknikleri Özel Sayısı